absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Ledwoń józef

absolwentImię i Nazwisko: Ledwoń józef

Mail: Nie określono
Rok matury: 1939
Klasa: g
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Zmarł 1986 r.

Ledwoń Józef Adam (1921-1986) profesor zwyczajny, rektor Politechniki Częstochowskiej. Ur. 20 VIII w Kłobucku; był synem Stanisława i Marianny z Klepaczów.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnym miasteczku, dalsze kształcenie odbywał w Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. Podczas okupacji rozpoczął studia na tajnych kompletach, zorganizowanych przez profesorów Politechniki Warszawskiej, przybyłych do Częstochowy po upadku powstania warszawskiego. Ukończył je w 1949 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po zakończeniu studiów jako młody asystent, związał się z Katedrą Statyki Budowli Wydziału Inżynieryjnego, rozpoczynając równocześnie pracę naukowo-dydaktyczną, zapoczątkowaną jeszcze w okresie studiów. W 1951 r. objął funkcję kierownika Katedry Budownictwa Przemysłowego tej uczelni, a w następnym roku (aż do 1956 r.) pełnił funkcję prodziekana, zaś w l. 1958-61 został dziekanem. Na podstawie rozprawy z zakresu skuteczności kopalnianych wież wyciągowych uzyskał stopień doktora ( 1954). W 1958 r. powołany został na stanowisko docenta, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1962 r., a profesora zwyczajnego w 1977 r. W l. 1961-64 pełnił funkcje prorektora do spraw nauki Politechniki Śląskiej.

W wyniku wydarzeń marcowych (1968) Ledwoń przeszedł do pracy w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut” w Gliwicach, a następnie (1971) do Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Na mocy decyzji ministra Nauk, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 1974 Ledwoń przeniósł się do Częstochowy obejmując posadę rektora Politechniki Częstochowskiej, gdzie zorganizował m.in. Katedrę Budownictwa na Terenach Górniczych i przez wiele lat nią kierował. Funkcję rektora na częstochowskiej uczelni pełnił do 1984 z przerwą w 1981/82, po czym został dziekanem Wydziału Budownictwa, kierując równocześnie Katedrą Budownictwa na Terenach Górniczych. Oprócz działalności dydaktycznej Ledwoń prowadził, zakrojoną na szeroką skalę, działalność naukowo-badawczą z zakresu m.in. specjalnych konstrukcji przemysłowych wykorzystywanych w energetyce, górnictwie i hutnictwie. W ostatnim okresie swojej pracy skoncentrował się na problemach budownictwa w górnictwie wraz z zabezpieczeniami antysejsmicznymi. Osiągnięcia naukowo-badawcze opublikował w ponad 250 artykułach i innych opracowaniach, z czego kilka to monografie książkowe m.in. Wieże wyciągowe- obliczenia i konstrukcja (1954), Żelbetowe chłodnie kominowe (1958), Chłodnie kominowe i wentylatorowe (1961), Budownictwo przemysłowe energetyki, górnictwa, hutnictwa i koksownictwa (1971), Budownictwa na terenach górniczych (1983).

Był również autorem i współautorem kilku patentów. Z racji swoich osiągnięć naukowych i autorytetu Ledwoń zapraszany był do udziału w różnych organizacjach technicznych w kraju i za granicą. Brał udział w pracach m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Konstrukcji Powłokowych, był wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi Wyższego Urzędu Górniczego, wchodził w skład wielu rad naukowych i komitetów m.in. Komitetu Górnictwa. Pełnił także funkcję konsultanta naukowego i doradcy w kopalniach i kombinatach górniczych na terenie Bytomia, Lublina, Katowic i Wrocławia.

Ledwoń zmarł niespodziewanie 15 VIII 1996 r. i został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie. Za pracę dydaktyczno-naukową i społeczną uhonorowany był wieloma wyróżnieniami m.in. Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, II nagrodą indywidualną w konkursie „Czysty i zielony Śląsk”.Biogram :

Ewa i Mirosław Zwolińscy : Słownik biograficzny regionu częstochowskiego

Komentarze [0]

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net