absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 24. lutego 2024.

Kalendarium - częśc 2 ( 1940 - 1964 )

t30 marca 1940 – aresztowany został dyrektor szkoły Dominik Zbierski

21 maja 1940 – ponownie aresztowano Dominika Zbierskiego

3 lipca 1940 – stracony został koło wsi Apolonia dyrektor szkoły Dominik Zbierski

1941 – zostają organizowane pierwsze komplety nauczania

1941 – nauczyciel historii Józef Dąbrowski zostaje tajnym inspektorem szkolnictwa średniego ogólnokształcącego

1942 – tajnym nauczaniem Gimnazjum im. R. Traugutta kieruje Zofia Idzikowska

W lesie pod Gidlami został rozstrzelany uczeń naszej szkoły Stanisław Miklas

18 stycznia 1945 – Jan Smolarkiewicz i sekretarka Natalia Znamierowska przystępują do prac organizacyjnych szkoły, szkoła wkrótce liczy 429 uczniów w 11 oddziałach

luty 1945 – szkoła korzysta z budynku liceum im. J. Słowackiego przy ul. Kościuszki

23 lutego 1945 – z okazji Dnia Czerwonej Armii odbył się w szkole poranek

styczeń 1945 – w Komisji Weryfikacyjnej znalazł się nauczyciel Traugutta Jan Smolarkiewicz

23 marca 1945 Głos Narodu pisał o utrzymaniu nazwy Lo Traugutta

25 maja 1945 – odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Komitetu Rodzicielskiego

9 lipca 1945 – piłkarze Traugutta zmierzyli sie z Gimnazjum Kupieckim na boisku Wojska Polskiego wygrywając 3 : 1 ( 1: 1 )

12 – 14 lipca 1945 – trwały zapisy do szkoły

18 lipca 1945 – 7 dziewcząt otrzymuje świadectwa dojrzałości, szkoła od tego momentu jest tylko męska

4 września 1945 – początek roku szkolnego

25 października 1945 – walkower oddali piłkarze Traugutta w mistrzostwach Częstochowy szkół średnich

16 listopada 1945 – odbyło się walne zebranie Komitetu Rodzicielskiego

17 listopada w sali szkolnej na ul.Staszica Komitet Rodzicielski zorganizował zabawę. Cena 30 zł , a fundusze przeznaczono na remont szkoły

1945 – pierwszym po wojnie prezesem Komitetu Rodzicielskiego zostaje Jan Motloch - Mirski

luty 1945 – szkoła przez pierwsze dwa tygodnie po wyzwoleniu prowadzi działalność na ul. Kościuszki 10, dyrektorem zostaje Jan Smolarkiewicz

1945- szkoła rozpoczyna działalność w liczbie 12 oddziałów ( 430 uczniów ); 25 % uczniów rekrutuje się z tajnych kompletów

1945 – profesor Stefan Mikołajtis zakłada Pierwszą Harcerską Drużynę Żeglarską im. Maurycego Augusta Beniowskiego

1945 – szkoła zmienia swoja siedzibę na ul. Jasnogórskiej 8, a następnie po kilku tygodniach na ul. Jasnogórską 17

1946 – do początku tego roku w dawnym budynku gimnazjum funkcjonował szpital wojskowy

marzec 1946 – szkoła otrzymuje dawne swoje budynki

23 marca 1946 – odbył się koncert Koła Muzycznego, dochód przeznaczono na zakup instrumentów muzycznych

31 marca 1946 – o zapowiedzi spływu kajakowego pisał Głos Narodu

27 czerwca 1946 – o koncercie uczniów gimnazjum i Liceum Traugutta pisał Głos Narodu

1946 / 47 w szkole zorganizowano pracownie biologiczna i fizyczno – chemiczną

3 września 1946 – początek roku szkolnego

12 października 1946 - odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły

4 listopada 1946 – uczeń Baranowski wszedł w skład międzyszkolnej komisji zbiórki złomu

