absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Sieiński Zdzisław

absolwentImię i Nazwisko: Sieiński Zdzisław
Mail: maria.wit.sieinski@neostrada.pl
Rok matury: 1929
Klasa: a
Wychowawca: Franciszek Gollenhofer
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: -
Do gimnazjum został przyjęty 1 września 1920 r. W maju i czerwcu 1929 roku zdawał egzamin dojrzałości typu humanistycznego.Świadectwo dojrzałości otrzymał 11 czerwca 1929 roku.

Zdzisław Sieiński urodził się 6 stycznia 1912 roku w Pohulance koło Myszkowa. Jego rodzicami byli Antoni i Anna z domu Konopka.
Do Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty 1 września 1920 roku. Po zdaniu egzaminu dojrzałości typu humanistycznego, w dniu 11 czerwca 1929 roku otrzymał świadectwo maturalne. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Będąc studentem, od 16 września 1933 r. pracował w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej jako kontroler sanitarny. Dyplom lekarza medycyny otrzymał 12 stycznia 1937 roku.
W latach 1936-7, okresie pracy w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Sanitarnych Rezerwy. Od 1937 do 1939 roku pracował jako lekarz sanitarny w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej, a od 1939 r. do 1 sierpnia 1944 r. był lekarzem naczelnym Ośrodka Zdrowia.
W latach 1938 – 40 był również lekarzem wolontariuszem w Klinice Dermatologicznej Wydziału Lekarskiego UW, a od 1940 do 1944 roku w Klinice Położniczej im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej.
W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany w 3 Batalionie manewrowym stacjonującym w Rembertowie i we wrześniu brał udział w walkach o obronę Warszawy.
W latach 1941-1944, Zdzisław Sieiński, pseudonim „Kościesza”, należał do Konfederacji Narodu Polskiego, organizacji konspiracyjnej o charakterze polityczno – wojskowym, kierowanej przez Bolesława Piaseckiego. W okresie 1941-1943 działał w kierownictwie grupy organizacyjnej i grupy ideowej Głównego Biura Komendy Konfederacji Narodu. Prowadził także szkolenie sanitariuszy oraz w kwietniu i maju 1943 roku był lekarzem w bojowym oddziale partyzanckim KN. W dniu 6 sierpnia 1944 roku funkcję tę pełnił także w powstańczym szpitalu Armii Krajowej na Ochocie. 7 sierpnia 1944 roku, w czasie ucieczki (przed własowcami) z mieszkania przy ul. Kopińskiej, z ciężarną żoną i 3-letnim synem, odebrał poród córki w opuszczonym domu na Ochocie, po czym został wraz z rodziną wysiedlony z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie.
Po powołaniu do Wojska Polskiego w kwietniu 1945 roku, pracował w Departamencie Służby Zdrowia MON. W latach 1952-1953 był Szefem Wydziału Lecznictwa i Profilaktyki tego Departamentu. W związku z działalnością w KN i AK, był przesłuchiwany i we wrześniu 1954 roku został przeniesiony do rezerwy w stopniu podpułkownika.
W latach 1954 – 1962 pracował jako specjalista ginekolog – położnik w Szpitalu Wolskim przy ul. Kasprzaka. Od roku 1962 był: początkowo inspektorem, a następnie - do 1977 roku, tj. do przejścia na emeryturę, kierownikiem Zespołu Specjalistycznego ds. Ginekologii i Położnictwa Wydziału Zdrowia Warszawa – Wola oraz lekarzem w Poradniach „K” tego Wydziału Zdrowia.
Był zawsze wierny zasadzie uczciwości w słowach i czynach. Był bardzo towarzyski. Choć bardzo dużo pracował, znajdował czas nie tylko dla rodziny, ale i licznych przyjaciół i kolegów. Wśród tych wieloletnich przyjacielskich kontaktów były też więzy z dawnymi kolegami z Gimnazjum, w szczególny sposób z Witkiem Płomińskim.
Zmarł 20 października 1979 roku w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net