absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Dutkiewicz Edward

absolwentImię i Nazwisko: Dutkiewicz Edward

Mail: Nie określono
Rok matury: 1926
Klasa: a
Wychowawca: Jan Ryslik
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Do gimnazjum im. R. Traugutta był przyjęty 1 września 1921 roku . W roku 1926 zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego.
Świadectwo dojrzałości otrzymał 19 czerwca 1926 r.

DUTKIEWICZ Edward Marian (1908-1971), prawnik, adwokat. Ur. 9 Xl 1908 w Strzemieszy¬cach (obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej), był synem Władysława (zm. 1935), urzędnika w fabryce -La Czenstochovienne- i Marii z Wichurów.
Ukończył w 1926 II Państwowe Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. Od tegoż roku studiował na Wydziale Prawnym Uniwersytetu Ja¬giellońskiego (UJ). W 1927 po zdaniu egzaminów I roku studiów przerwał naukę (ze względów materialnych) i podjął pracę jako urzędnik w fabryce włókienniczej La Czenstochovienne- w Często¬chowie. W latach 1932-33 pełnił służbę wojskową; ukończył Szkołę Pod¬chorążych Piechoty w Jarocinie, a w 1933 Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1934 otrzymał dyplom magistra praw UJ. W latach 1935-39 pod patronatem Tadeusza Plebanka (zob.) odbył aplikację adwokacką w Częstochowie. Mieszkał w Częstochowie. Zmobilizowany do wojska w sierpniu 1939, walczył w wojnie z Niemcami. Wzięty do niewoli 18 IX 1939, przetrzymywany był w obozie jenieckim do stycznia 1942, a później został przekazany do dyspozycji urzędu pracy w Wesermunde; do listopada tegoż roku pracował w gospodarstwie rolnym. Po powrocie do Częstochowy zatrzymany przez władze niemieckie, przetrzymywany był w areszcie przy ul. Lublinieckiej (Popiełuszki). Zwolniony po wpłaceniu okupu, od sierpnia 1943 był aplikantem adwokackim w kancelarii Dymitra Mirmana (zob.), później w kancelarii Mirona Kołakowskiego (zob.). W 1945 został wpisany (z siedzibą w Częstochowie) na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Pracował jako adwokat w Częstochowie (kancelaria przy ul. Kilińskiego 28), a od 1953 w Zespole Adwokackim nr 2. Mieszkał przy ul. Kilińskiego 28, później przekwaterowany został z powodu tzw. nadmetra-żu do mieszkania przy III Alei 57. Pomagał więźniom politycznym, za co był szykanowany w pracy. Od osób niezamożnych nie pobierał honorariów. Od 1946 należał do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Zm. 25 X 1971 w Częstochowie, został pochowany na cmentarzu Kule, kwatera 13, rząd i, grób nr 4 (w grobowcu rodziny Wichurów).
Jego żoną była Mieczysława z Jurdzińskich, nie mieli dzieci.


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net