absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Drożniak Edward

absolwentImię i Nazwisko: Drożniak Edward
Mail: Nie określono
Rok matury: 1921
Klasa: a
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Drożniak Edward (1902-1966) � działacz spółdzielczości polskiej. Urodził się 21 VIII w Częstochowie, gdzie spędził dzieciństwo i lata szkolne, kiedy to kształcił się w późniejszym Gimnazjum im. R. Traugutta.

Po ukończeniu częstochowskiego gimnazjum w 1921 r. wyjechał do Warszawy, gdzie kontynuował naukę w tamtejszej Szkole Handlowej, posiadającej status szkoły wyższej. Już jako student zwrócił na siebie uwagę profesorów wybitnymi zdolnościami. Stąd po ukończeniu uczelni w 1925 przyjął zaproponowaną mu asystenturę, na której pozostał do 1932 r., po czym przeszedł do pracy w spółdzielczości, z którą był związany przez 20 lat, między innymi w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych, w której został dyrektorem w 1939 r. Pełnił równocześnie funkcję sekretarza, a następnie prezesa Towarzystwa Kooperatystów. W niedługim czasie od zakończenia studiów został również członkiem Wielkiego Towarzystwa Ekonomicznego. W okresie hitlerowskiej okupacji pracował nad nowym programem organizacji spółdzielczych.

Po 1945 r. Drożniak został powołany na prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w 1947 r. na podsekretarza w Ministerstwie Finansów. W międzyczasie brał udział w delegacji do Wielkiej Brytanii jako negocjator w sprawie przejęcia majątku wywiezionego w 1939 r. Przewodniczył również polskiej delegacji w międzynarodowej konferencji finansowo-walutowej w Savannah (1946). Wielokrotnie uczestniczył również w międzynarodowych zjazdach spółdzielczych. Dzięki autorytetowi, jakim cieszył się wśród finansjery krajowej i zagranicznej � został powołany na przedstawiciela Polski w Banku i Funduszu Międzynarodowym. W 1953 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej Związku Spółdzielni Spożywców, a następnie został prezesem Naczelnej Rady Spółdzielczej, piastując tę funkcję do 1958 r. W latach 1957-61 Drożniak reprezentował równocześnie Ziemię Częstochowsko-Kłobucką jako poseł w polskim parlamencie. W tym czasie szczególną troską otaczał prace związane z nowo wznoszonym obiektem � Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta przy ul. Kilińskiego, którego był absolwentem. Pod koniec lat pięćdziesiątych wyjechał na placówkę dyplomatyczną do USA, gdzie w 1961 r. został mianowany ambasadorem, pełniąc tę funkcję aż do śmierci, tj. do 1 XI 1966.Ewa i Mirosław Zwolińscy - Słownik biograficzny regionu częstochowskiego
Całkowity kurs ukończył w czerwcu 1921 roku i złożył egzamin dojrzałości przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 4 czerwca 1921 r.

Zmarł w 1966 roku, pochowany jest na cmentarzu Powązki w Warszawie.


EDWARD DROŻNIAK
ABSOLWENT 1921


Urodził się 21 sierpnia 1902 r. w Rakowie k/Częstochowy, jako syn robotnika fabrycznego. Po ukończenia pięciooddziałowej szkoły w Rakowie uczęszczał od 1915 - 1921 r. do Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. Po uzyskaniu matury w latach 1921 - 1925 odbył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (przez wiele lat Szkoła Główna Planowania i Statystyki), przy czym już od roku 1923 (do 1932) był asystentem w tejże Szkole.
Pracę zawodową rozpoczyna w jednym z banków warszawskich jeszcze jako student. Po ukończeniu studiów, tj. od lipca 1925 r. przeszedł do pracy w ruchu spółdzielczym i przez 20 lat był pracownikiem i działaczem drobnorolniczego ruchu spółdzielczego. W połowie 1939 r. powołany został na stanowisko dyrektora Zarządu Głównego Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, centrali finansowej dla spółdzielni drobnorolniczych. Jednocześnie przez szereg lat był sekretarzem, a następnie prezesem Towarzystwa Kooperatystów, a od chwili ukończenia studiów członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Okres wojny i okupacji E. Drożniak spędził w kraju, przy czym wespół z szeregiem przedstawicieli spółdzielczości pracował nad programem przebudowy i działalności organizacji spółdzielczych w powojennej Polsce. Jeśli chodzi o pracę polityczną, E. Drożniak już od wczesnej młodości brał udział w ruchu socjalistycznym. W czasie studiów był jednym z założycieli i przywódców kola Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej w Szkole Głównej Handlowej. Prze cały okres pracy zawodowej pozostawał w bliskim kontakcie z lewicowymi ugrupowaniami i działaczami politycznymi, jak również z lewicowymi przywódcami ruchu spółdzielczego w Polsce.
W czasie wojny i okupacji współpracował z działaczami PPR i PPS,
biorąc czynny udział w życiu politycznym kraju. Był członkiem grupy ekonomicznej Krajowej Rady Narodowej, opracowującej założenia programu gospodarczego Polski Ludowej, a następnie po wyzwoleniu posłem do KRN. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
W styczniu 1945 r. E. Drożniak został powołany na stanowisko organizatora i pierwszego prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w kwietniu 1947 r. jednocześnie na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. W lipcu 1945 r. został delegowany, jako pierwszy wysłannik Rządu Jedności Narodowej do Anglii w celu przejęcia majątku po byłych rządach emigracyjnych, zwrotu złota byłego Banku Polskiego i przeprowadzenia rokowań i rozrachunków pieniężny z rządem brytyjskim.
W latach następnych był kilkakrotnie delegowany za granicę, m.in. do Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Kanady w misjach finansowych, gospodarczych i jako przedstawiciel spółdzielczości na zjazdy międzynarodowe. Był również przedstawicielem Polski w Banku i Funduszu Międzynarodowym.
W roku 1951 E. Drożniak został przesunięty z pracy w finansach na stanowisko prezesa Państwowej Komisji Etatów. Od października 1956 r., po zlikwidowaniu Państwowej Komisji Etatów pełnił ponownie funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Niezależnie od pracy na stanowiskach państwowych E. Drożniak stale związany był z ruchem spółdzielczym.
Wybrany w połowie 1953 r. na przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Spółdzielni Spożywców a następnie prezesa Naczelnej Rady Spółdzielczej walczył o demokratyzację ruchu spółdzielczego, tzn. o wciągnięcie do gospodarowania w spółdzielniach najszerszych mas członkowskich i ożywienie działalności organów samorządu spółdzielczego.
W roku 1954 Edward Drożniak odznaczony został Orderem „Sztandar Pracy” I klasy. Był także posłem na Sejm PRL z listy Ziemi Częstochowskiej. Na przełomie lat 50. i 60 był ambasadorem Polski w USA. Po kilkuletnim pobycie na placówce dyplomatycznej, powrócił do pracy w spółdzielczości. Ostatnie informacje pochodzą z końca lat 60.


Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

LUBAńSKI JACEK Dodano: 2008-04-03 09:21

TROCHE żAL żE TYLE DOBREGO ZROBIL W żYCIU EDWARD DROZNIAK DLA CZęSTOCHOWY, m.in starania o linie tramwajowa, negocjacje w tej sprawie w Warszawie, a Częstochowa o nim zapomniala uznając go chyba za komuniste, bo nawet ulica ku jego czci a konkretnie ul.Drozniaka na pólnocy gdzie dojeżdżało 24 zostala ktoregoś dnia skasowana bezpowrotnie , czesc i chwała obecnym rządom. Z poważaniem jacek lubański.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net