20 lutego 1947 – o pogrzebie Eugenii Czaraszkiewicz pisał Głos Narodu

24 kwietnia 1947 – przeprowadzono pogadankę o amnestii

26 kwietnia 1947 – w sali na ul. Jasnogórskiej odbył się koncert uczniów Traugutta

2 maja 1947 o koncercie uczniów Traugutta pisał Głos Narodu

26 maja 1947 – zginął tragicznie uczeń II klasy Waldemar Stanisław Czubała

19 czerwca 1947 – chór Traugutta wystąpił w czasie zjazdu dziennikarzy ze stolicy kraju

27 czerwca 1947 – odbył się tzw. Dzień Otwarty Szkoły , zwłaszcza dla rodziców

28 czerwca 1947 – odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego

wrzesień 1947 – Minister Oświaty ustala strukturę szkoły średniej : 4 – letnie gimnazjum i 2 – letnie liceum ogólnokształcące

1 września 1947 – Leon Jelonek – nauczyciel muzyki reaktywował chór szkolny

18 października 1947 – młodzież Traugutta wzięła udział w zawodach lekkoatletycznych, czwarte miejsce zajął uczeń Winiarski, drużynowo Traugutt był pierwszy

1947 – zakupiono sprzęt i urządzenia dla gabinetu lekarskiego

wrzesień 1945 – prefektem szkolnym zostaje ksiądz Prałat Józef Chwistecki ( funkcje sprawował do 1951 )

20 marca 1948 – w szkole miał miejsce koncert uczniów na zakup książek do biblioteki szkolnej

26 marca 1948 - w szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy zdobycia Kołobrzegu

30 marca 1948 Życie Częstochowy pisało o koncercie uczniów Traugutta

3 kwietnia 1948 – uczniowie Traugutta podjęli starania dostania się do Służby Polsce

11 kwietnia 1948 – uczniowie porządkowali zieleńce i skwery

12 kwietnia 1948 – prof. Karwan zorganizował pogadankę o olimpiadach

3 maja 1948 – w parku Staszica odbyła się zabawa, zysk oddano Samopomocy przy LO Traugutta

3 maja 1948 – uczeń Marczyk zwyciężył w biegu na 1000 m w szkolnych zawodach lekkoatletycznych

24 maja 1948 – Życie Częstochowy opublikowało listę tegorocznych maturzystów

30 maja 1948 – Życie Częstochowy pisało o wprowadzeniu szkól jedenastoletnich, Traugutt pozostał szkołą czteroletnią

1 czerwca 1948 – w szkole odbyła się pogadanka o akcji Młodzieży Miejskiej

2 czerwca 1948 – Życie Częstochowy pisało o wpłacie przez młodzież Traugutta kwoty 8425 zł na fundusz walki z analfabetyzmem

5 czerwca 1948 – przeprowadzono w szkole zawody strzeleckie, wygrał Adam Smelczyński późniejszy brązowy medalista olimpijski z Melburne

11 czerwca 1948 – uczniowie wysłuchali koncertu muzyki ludowej

11 czerwca 1948 – rozpoczęły się rozgrywki szkolne w siatkówce

13 czerwca 1948 – w siatkówce Traugutt zajął III miejsce

15 czerwca 1848 – Życie Częstochowy pisało o udziale uczniów Traugutta w budowie szkoły na Kucelinie

17 czerwca 1948 – Tadeusz Krawczyk zajął pierwsze miejsce w zawodach modeli latających w Kielcach ( pisało o tym Życie Częstochowy )

24 czerwca 1948 – uczniowie Traugutta brali udział w zawodach lekkoatletycznych i zajęli II miejsce

czerwiec 1948 – od 1945 wydano łącznie 134 małe matury oraz 101 dużych

26 czerwca 1948 – uroczyście pożegnano rok szkolny

28 sierpnia 1948 – junacy SP wzięli udział w uroczystej akademii w Teatrze Wielkim

31 sierpnia 1948 – m.in. O junakach Traugutta pisało Życie Częstochowy

1 września 1948 – uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny

wrzesień 1948 – szkoła zmienia nazwę na Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

wrzesień 1948 – do szkoły przyjęto dziewczęta i utworzono dwie klasy koedukacyjne, wprowadzono astronomie, logikę i naukę o społeczeństwie

