absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Popiński Stanisław

absolwentImię i Nazwisko: Popiński Stanisław
Mail: Nie określono
Rok matury: 1926
Klasa: a
Wychowawca: Jan Ryslik
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Urodził się 8 maja 1904 roku w Częstochowie. Swoją edukację rozpoczął od piątej klasy Szkoły Powszechnej. Następnie kontynuował naukę w II Gimnazjum Państwowym im. R. Traugutta w Częstochowie. Maturę uzyskał w 1926 roku. Następnie podjął studia w Krakowie, gdzie ukończył Uniwersytet Jagielloński. Studiował na Wydziale Filozofii historię i germanistykę. Stopień magistra otrzymał 30 czerwca 1933 roku . Znał biegle język niemiecki, łaciński, rosyjski i francuski. W trakcie studiów odbył roczną obowiązkową służbę wojskową, którą ukończył w 1931 w stopniu plutonowego. Po ukończeniu studiów przystąpił do uzyskania kwalifikacji na nauczyciela szkól średnich. Kwalifikacje te do nauczania historii jako przedmiotu głównego w szkołach średnich otrzymał 26 maja 1936 roku. Dodatkowo 5 czerwca 1939 roku uzyskał też dyplom nauczyciela uprawniający do nauczania historii w szkołach zawodowych. Był żonaty. Jego żona Stefania Olczyk z zawodu była nauczycielką, lecz zajmowała się wychowaniem dzieci. Oboje mieli dwóch synów : Jerzego ( ur. 31.08.1936 r. ) i Andrzeja ( ur. 21.06.1944 r. ). Pracę zawodowa podjął 1 września 1932 r. w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Św. Anny w Krakowie. W szkole tej pracował krótko bo do 30 czerwca 1933 roku. Od 1 września 1933 roku rozpoczął bezpłatna roczną praktykę jako nauczyciel kontraktowy w Państwowym Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. W następnym roku zatrudniony był już za wynagrodzeniem. W tym okresie brał czynny udział w pracach w Sekcji Historycznej w Częstochowie o czym świadczy dokument podpisany przez Franciszka Gollenhofera ( Przewodniczącego sekcji ). W Gimnazjum im. Traugutta pracował do 30 czerwca 1935 r. W tym samym roku szkolnym podjął dodatkową pracę w Koedukacyjnym Gimnazjum Handlowym i liceum Administracyjnym ZNP Ognisko w Radomsku. Pracował równocześnie w Szkole Handlowej PMS w Radomsku. W szkołach tych nauczał historii i języka niemieckiego. Od 1 września 1935 roku rozpoczął nauczanie w Prywatnym miejskim Gimnazjum I. Fabianiego w Radomsku. Tutaj prowadził zajęcia aż do wybuchu wojny. Od początku wojny został wcielony do oddziałów wojska Polskiego. 22 września 1939 roku został pojmany i uwięziony w obozie jenieckim w Starogrodzie koło Szczecina. W obozie tym przebywał do 15 czerwca 1941 roku. Od 1 września 1941 roku brał udział w nauczaniu na kompletach w Radomsku. I tak nauczał geografii gospodarczej i pisania na maszynie w Prywatnej Szkole Handlowej ( Az do 15 stycznia 1945 r. ) Po wyzwoleniu 15 stycznia 1945 roku rozpoczął prace w charakterze nauczyciela w Koedukacyjnym Gimnazjum Handlowym ZNP – Ognisko w Radomsku. W szkole tej uczył do 31 sierpnia 1947 roku. . Kolejnym miejscem pracy o było II Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Radomsku. Tutaj zatrudniony był do 30 sierpnia 1947 roku., był tez nauczycielem w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku. W tym okresie w szkołach pełnił obowiązki wychowawcy klasy od I – szej do III – ciej. Był także społecznym opiekunem harcerstwa, Ligii Morskiej i Kolonialnej. Dyrektor Gimnazjum Handlowego tak napisał : „ Ob. Mgr Popiński Stanisław dał się poznać jako sumienny, gorliwy i dobry pedagog oraz wychowawca ”. Na własną prośbę ze względu na fakt , że cała rodzina mieszkała w tym czasie w Częstochowie został przeniesiony przez Kuratora Okręgu Szkolnego do Państwowego Liceum i gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W Liceum i gimnazjum im. H. Sienkiewicza pracował do 5 lipca 1950 roku, po czym na własna prośbę został przeniesiony i zatrudniony w Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Tam przez jeden rok od 1 października 1950 do 31 sierpnia 1951 sprawował funkcje dyrektora szkoły. Na emeryturę przeszedł w 1969 roku.

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2008-04-27 19:02

Zmarł w roku 1977, jest pochowany na cm. św. Rocha
Zofia Dodano: 2011-09-18 23:52

Sektor 13, rząd 1, grób nr 4.
Stanisław Popiński w l. 1952-59 pracował również w I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Uczył historii i jęz. niemieckiego.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net