absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 25. marca 2018.

Absolwenci-Niebudek Stefan

absolwentImię i Nazwisko: Niebudek Stefan

Mail: Nie określono
Rok matury: 1928
Klasa: a
Wychowawca: Henryk Podlewski
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Do Gimnazjum został przyjęty 1 września 1920 roku, w maju i czerwcu 1928 r. zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Świadectwo maturalne otrzymał 28 czerwca 1927 roku. --------------------------- Niebudek Stefan (1910-1943) – adwokat, publicysta, działacz Narodowej Demokracji. Urodził się 13 III w Częstochowie; był synem Jana- mistrza kamieniarskiego – i Pelagii z Gąsiorów. Po ukończeniu szkoły powszechnej Niebudek naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie redagował miesięcznik młodzieżowy „Świat Szkolny”. Po ukończeniu częstochowskiego gimnazjum w 1928 r. podjął studia na Wydziale Praw Uniwersytetu Warszawskiego. W tym okresie aktywnie uczestniczył w pracach Koła Prawników i w Bratniej Pomocy Studentów, a w 1932 został wybrany sekretarzem generalnym Naczelnego Komitetu Akademickiego. W tym czasie dał się poznać jako działacz prawicowy, przynależąc do Młodzieży Wszechpolskiej i do Obozu Wielkiej Polski(WOP), a po jego rozwiązaniu w 1934 r. został działaczem Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego(SN). Kierował m.in. Sekcja Okręgu Częstochowa. Udzielał się również jako publicysta, początkowo współpracując z „Akademiami” i „Akademikami Polskimi”, a po zakończeniu studiów z „Gazeta Warszawską”, „Prosto z Mostu”, „Warszawskim Dziennikiem Narodowym” i „Myślą Narodową”. W latach 1934-34 pełniąc funkcje wiceprezesa Zarządu Okręgu SN w Częstochowie był jednocześnie redaktorem naczelnym częstochowskiego tygodnika „Gazeta Narodowa”. W lutym 1933 r. , w kilka miesięcy po ukończeniu studiów, Niebudek został przyjęty na aplikację adwokacką u mecenasa Konrada Borowskiego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dwa lata później otworzył przewód doktorski z zakresu skarbowości, którego jednak nie sfinansował, przypuszczalnie z powodu działań wojennych. Jego działalność prawicowa była dowodem kilkukrotnych aresztowań m.in. w 1933 r. po zajściach antyżydowskich w Częstochowie. Następnego roku Niebudek wszedł w skład Rady Naczelnej SN, a następnie (11 II 1935) Komitetu Głównego (KG) oraz Zarządu Głównego (ZG), Stronnictwa Narodowego w którym powierzono mu funkcję sekretarza. W tym czasie zajmował się również publicystyką. Szczególną aktywność przejawiał po powrocie z Włoch w 1936 r.. Na łamach prasy SN opublikował wówczas wiele artykułów ujawniających groźbę faszyzmu. Opublikował również drukiem m.in. Wyszynę (1936), Przytyk i W kraju czarnych koszul, wydane w Częstochowie w 1937 r. Jako lider Narodowego Zrzeszania Adwokatów Niebudek wybrany został w 1938 r. na zastępcę gospodarza Izby Adwokackiej, prowadząc równocześnie prywatna praktykę w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 18a. W tym okresie (15 I 1938) poślubił Irene Eugenię z d.Nachtman. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w ZG piastował stanowisko kierownika Wydziału Pomocy Prawnej. W pierwszych dniach wojny Niebudek opuścił Warszawę i przeniósł się do majątku rodziców pod Łęczycą. W październiku tego roku wziął udział w tajnym posiedzeniu ZGSN, podczas którego został wybrany w skład ZG SN „Kwadrat”. W kwietniu 1940 r. zagrożony aresztowaniem Niebudek wraz z rodziną wyjechał do Warszawy. Z powodu udziału w pracach Rady Głównej Opiekuńczej, a zwłaszcza prowadzonej praktyki adwokackiej, gdzie w jej siedzibie znajdowała się okresowo tajna drukarnia, w nocy z 17 na 18 V 1941r. nastąpiło aresztowanie Niebudka i osadzenie go wraz z innymi działaczami stronnictwa w więzieniu w alei Szucha. Po zakończeniu przesłuchań ( VII 1941) znalazł się w transporcie do Oświęcimia, gdzie po otrzymaniu numeru 18531 został osadzony w bloku nr 7 . Mimo nieustannego zagrożenia Niebudek zaangażował się w konspirecyją akcję pomocy dla współwięźniów . Zadenuncjowany przez szpicla obozowego, przeniesiony został do bloku śmierci, a następnie ( 14 I 1943) rozstrzelany. Ewa i Mirosław Zwolińscy – Słownik biograficzny regionu częstochowskiego.

Dodaj dane tego absolwenta

Autor Gąsior Wojciech Dodano: 2017-10-06 11:55

Jestem bratem ciotecznym Stefana Niebudka,i aczkolwiek nie było mi dane znać go osobiście gdyż urodziłem się w 1946 roku,to pamięć o nim w rodzinie była tak żywa że starałem się zebrać o nim jak najwięcej informacji.W piątej części opracwania Janusza Kołodziejskiego Trauguciacy - Bardowie Tradycji znajduje się nieco pełniejszy zbiór informacji o Stefanie Niebudku który został opracowany przez Jerzego Janusza Tereja i przekazany mojej rodzinie.Ja również jestem absolwentem liceum Traugutta, maturę zdawałem w 1963 roku
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net