28 listopada 1948 – o pogadankach w Traugucie na temat zjednoczeniu partii robotniczych pisało Życie Częstochowy

12 grudnia 1948 – nauczyciele zadeklarowali dodatkowa prace z młodzieżą celem uczczenia zjednoczenia partii

15 grudnia 1948 – Życie Częstochowy pisało o uroczytstej akademii Kongresu zjednoczeniowego na którym wystąpił chór Traugutta

20 grudnia 1948 – w szkole otwarto kurs kierowników przedsiębiorstw

24 grudnia 1948 – Życie Częstochowy pisało o szkoleniu ideowym ZMP , które miało miejsce m.in. w Traugucie

1948 – z jednej pracowni fizyczno – chemicznej utworzono dwie pracownie przedmiotowe : chemii i fizyki

1948 – na terenie szkoły powstaje Związek młodzieży Polskiej ( działający do 1956 )

22 stycznia 1949 – młodzież Traugutta uczestniczyła w międzyszkolnej akademii w rocznice śmierci Lenina

26 stycznia 1949 – pod opieką prof. Mikołajtisa powstało koło przyjaźni polsko – czechosłowackiej

26 stycznia 1949 – Życie Częstochowy pisało o powstaniu sekcji sportowej m.in. W Traugucie

23 lutego 1949 – uczniowie Traugutta uczestniczyli w konkursie recytatorskim i wieczorze pieśni rosyjskich

19 marca 1949 – Życie Częstochowy pisało o nagrodzie jaką otrzymał uczeń Jerzy Mrozicki w konkursie Koła Ligi Morskiej

29 marca 1949 - Życie Częstochowy pisało darze 1 – majowym AMP dla Gimnazjum Traugutta

4 maja 1949 – rozpoczęły się egzaminy maturalne

9 maja 1949 – uczniowie Traugutta uczestniczyli w Biegach Narodowych

17 maja 1949 - Życie Częstochowy pisało o wyróżnieniu ucznia Petera, który Częstochowę będzie reprezentował w wojewódzkich biegach Narodowych

20 maja 1949 - Życie Częstochowy pisało o II miejscu strzelców Traugutta w zawodach strzeleckich SP; indywidualnie uczeń Majtyka był pierwszy

24 maja 1949 – przeprowadzono eliminacje lekkoatletyczne przed zawodami wojewódzkimi , startowali sportowcy Traugutta

30 maja 1949 – uczeń Bartosiak z Traugutta deklamował wiersze podczas akademii z okazji Dnia Matki w teatrze miejskim

11 czerwca 1949 - Życie Częstochowy zamieściło wykaz tegorocznych absolwentów

sierpień 1949 – dyrektor Jan Smolarkiewicz przechodzi w stan spoczynku

wrzesień 1949 – opiekunem harcerstwa zostaje Zdzisław Kozłowski

1 września 1950 – pracę w szkole podejmuje historyk Stanisław Popiński

3 września 1949 - Życie Częstochowy pisało o uczniach Traugutta biorących udział w szkoleniu szybowcowym

1 października 1950 – nowym dyrektorem zostaje Jan Popiński ( pełnił tę funkcje do 31.08.1951 )

2 października 1949 – uczniowie Traugutta uczestniczyli w pokojowej manifestacji

11 października 1949 - Życie Częstochowy pisało o udziale młodzieży Traugutta w Tygodniu Chopinowskim

22 października 1949 - Życie Częstochowy pisało o cyklu spotkań piłkarzy ręcznych Traugutta; dochód przeznaczono na Fundusz Stypendialny im. F. Chopina

