absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Klimas Stefan

absolwentImię i Nazwisko: Klimas Stefan

Mail: Nie określono
Rok matury: 1931
Klasa: b
Wychowawca: Jarosław Awgulewicz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie żyje
Do Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie został przyjęty 1 września 1921 roku i zdawał w maju - czerwcu roku 1931 gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismem z dnia 8 kwietnia 1931 roku.

Świadectwo dojrzałości otrzymał 2 czerwca 1931 roku.


Urodził się 11 października 1931 roku w Częstochowie.
Do Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie został przyjęty 1 września 1921 roku i zdawał w maju - czerwcu roku 1931 gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismem z dnia 8 kwietnia 1931 roku.
Świadectwo dojrzałości otrzymał 2 czerwca 1931 roku.
Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia dla zawodowych oficerów piechoty w Wyższej Szkole Wojskowej w Ostrowie Mazowieckiem w okolicach Warszawy. Po jej ukończeniu w randze porucznika służył w Pułku Piechoty w Katowicach.
We wrześniu 1939 roku walczył ze swoim oddziałem pod Chrzanowem. Tam został ranny i wzięty do niewoli przez żołnierzy niemieckich. Po pobycie w lazarecie szpitalnym w Krakowie został przewieziony do obozu internowania dla oficerów polskich w Murnau ( Bawaria ). Stamtąd pisał listy do rodziny m.in. napisał taki fragment : „ Życie toczy się niezmiennym trybem, wieczory długie , na świecie ostra zima; wokół te same twarze. Te same zagadnienia, wyczekiwanie , walka z jednostajnością, a wszystko otoczone drutem kolczastym, a za nim wolność; wszystko to na tle pięknych Alp ”. W tym czasie w pobliskich obozach koncentracyjnych w Dachau i Flosenburgu uwięzionych, a następnie zamordowanych zostało dwóch oficerów z najbliższej rodziny Stefana Klimasa : Józef i Stefan Majznerowie. Wyzwolony z obozu przez Aliantów dostał się do II Korpusu Armii Gen. Władysława Andersa. Tam został skierowany na wschód. Walczył w Egipcie, Palestynie, Iraku, Iranie ( dawnej Persji ). Następnie jego oddziały walczyły we Włoszech między innymi w Ankonie, Bolonii, Loreto i Monte Cassino. Stefan Klimas walczył do końca wojny, jako oficer kwatermistrzostwa przewoził rannych żołnierzy, chorych i słabszych fizycznie z Włoch do Anglii. Była jak to później określały podręczniki historii, pierwsza fala powojennej emigracji niepodległościowej, utworzonej ze zdemobilizowanych żołnierzy i ich rodzin. Do emigracji tej należał i Stefan Klimas.
Na terenie Anglii zamieszkał w Braintree w hrabstwie Essex w dalszym ciągu pomagał szczególnie osobom wygnanym z terenów Polski. Wsławił się jako jeden z tych, którzy zorganizowali tzw. szkółkę sobotnią do której uczęszczały polskie dzieci. Sam w szkole tej nauczał języka ojczystego i historii, organizował dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań np. muzyczno – taneczne, recytatorskie i inne. Czynnie włączył się w życie parafialne tworząc grupy modlitewne organizując akcje charytatywne. Wraz z kolegami – żołnierzami z Armii Generała Andersa ufundował wspaniały witraż do kościoła na pamiątkę obchodów tysiąclecia istnienia Państwa Polskiego ( maj 1966 r. ). W witrażu tym znajduje się wizerunek Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski. W okresie Bożego Narodzenia organizował spotkania opłatkowe, a na Wielkanoc „ dzielenie się jajkiem ”. Pamiętał o obchodach patriotyczno – narodowych. Na terenie parafii dzieki jego inicjatywie obchodzono niezwykle uroczyście Święto „ 11 Listopada ”.
Stefan Klimas potrafił skupiać wokół swojej osoby tych wszystkich, którzy chcieli nieść pomoc innym rodakom, będącym w danej chwili w potrzebie. Dlatego na terenie parafii działały grupy wsparcia, wszelkiej porady prawnej. Znany był wszystkim mieszkańcom, ciszył się szacunkiem wśród rodaków i angielskich sąsiadów.
Wspierał również rodzinę w kraju śląc pomoc finansową, paczki z ubraniami i żywnością. Opamiętał zawsze o swoich bliskich mieszkających w Polsce, choć ówczesne władze komunistyczne w roku 1948 odebrały mu polskie obywatelstwo . Jednak przez cały czas uważał się za Polaka, z pobudek patriotycznych nie przyjął obywatelstwa brytyjskiego, co oczywiście wcale mu nie ułatwiło życia ma obczyźnie.
Na terenie Anglii pracował w firmie włókienniczej Coustland’s Limited ( jedwabiu sztucznego ). W firmie tej był cenionym za swoje umiejętności fachowcem i doskonałym organizatorem. Niezwykle rzetelny i sumienny, a przede wszystkim życzliwym w stosunku do współpracowników. Pracował tutaj do 1967 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Znany był też z tego, że wszędzie poruszał się na rowerze, gdziekolwiek wyruszał zawsze obowiązkowo towarzyszył mu rower. Swą pracę społeczną wypełniał jeżdżąc na rowerze i każdy wiedział, że oparty o parkan kościoła rower oznacza, że Stefan Klimas jest na terenie parafii.
W roku 1989 miał wylew krwi do mózgu co spowodowało paraliż i możliwość porozumiewania się. Jednak do końca swojego życia pisał na karteczce, odpowiadając w ten sposób na zadawane mu pytania. Jednak choroba postępowała dalej, choć dzielnie znosił narastający ból.
Zmarł w szpitalu 26 czerwca 1989 roku , pochowany został dwa dni później na polskiej działce cmentarza w Braintree.

przygotował : A. Cieślak

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net