absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Borkowski Edward

absolwentImię i Nazwisko: Borkowski Edward
Mail: Nie określono
Rok matury: 1928
Klasa: a
Wychowawca: Henryk Podlewski
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Lekarz dermatolog, miejski radny, autor tekstów o historii Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i o Władysławie Biegańskim oraz współautor Zbioru zasad etyczno-deontologicznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (zm. 1986).

Przygotował: Sętowski Juliusz

BORKOWSKI Edward urodzony 15 listopada 1909 w Dźwińsku na Łotwie a wg innej wersji w Petersburgu. Był synem Adama i Leokadii z Misiunów . Ukończył gimnazjum im. Romualda Traugutta w Częstochowie a w 1935 studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1935-1939 był starszym asystentem w Klinice Dermatologicznej Uniwersytetu Warszawskiego gdzie specjalizował się w chorobach skórno - wenerycznych. Jako lekarz batalionu saperów brał udział w kampanii 1939. W latach 1939-1945 był lekarzem w Przychodni Skórno-Wenerycznej w Częstochowie. Od jesieni 1943 prowadził zajęcia na Wydziale Lekarskim Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Częstochowie. W 1946 roku zorganizował oddział dermatologiczny Szpitala Miejskiego im. T. Chałubińskiego i od 1978 kierował nim. Od 1950 był lekarzem w przychodni PKP a w latach 1959 – 1965 także kierownikiem Pogotowia Ratunkowego. Borkowski działał w Polskim Towarzystwie Lekarskim, gdzie zasiadał w Zarządzie Głównym, a także w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim, w którym pełnił różne funkcje. m.in. w latach 1956-1960 w-ce prezesa. W latach 1954-1962 był radnym Miejskiej Rady Narodowej. Borkowski współorganizował wiele konferencji naukowych. Był autorem publikacji „ Historia Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w latach 1917-1939”, zamieszczonego w „ Pamiętniku poświęconym siedemdziesięcioletniej działalności Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego (Częstochowa,1973) oraz publikacji „Dr Władysław Biegański w Częstochowie” ( „Archiwum Historii Medycyny” 1957, tom 20, nr1-2), współautorem „ Zbioru zasad etyczno-deontologicznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” ( W.1967) . Borkowski należał do Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Zmarł 5 listopada 1986 w Częstochowie. Pochowany został 25 kwietnia na Cmentarzu Kule. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi. Był członkiem honorowym Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. W małżeństwie z Zofią Kozerską ( około 1919 – 1997 ). Miał troje dzieci : Andrzeja Piotra (urodzonego w 1942 ) lekarza urologa, autora szeregu publikacji z tego zakresu, od 1984 w-ce przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Urologicznego ; Witolda (urodzony w 1943 roku ) kapitana żeglugi wielkiej zatrudnionego w kapitanacie portu w Gdańsku ; Piotra (urodzonego w 1946 roku ) absolwenta Wydziału Elektronicznego Politechniki Warszawskiej, który pracował w Hucie im. Bolesława Bieruta ( Huta „ Częstochowa” ) w przedsiębiorstwie „Komobex” administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej ( Akademia im. Jana Długosza ) w Częstochowie.

Do Gimnazjum został przyjęty 1 września 1920 roku, w maju i czerwcu 1928 r. zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
Świadectwo maturalne otrzymał 28 czerwca 1927 roku.

EDWARD BORKOWSKI
ABSOLWENT 1928


Urodzony 2 listopada 1909 roku w Dźwińsku (Daugavpils /Dyneburg/ na Łotwie), a wg innej wersji w Petersburgu; był synem Adama i Leokadii z Misiurów. Ukończył gimnazjum im. R Traugutta w Częstochowie, a w 1935 r. studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1935 - 1939 był starszym asystentem w Klinice Dermatologicznej UW, gdzie specjalizował się w chorobach skórno-wenerycznych. Jako lekarz batalionu saperów brał udział w kampanii 1939 roku. W latach 1939-1945 był lekarzem w Przychodni Skórno-Wenerycznej w Częstochowie. Od jesieni 1943 r. prowadził zajęcia na Wydziale Lekarskim Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Częstochowie. W 1946 r. zorganizował oddział dermatologiczny Szpitala Miejskiego im. T Chałubińskiego i kierował nim do 1978 roku. Od 1950 r. był lekarzem w przychodni PKP, a w latach 1959-1965 także kierownikiem Pogotowia Ratunkowego. E. Borkowski działał w Polskim Towarzystwie Lekarskim, gdzie zasiadał w Zarządzie Głównym, a także w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim, w którym pełnił różne funkcje, m.in. w latach 1956-1960 - wiceprezesa. W latach 1954-1962 był radnym Miejskiej Rady Narodowej.
Edward Borkowski współorganizował wiele konferencji naukowych. Był autorem publikacji Historia Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w latach 1917-1939, zamieszczonego w Pamiętniku poświęconym siedemdziesięcioletniej działalności Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego (Cz. 1973) oraz publikacji Dr Władysław Biegański W Częstochowie („Archiwum Historii Medycyny” 1957, t Xx, nr 1-2), współautorem Zbioru zasad etyczno
-deontologicznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Borkowski należał do Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi. Był członkiem honorowym Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego.
Zmarł 5. 11. 1986 roku w Częstochowie.
W małżeństwie z Zofią Kozerską (ok. 1919-1997) miał troje dzieci:
Andrzeja (ur. w 1942 r.), lekarza urologa, autora szeregu publikacji z tego zakresu, od 1984 r. wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Urologicznego; Witolda (ur. w 1943 r.), kapitana żeglugi wielkiej zatrudnionego w kapitanacie portu w Gdańsku; Piotra (ur. w 1946r.), absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-08-09 12:40

W opublikowanym przez Życie Częstochowskie (12.01.1988) materiale "Dziennikarskie zabawy sprzed lat" Zbigniew Żmigrodzki wspominał, że Edward Borkowski był redaktorem odpowiedzialnym pierwszego numeru pisma "Świat Szkolny", który ukazał się 19 XII 1926. Sekretarzem redakcji był uczeń Stefan Babczyński, a kierownikiem działu literackiego - Jan Szwejda.
Stefan Babczyński był głównym inicjatorem czasopisma, prezesem Samopomocy Uczniowskiej "Traugutta".
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net