25 października 1949 – sportowcy Traugutta wzięli udział w Marszach Jesiennych19 stycznia 1950 – Życie Częstochowy pisało o uczestnictwie uczniów m.in. Traugutta w konkursach utworów Mickiewicza20 stycznia 1950 - Życie Częstochowy pisało o najlepszej pracy w Traugucie jeśli chodzi o gazetki ścienne7 lutego 1950 – Życie Częstochowy pisało, o zorganizowaniu kursów walki z analfabetyzmem przez uczniów Traugutta18 marca 1950 - Życie Częstochowy pisało o sukcesie ucznia Witolda Mielczarka w konkursie - Czy znasz dzieje Częstochowy? -6 kwietnia 1950 - Życie Częstochowy pisało o powstaniu na terenie szkoły sekcji lekkoatletycznej, inicjatorem był profesor Doering26 kwietnia 1950 – w trójmeczu siatkarskim LO Traugutta zajęło III miejsce10 maja 1950 - Życie Częstochowy pisało o konkursie recytatorskim poezji Mickiewicza, Puszkina i Słowackiego w którym wyróżniony został uczeń Jan Kawka15 maja 1950 – rozpoczęły się egzaminy maturalne11 czerwca 1950 - Życie Częstochowy pisało o odchodzących na emeryturę profesorów Janie Sędzimirze, Jarosławie Awgulewiczu i Ambrożym Seindlerze14 czerwca 1950 - Życie Częstochowy pisało o III miejscu lekkoatletów w mistrzostwach szkół18 czerwca 1950 - Życie Częstochowy pisało o sukcesie Traugutta w konkursie gazetek ściennych18 czerwca 1950 – młodzieą uczestniczyła w Święcie Kultury Fizycznej19 czerwca 1950 – w rozgrywkach szkolnych siatkarze zajęli II miejsce, natomiast koszykarze I1 października 1950 – nowym dyrektorem zostaje Jan Popiński ( pełnił tę funkcje do 31.08.1951 )2 października 1950 - Życie Częstochowy pisało o przyjęciu protektoratu nad sportowcami Traugutta przez klub Związkowiec6 października 1950 – uczeń Gorgól wygrał tenisowe mistrzostwa szkoły w tenisie ziemnym6 października 1950 – w turnieju z okazji odbudowy Warszawy siatkarze Traugutta zajęli II miejsce15 października 1950 – uczniowie Traugutta uczestniczyli w Szlaku Zwycięstwa21 października 1950 - Życie Częstochowy pisało o II miejscu junaków Traugutta w przepracowanych dniówkach na rzecz miasta29 października 1950 – o sukcesie ucznia Andrzeja Jasińskiego pisało Życie Częstochowy, był to konkurs pianistyczny10 listopada 1950 – rozpoczął się turniej w tenisa stołowego w którym wystartowali uczniowie Traugutta18 listopada 1950 - Życie Częstochowy pisało o podjętych czynach przez młodzież Traugutta z okazji II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju3 grudnia 1950 - Życie Częstochowy pisało o recytacjach uczniów Traugutta podczas wykładu prof. Karwana o Majakowskim10 grudnia 1950 – rozpoczął się międzyszkolny turniej w siatkówce11 grudnia 1950 - Życie Częstochowy pisało o podjętych zobowiązaniach junaków z Traugutta18 grudnia 1950 – dwie drużyny startujące w rozgrywkach tenisa stołowego wygrały swoje mecze1950 – budżet szkoły wynosi 4254500 złotych1950 – na terenie szkoły rozpoczyna swoja działalność Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej13 stycznia 1951 – siatkarze Traugutta wygrali walkowerem mecz w siatkówce z drużyną z Zawiercia17 stycznia 1951 – po kolejnych meczach siatkarze Traugutta zajmują czwarte miejsce25 