absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Szumera Grzegorz<br />

absolwentImię i Nazwisko: Szumera Grzegorz<br />
Mail: Nie określono
Rok matury: 1989
Klasa: a
Wychowawca: Kazimierz Zygmunt
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin dojrzałości 29 maja 1989 roku.

rodził się 6 lipca 1970 r. w Kamienicy Polskiej. Ukończył II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Po maturze w 1989 r. podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, które sfinalizował stopniem magistra matematyki. W 1994 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Seminarium ukończył pracą magisterską w zakresie teologii dogmatycznej. Dnia 10 czerwca 2000 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Stanisława Nowaka. Po otrzymaniu święceń został posłany do par. św. Zygmunta w Częstochowie, a następnie w 2002 r. rozpoczął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów magisterskich i doktoranckich obronił w 2013 r. pracę doktorską na temat: Metafizyczne podstawy i konsekwencje teorii creatio ex nihilo. Studium filozoficznej argumentacji na podstawie Summy Contra Gentiles, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka. W 2013 roku został duszpasterzem studentów i proboszczem parafii akademickiej pw. św. Ireneusza BM w Częstochowie. W tym roku rozpoczął także pracę jako nauczyciel filozofii w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. W 2015 roku został mianowany przez ks. abpa Wacława Depo rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.
http://www.seminarium.czest.pl/menu_id/41

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-09-19 21:12

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. W 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 2002 student filozofii na KUL. W okresie 2000 - 2002 wikariusz par. św. Zygmunta w Częstochowie
j.pawlikowski Dodano: 2017-02-24 20:27

Urodził się 6 lipca 1970 r. w Kamienicy Polskiej. Ukończył II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Po maturze w 1989 r. podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, które sfinalizował stopniem magistra matematyki. W 1994 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Seminarium ukończył pracą magisterską w zakresie teologii dogmatycznej. Dnia 10 czerwca 2000 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Stanisława Nowaka. Po otrzymaniu święceń został posłany do par. św. Zygmunta w Częstochowie, a następnie w 2002 r. rozpoczął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów magisterskich i doktoranckich obronił w 2013 r. pracę doktorską na temat: Metafizyczne podstawy i konsekwencje teorii creatio ex nihilo. Studium filozoficznej argumentacji na podstawie Summy Contra Gentiles, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka. W 2013 roku został duszpasterzem studentów i proboszczem parafii akademickiej pw. św. Ireneusza BM w Częstochowie. W tym roku rozpoczął także pracę jako nauczyciel filozofii w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. W 2015 roku został mianowany przez ks. abpa Wacława Depo rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.
http://www.seminarium.czest.pl/menu_id/41
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net