absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Jędrzejewski Edward

absolwentImię i Nazwisko: Jędrzejewski Edward
Mail: Nie określono
Rok matury: 1960
Klasa: h
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Jędrzejewski Edward (1944-2013), adwokat, radca prawny, akademicki pracownik naukowy, radny sejmiku wojewódzkiego. Ur. 31 VII 1944 w miejscowości Własna, powiat częstochowski, był synem Jana i Teofili ze Szkopów.
Był uczniem II LO im. R. Traugutta w Często¬chowie, później LO w Kamienicy Polskiej, gdzie w 1962 uzyskał maturę. W latach 1962-67 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; dyplom magistra otrzymał w 1967. Podczas studiów założył i kierował uczelnianym klubem miłośników literatury Vademecum. W latach 1968-79 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta w Zakładzie Polityki Ustrojowej, a następnie Zakładzie Systemów Politycznych; specjalizował się w historii doktryn polityczno-prawnych. Był prezesem Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1973 na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał stopień dr. nauk prawnych po przedstawieniu pracy - Hitlerowska koncepcja administracji państwowej i jej realizacja na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy 1939-1945 - (wydana przez Ossolineum we Wrocławiu w 1975). W latach 1968-75 był członkiem zespołu Okręgowego Komitetu Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu, jednym z organizatorów zespołu naukowo-badawczego faszyzmu i zbrodni niemieckich oraz międzywydziałowego Ośrodka Badań Niemcoznawczych (pełnił tam funkcję wicedyrektora). W latach 1968-70 odbył pozaetatową aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i złożył egzamin sędziowski. W latach 1974—75 przebywał w RFN na stypendium naukowym Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W1979 zdał egzamin radcowski, w tym samym roku został przyjęty na aplikację adwokacką. Po odbyciu aplikacji (w Dzierżoniowie i Wrocławiu) w 1983 Adwokackiej w Wałbrzychu. W latach 1981-83 pracował dodatkowo jako wykładowca w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych we Wrocławiu. Od 1984 jako adwokat należał do Izby Adwokackiej Częstochowsko - Piotrkowskiej; został włączony w skład Zespołu Adwokackiego nr 2 w Częstochowie. Od 1993 do 2013 prowadził własną kancelarię adwokacką (przy ul. Dąbrowskiego 21, a od 2001 przy ul. Staszica 13/3). Był członkiem Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. W latach 1988-90 wchodził w skład Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie; przewodniczył komisji prawa i porządku publicznego, pełnił mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 1992 do 1994 był też radnym i krótko przewodniczącym Rady Gminy w Kamienicy Polskiej. W okresie 1984-86 i 1991-92 w Częstochowie był wykładowcą WSP (AJD), a w latach 1999-2000 Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii, prowadził też zajęcia z prawa cywilnego i gospodarczego na Wydziale Administracji Akademii Polonijnej. Krótko pełnił funkcję wicedziekana tegoż wydziału. W latach 2001-06 był radcą prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Często¬chowie, wieloletnim koordynatorem Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej. Opublikował 2 książki, ponad 30 artykułów naukowych, rozpraw i recenzji, pisał także artykuły publicystyczne o tematyce społeczno-historycznej, m.in. w -Gazecie Częstochowskiej-. Był bibliofilem. Zm. 23 I 2013 w Częstochowie, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kamienicy Polskiej. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1974), Złotą Odznaką -Zasłużony dla województwa wrocławskiego- (1984), uhonorowany tytułem Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego.
W małżeństwie z Marianną ze Strąków, nauczycielką, miał dwoje dzieci: syna Pawła (ur. 1969), adwokata w Częstochowie, i córkę Annę (ur. 1970), która jest notariuszem we Wrocławiu.


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net