stycznia 1951 – w budynku Traugutta odbyło się zebranie nauczycieli języka polskiego25 stycznia 1951 – po kolejnych meczach siatkarze zajmują w turnieju siódme miejsce28 stycznia 1951 – siatkarze Traugutta walczyli w meczu siatkówki z Liceum Handlowym30 stycznia 1951 - Życie Częstochowy pisało o zmianie programu nauczania od 1 lutego w klasach o profilu pedagogicznym31 stycznia 1951 – hokeiści Traugutta ulegli drużynie Sienkiewicza 6 : 103 lutego 1951 - Życie Częstochowy pisało o wiecu młodzieży Traugutta i podpisywaniu deklaracji w sprawie zniesienia tymczasowości administracji kościelnej na ziemiach Zachodnich9 lutego szachiści Traugutta ulegli Liceum Handlowemu 2,5 : 5,515 lutego 1951 – siatkarze Traugutta pokonali siatkarzy Wyższej Szkoły Inżynierskiej 2 : 120 stycznia 1951 – sekcja literacka zgłosiła się do konkursu autorskiego21 stycznia 1951 – szachiści zremisowali ze Szkołą Ekonomiczna 4 : 422 lutego 1951 – w szkole miała miejsce konferencja nauczycieli języka rosyjskiego28 lutego 1951 – w sali TPPR profesor Karwan miał odczyt o Puszkinie8 marca 1951 – szachiści pokonali Liceum Mechaniczne 5 : 3 i są na trzecim miejscu w rozgrywkach11 marca 1951 – w rozgrywkach międzyszkolnych koszykarze Traugutta zmierzyli się ze Szkołą Mechaniczną15 marca 1951 – koszykarze pokonali Lic. Mechaniczne 33 : 617 marca 1951 – koszykarze pokonali Lic. Handlowe 21 : 921 marca 1951 – siatkarze Traugutta ostatecznie zajęli czwarte miejsce w rozgrywkach22 marca 1951 – szachiści ulegli drużynie Sienkiewicza 1 : 623 marca 1951 - Życie Częstochowy pisało o zgłaszających się uczniach Traugutta do brygad S.P.27 marca 1951 – koszykarze otrzymali walkower bo nie stawiła się drużyna Lic. Hutniczego4 kwietnia 1951 – koszykarze wygrali z Lic. Pedagogicznym 117 : 58 kwietnia 1951 – koszykarze pokonali szkołę z Ostatniego Grosza 34 : 1412 kwietnia 1951 – uczeń Andrzej Jasiński wziął udział w koncercie symfonicznym15 kwietnia 1951 – startowała młodzież Traugutta w Narodowych biegach na przełaj15 kwietnia 1951 – szachiści w ostatnim meczu zremisowali 4 : 4 z Lic. Włókienniczym i zajęli ostatecznie piąte miejsce17 kwietnia 1951 – koszykarze pokonali Wyższą Szkołę Ekonomiczna 43 : 1918 kwietnia 1951 – koszykarze pokonali Wyższa Szkołę Inżynierską 25 : 1324 kwietnia 1951 – koszykarze pokonali LO Sienkiewicza 30 : 211 maja 1951 siatkarze i koszykarze Traugutta pokonali w towarzyskich meczach zespoły z Gnaszyna6 maja 1951 – siatkarze Sienkiewicza pokonali mistrza Polski zespól z Lic. Batorego z Warszawy, częstochowski zespól wzmocnili siatkarze Traugutta21 maja 1951 – rozpoczęły się egzaminy maturalne21 maja 1951 - Życie Częstochowy pisało o międzyklasowy turnieju w piłce ręcznej21 maja 1951 – mistrzem Częstochowy w koszykówce została drużyna Traugutta23 maja 1951 – gimnastycy Traugutta pokonali zespól Lic. Pedagogicznego 112, 5 : 103, 523 maja 1951 – młodzież uczestniczyła w capstrzyku Pokoju28 maja 1951 – w zawodach lekkoatletycznych uczeń Pater wygrał bieg na 1000 m , na 100 m i w skoku w dal7 czerwca 1951 – profesor Karwan miał odczyt o Puszkinie w siedzibie TPPR7 czerwca 