absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Folfasiński Sławomir

absolwentImię i Nazwisko: Folfasiński Sławomir
Mail:
Rok matury: 1932
Klasa: a
Wychowawca: Bronisław Łaba
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Nie określono
Aktualny adres: Ukryte
Folfasiński Sławomir Franciszek (1912-1989), pseudonim Swan. dziennikarz, literat, historyk, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie. Urodzony 3.12.1912 roku w Krakowie, był synem Teofila, aptekarza, i Zofii z Wigurskich.
Folfasiński dzieciństwo spędził w Brzesku Nowym k. Krakowa, skąd w 1923 wraz z matką przeniósł się do Częstochowy. W latach 1923-31 uczył się w gimnazjum im. H. Sienkiewicza, a w 1931-32 w gimnazjum im. Romualda Traugutta. Po zdaniu matury studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie, następnie na Wydziale Filozoficzno Humanistycznym UJ. W okresie od września do końca 1938 roku pracował jako nauczyciel w szkole prowadzonej przez matkę. W 1941-45 pracował w archiwum Zarządu Miej. w Częstochowie. Pod koniec okupacji współpracował z MRN; brał udział w redagowaniu „Biuletynu Rady Narodowej Miasta Częstochowy”. Od 1945 należał do PPR, a po 1948 do PZPR. W 1945 rozpoczął pracę w dzienniku „Głos Narodu”; był sekretarzem redakcji, później redaktorem naczelnym. Po przekształceniu tegoż dziennika w „Życia Częstochowy” w 1947-73 pracował tam jako kierownik redakcji. Swoje artykuły i utwory literackie publikował też w „Odrodzeniu”, w „Przemianach”, „Prasie Polskie”, „Poglądach”, „Problemach”, „Szpilkach”. W 1975 wydał zbiór pt. „Polskie zagadki ludowe”. Ponadto był autorem licznych słuchowisk radiowych. Opublikował szereg artykułów dotyczących historii i kultury regionu częst., m.in. w „Ziemi Częstochowskiej”, „Alarmach Częstochowy”, a najwięcej w „Nad Wartą” (dodatku do „Gazety Częstochowskiej”). F. był po 1945 współorganizatorem częst. oddziału Zw. Literatów Pol. oraz Pol. Tow. Hist. Od 1958 przez kilka kadencji był członkiem MRN; przewodniczył komisji zdrowia i opieki społecznej, później komisji kultury. Jedną z jego licznych pasji było szaradziarstwo. Zginął w wypadku 24 X 1989 w Częstochowie, pochowany został w kw 56, rząd VI-VII, grób 1. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim OOP oraz nagroda im. Karola Miarki.
Jego żoną była Irena Koba (ok.1905-1979), nauczycielka.

Zaczerpnięte z J. Sętowski - Cmentarz Kule w Częstochowie

Do Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie został przyjęty we wrześniu 1931 roku i zdawał w maju roku 1932 gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismem z dnia 29 marca 1932 roku.

Świadectwo dojrzałości otrzymał 27 maja 1932 roku.
Uczestniczyl w zjeździe w 1957 r.

Urodzony 3 grudnia 1912 roku w Krakowie, był synem Teofila, aptekarza, i Zofii z Wigurskich. Dziennikarz, literat, historyk, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.

S. Folfasiński dzieciństwo spędził w Brzesku Nowym k. Krakowa, skąd w 1923 r. wraz z matką przeniósł się do Częstochowy. W latach 1923-1931 uczył się w gimnazjum im. H. Sienkiewicza, a w latach 1931-1932 w gimnazjum im. R. Traugutta. Po zdaniu matury studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie, następnie na Wydziale Filozoficzno-Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W okresie od września do końca 1938 roku pracował jako nauczyciel w szkole prowadzonej przez matkę. Od 1941 do 1945 roku pracował w archiwum Zarządu Miejskiego w Częstochowie. Pod koniec okupacji współpracował z podziemną Miejską Radą Narodową, brał udział w redagowaniu „Biuletynu Rady Narodowej Miasta Częstochowy”. Od 1945 roku należał do PPR, a po 1948 r. do PZPR.

W 1945 r. rozpoczął pracę w dzienniku „Głos Narodu”, był sekretarzem redakcji, później redaktorem naczelnym. Po przekształceniu tegoż dziennika w „Życie Częstochowy” w łatach 1947-1973 pracował tam jako kierownik redakcji. Swoje artykuły i utwory literackie publikował też w „Odrodzeniu”, „Przemianach”, „Prasie Polskiej”. „Poglądach”, „Prohiemach”, „Szpilkach”. W 1975 r. wydal zbiór, pt. Polskie zagadki ludowe. Ponadto był autorem licznych słuchowisk radiowych. Opublikował szereg artykułów dotyczących historii i kultury regionu częstochowskiego, m.in. w „Ziemi Częstochowskiej”, „Almanachu Częstochowy”, a najwięcej w „Nad Wartą” (dodatku do „Gazety Częstochowskiej”).

S. Folfasiński był po 1945 r. współorganizatorem częstochowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1958 r. przez kilka kadencji był członkiem MRN; przewodniczył komisji zdrowia i opieki społecznej, później komisji kultury. Jedną z jego licznych pasji było szaradziarstwo.

Zginął w wypadku 24 października 1989 r. w Częstochowie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim OOP oraz nagrodą im. Karola Miarki.

Jego żoną była Irena Koba (ok. 1905-1979), nauczycielka.Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-09-27 14:36

FOLFASIŃSKI Sławomir był bodajże pierwszym propagatorem legendy Częstocha, tropicielem jego śladów w przeszłości; parokrotnie poświęcił mu teksty
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net