absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Łęski Zygmunt

absolwentImię i Nazwisko: Łęski Zygmunt
Mail: Nie określono
Rok matury: 1939
Klasa: g
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Harcerz-legenda Częstochowy, przed wojną był zastępowym istniejącej tu 11 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej im. S. Czarieckiego (zm. 2004).Łęski Zygmunt (1923-2004), pseudonim Doman, Młody, nazwisko przybrane : Wojciech Karczewski. Działacz harcerski, niepodległościowy, turystyczny, pedagog, radny miejski. Urodzony 14 lipca 1923 w Mirowie, był najmłodszym synem Bronisława oraz Walerii z Procharskich, działaczki niepodległościowej. Jego ojciec Bronisław (1892-1938), był żołnierzem Legionów Polskich. Od 1918 roku pracował jako nauczyciel w szkołach wiejskich, był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Mirowie k. Częstchowy. Braćmi Łęskiego byli : Jerzy, pseudonim KOmar, kurier ZWZ-AK na trasie Budapeszt - JKraków - Częstochowa, który podczas szóstej misji (wraz z żoną) został ujęty przez Niemców w Tarnowie. Zginął w obozie Auschwitz ( Oświęcim); Wojciech, który po kampanii 1939 przedostał się do Francji, gdzie w 1940 walczył z Niemcami i został wzięty do niewoli niemieckiej. W 1941 zbiegl do Hiszpanii, nastepnie przez Portugalię i Gibraltar dotarł do Anglii.Przeszedł szlak bojowy z Korpusem Polskim gen. Cassino. Po wojnie pozostał w Anglii.

Łęski uczył sie w gimnazjum im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Od połowy lat 30. należał do harcerstwa; w 1936 był zastępowym 11 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej im. S. Czarnieckiego. W 1939 został członkiem Szarych Szeregów. Brał udział w rozbrajaniu Niemców , akcjach "małego sabotażu": niszczeniu telefonicznych linii międzymiastowych i kinowych gablot, kolportował prasę konspiracyjną. Jako łącznik przewoził montowane radioodbiorniki. W maju 1943 ukończył "Szkołę za lasem" - kurs podharcmistrzowski. Latem tego roku , po ukończeniu szkoły podchorążych ( w której zajęcia brał od 1942 ), otrzymał stopień kaprala podchorążego. Należal do oddziały leśnego Jerzego Kurpińskiego "Ponurego". W sierpniu 1944 wraz z 27 pp AK w ramach akcji "Burza" przedzierał się z pomocą powstańczej Warszawie. Później walczył w oddziale Stanisława Bączyńskiego " Basa". W dniu 9 września 1944 brał udział w zamachu na żandarma Schuberta z posterunku w Żarkach. W 1944 otrzymał stopień harcmistrza Rzeczypospolitej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Częstochowy 17 stycznia 1945 został zatrzymany przez NKWD. Zwolniony, wrócił do Częstochowy. Nie został przyjęty do WP ze względu na wcześniejszą przynależność do AK. Rozpoczął studia na UJ, lecz wkrótce przeniósł sie na Wydział Leśny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W październiku 1945 usiłował przez Pilzno dostać się do amerykańskiej strefy okupacyjnej, lecz wrócił. W nocy z 2 na 3 maja 1945 brał udział w akcji zniszczenia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej ( stojącego przed ratuszem miejskim). W 1946 zatrzymany przez UB w punkcie kontaktowym żołnierzy "Warszyca" ( przy ul. 3 Maja) , przez osiem miesięcy był poddawany śledztwu i torturom, później w procesie Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" i jego podkomendnych przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi został skazany na 15 lat więzienia. Karę, złagodzoną do dziesięciu lat, odbywał w więzieniu w Rawiczu. W 1951 na mocy amnestii został zwolniony z więzienia. W 1955 roku powrócił na studia w Poznaniu, a po ich ukończeniu przez szereg lat uczył w szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie. Działał także w PTTK; był przewodnikiem turystycznym, przodownikiem turystyki pieszej i górskiej, przewodniczył Komisji Młodzieżowej PTTK oraz Komisji Turystyki Górskiej i Turystyki Pieszej. Kierował też Szkolnym Miejskim Ośrodkiem Krajoznawczo-Turystycznym przy Inspektoriacie Oświaty w Częstochowie, a w 1976 został wizytatorem ds. turystyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania. W 1989 brał udział w pracach Komitetu Obywatelskiego podczas wyborów do parlamentu. W roku następnym został radnym Częstochowy; pracował w komisji edukacji oraz komisji sportu i turystyki. Był członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK , należał też do Kręgu Instruktorskiego im. J. Wyżykowskiego w Częstochowie. Łęski po 1956 został pozbawiony możliwości pracy w harcerstwie. W 1958 zorganizował i prowadził Młodzieżową Grupę Grotołazów, która w 1961 została przyłączona do Speleoklubu Częstochowskiego. Od 1973 kierował Harcerskim Klubem Speleologicznymn przy Komendzie Chorągwi ZHP. Z Młodzieżową Grupą Grotołazów był odkrywcą nowych jaskiń w Tatrach oraz na jurze Krakowsko - Częstochowskiej; m.in. w 1962 ciągu korytarzy w Jaskini Koralowej na Jurze, nazwanego Warem ( od pseudonimu S. Sojczyńskiego "Warszyca"). Był uznawany za specjalistę od wychowania "trudnej młodzieży", zorganizował szereg zimowych i letnich obozów wędrownych dla młodzieży. Opublikował książkę "ZHP w Częstochowie i Kłobucku " ( Częstochowa 2003 ). Zginął w Tatrach 17 sierpnia 2004, został pochowany na cmentarzu Kule. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W małżeństwie ( od 1954) z Ewą Szaniawską miał dwoje dzieci: Krystynę i syna Zbigniewa.Biogram przygotował : Sętowski Juliusz

Działacz społeczny

Radny miasta Częstochowy w kadencji 1990-94. Emerytowany nauczyciel. Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego; działacz społeczny.


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net