1951 – uczeń Traugutta Pater wygrał w Zabrzu na 1000 m11 czerwca 1951 kolejne zwycięstwo tym razem w sosnowcu odniósł uczeń naszej szkoły Pater w rzucie oszczepem23 czerwca 1951 – uroczyście zakończono rok szkolny, pracę w szkole kończy Józef Mikołajtis24 czerwca 1951 - Życie Częstochowy pisało o zebraniu sportowców szkoły poświęconemu III Światowemu Zlotowi Młodych Bojowników10 lipca 1951 – wyruszył obóz dookoła Polski20 lipca 1951 – w świetlicy elektrowni wieczór poświęcony twórczości Broniewskiego przedstawili uczniowie Traugutta6 sierpnia 1951 – wraca obóz wędrowny ZMPsierpień 1951 – kolejnym dyrektorem szkoły zostaje Mieczysław Herman31 sierpnia 1951 – młodzież uczestniczy w capstrzyku na Placu Marchlewskiego1 września 1951 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego4 września 1951 - Życie Częstochowy pisało o obozie wędrownym dookoła Polski18 września 1951 – koszykarze i siatkarze wygrali mecze towarzyskie z Liceum z Ostatniego Grosza19 września 1951 – lekkoatleci Traugutta z powodzeniem startowali w zawodachwrzesień 1951 – język angielski uznano za nieobowiązkowy, w jego miejsce wprowadzono do wyboru język niemiecki bądź francuskiwrzesień 1951 – opiekunem harcerstwa zostaje profesor Zdzisław Kurowski3 października 1951 - Życie Częstochowy pisało o mistrzostwach szkól w siatkówce , Traugutt uległ Technikum Górniczemu 0 : 212 października 1951 - Życie Częstochowy pisało o przodującym w Traugucie Lidze Przyjaciół Żołnierza19 października 1951 – 191 biegaczy Traugutta startowało w Marszach Jesiennych20 października 1951 – siatkarze Traugutta przegrali z Lic. Budowlanym 0 : 230 października 1951 - Życie Częstochowy pisało o Lidze lotniczej przy LO Traugutta16 listopada 1951 - Życie Częstochowy pisało o podjęciu apelu skierowanego przez młodzież Siemianowic4 grudnia 1951 - Życie Częstochowy pisało o mistrzostwach Traugutta w tenisie stołowym, wygrał Strzelecki5 grudnia 1951 – w towarzyskim meczu siatkarzy Traugutt uległ Szkole Felczerskiej ) : 2 , w koszykówce drużyny osiągnęły remis 29 : 298 grudnia 1951 – aktyw szkolny Traugutta przystąpił do walki z chuligaństwem9 grudnia 1951 – w towarzyskim meczu w tenisie stołowym Traugutt pokonał Sienkiewicza 7 : 327 grudnia 1951 - Życie Częstochowy pisało o słabej działalności szkolnego BSPO w LO Traugutta28 grudnia 1951 – na zimowisko do Krościenka wyjechali najlepsi uczniowie w szkole1950 / 51 – wydawano świadectwa wraz z maturą absolwentom, którzy mieli podjąć pracę w szkołach podstawowych w charakterze nauczycieli ( w sumie wydano 22 świadectwa )1 stycznia 1952 – prace w szkole podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego Zdzisław Szulc4 stycznia 1952 - Życie Częstochowy pisało o wrażeniach uczniów z zimowiska w Krościenku6 stycznia 1952 – w towarzyskim meczu w tenisa stołowego Traugutt uległ Szkole Budowlanej 3 : 66 stycznia 1952 – uczniowie wrócili z obozu w Krościenku7 stycznia 1952 – Strzelecki został wicemistrzem indywidualnych mistrzostwach szkól ogólnokształcących23 styczeń 1952 – w towarzyskich spotkaniach siatkarze ulegli 0 : 2 , a koszykarze wygrali 18

