absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Absolwenci-1950

a


wych. Józef Mikołajtis ( kl. H )

1. Bardijewski Henryk

2. Bromblik Zdzisław

3. Dewudzki Marian

4. Dłubak Zdzisław

5. Gacek Andrzej

6. Gajdziński Janusz

7. Gieracz Tadeusz

8. Grodzicki Włodzimierz
9. Jabłoński Janusz
10. Kawka Jan
11. Koj Jan

12. Kożan Jerzy

13. Kremblewski Jerzy
14. Kusa Marian

15. Malejew Henryk

16. Mendakiewicz Zygmunt

17. Mrozicki Jerzy
18. Mysłek Wiesław

19. Nieroda Zygmunt
20. Nowakowski Leszek

21. Pintera Ryszard

22. Podsiadlik Ryszard

23. Potemski Czesław
24. Radkowski Antoni
25. Sobieszczański Stefan

26. Wiewióra Józef

27. Zajęcki Stanisław

28. Zalasiński Sefan

29. Żytek Józef Maciej


b


wych. Jan Bernatek ( kl. M )

1. Biały Stefan

2. Brylski Orton

3. Czech Janusz

4. Garncarz Ryszard

5. Gross Antoni

6. Grzesiak Stanisław

7. Grzyb Mieczysław
8. Hruboń Bogdan
9. Hynek Januariusz

10. Jończyk Zbigniew

11. Kamiński Jerzy

12. Kapuścik Janusz

13. Kopyść Euzebiusz
14. Kraś Jerzy

15. Krych Zbigniew

16. Maszczyk stanisław
17. Omański Jerzy

18. Polis Zbigniew

19. Popczyk Stanisław

20. Porębiński Stanisław

21. Poskuta Jerzy

22. Pydziński Jerzy

23. Rachwał Jerzy

24. Skawiński Ireneusz

25. Sztajner Eugeniusz

26. Trzeszkowski Taduesz

27. Urbańczyk Cezary

28. Walczyk Jerzy

29. Wilczyński Leonard
30. Witkowski Lucjan

31. Zawada Stanisław


c


wych. Teodor Kusznir ( kl. P )

1. Biedroń Zdzisław

2. Birkenmajer Antoni

3. Bodziachowski Jerzy

4. Borek Stanisław

5. Boryczka Edward

6. Brzozowski Jerzy Wojciech
7. Chrapoński Ildefons
8. Chudowski Ryszard

9. Drogosz Kazimierz

10. Fazan Andrzej

11. Górniak Zygmunt

12. Izydorczyk Jan

13. Kasprzak Wiesław

14. Kiebdoj Stanisław
15. Konopa Włodzimierz

16. Kozielewski Jan

17. Krzypkowski Tadeusz

18. Kujawski Aleksander

19. Mszyca Tadeusz

20. Nagłowski Wiesław

21. Paca Ryszard
22. Parnowski Jerzy

23. Pentak Czesław

24. Pinkosz Leszek

25. Potebnia Fraże

26. Rozanow Sławomir

27. Rutkowski Lucjan
28. Stala Andrzej

29. Stefaniak Stanisław

30. Stępień Dariusz

31. Szostek Mieczysław

32. Szulakowski Włodzimierz

33. Ungeheur Stajisław

34. Walenta Jerzy

35. Wapiński Roman

36. Wąsek Ryszard

37. Winiarski Franciszek

38. Winiarski Henryk


Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net