: 14 ze szkoła Budowlaną24 stycznia 1952 – młodzież Traugutta protestowała przeciw odbudowie Wermahtu26 stycznia 1952 – Życie Częstochowy pisało o uczniach roczników 1934 i 1935 którzy zgłaszali się do SP10 lutego 1952 – profesor Karwan wygłosił dla młodzieży szkolnej w PMDK na temat - Życie i twórczość A. Puszkina -.18 lutego 1952 – rozpoczęły się rozgrywki w koszykówce szkól gimnazjalnych; w pierwszym spotkaniu Traugutt pokonał Lic. Pedagogiczne 51 : 17 ( 27 : 6 )22 lutego 1952 – w meczu towarzyskim hokeiści Traugutta ulegli drużynie Technikum Budowlanego 2 : 4 ( 2 : 0, 0 : 1, 2 : 1 )24 lutego 1952 – w okolicach Mirowa przeprowadzono mistrzostwa szkoły w narciarstwie ( bieg patrolowy, slalom i skoki )8 marca 1952 - Życie Częstochowy pisało o trwającym konkursie o najlepiej wyposażona szkołę; wśród trójki najlepszych szkól było LO Traugutta12 marca 1952 – hokeiści Traugutta pokonali Technikum Energetyczne 5 : 4 ( 2 : 1 , 1 ; 2 , 2 : 1 )16 marca 1952 - Życie Częstochowy pisało o zobowiązaniu młodzieży Traugutta , że zbierze 350 kg makulatury z okazji 60 rocznicy urodzin Bolesława Bieruta18 marca 1952 - Życie Częstochowy pisało o istniejących przy Traugucie pracowaniach technicznych20 marca 1952 - Życie Częstochowy pisało o rozegranym trójboju lekkoatletycznym; trzecie miejsce w pchnięciu kulą zajął Paluchowski, drużynowo Traugutt był czwarty25 marca 1952 - Życie Częstochowy pisało o sekcji świetlicowej w Traugucie26 marca 1952 – mistrzem klasowym w w tenisie stołowym została klasa XI5 kwietnia 1952 – szkolny teatr wystawił - Rewizora - Gogola9 kwietnia 1952 - Życie Częstochowy podało wyniki zawodów gimnastycznych, piąte miejsce zajęła drużyna Traugutta9 kwietnia 1952 – w turnieju siatkarskim Traugutt zajął drugie miejsce2 maja 1952 – w trójmeczu siatkarskim Traugutt zajął trzecie miejsce3 maja 1952 – w ramach Dni Oświaty w części artystycznej wystąpili uczniowie Traugutta4 – 11 maja 1952 – w tych dniach młodzież Traugutta brała udział w Biegach Narodowych20 maja 1952 – mistrzem szachowym szkoły został Januszko20 maja 1952 – w zawodach lekkoatletycznych Paluchowski zajął drugie miejsce w pchnięciu kula22 maja 1952 – rozpoczęły się egzaminy maturalne25 maja 1952 – w Biegu Narodowym bieg na 1000 m wygrał uczeń Traugutta Niementowski28 maja 1952 - Życie Częstochowy pisało o walce z analfabetyzmem , uczniowie Traugutta otoczyli opieką 29 analfaetów1 czerwca 1952 - Życie Częstochowy pisało o zobowiązaniach uczniów Traugutta dla uczczenia Zlotu Młodych Przodowników19 czerwca 1952 - Życie Częstochowy pisało o końcowych rezultatach w szkolnych rozgrywkach w koszykówce, Traugutt zajął drugie miejsce29 czerwca 1952 – w zawodach lekkoatletycznych startowali także uczniowie Traugutta7 lipca 1952 – w kolejnych zawodach lekkoatletycznych drużyna Traugutta zajęła trzecie miejsce10 lipca 1952 - Życie Częstochowy pisało rozwijającej się pracy w SKS przy LO Trauguttasierpień 1952 – na emeryturę przechodzi Jan Sołdrowski17 września 1952 – pracę rozpoczyna niezwykle ceniony konserwator szkolny Stanisław Gałązka5 października 1952 – w trójmeczu siatkarskim Traugutt zajął drugie miejsce19 listopada 1952 - Życie Częstochowy wzywało ro rzetelnej pracy radę SKS przy LO Traugutta23 listopada 1952 – w turnieju koszykarskim LO Traugutta pokonało LO Sienkiewicza i LO Pedagogiczne24 listopada 1952 – rozegrano trzecia rundę rozgrywek mistrzowskich w koszykówce4 grudnia 1952 – w zawodach gimnastycznych LO Traugutta zajęło czwarte miejsce17 grudnia 1952 w szkole odbyła się wieczornica mickiewiczowska

18 grudnia 1952 – w szkole o godz. 18.00 miał miejsce odczyt o budowie Wszechświata

Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net