absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 10. sierpnia 2022.

Absolwenci-Perkosz Mieczysław

absolwentImię i Nazwisko: Perkosz Mieczysław
Mail: Nie określono
Rok matury: 1932
Klasa: a
Wychowawca: Bronisław Łaba
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Do Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie został przyjęty we wrześniu 1925 roku i zdawał w maju roku 1932 gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismem z dnia 29 marca 1932 roku.

Świadectwo dojrzałości otrzymał 28 maja 1932 roku.

Nie uczestniczył w Zjeździe w 1957 roku.

Magister prawa.

Z książki L. Mastalskiego: Częstochowscy podchorążowie pochodzą informacje, że ukończył studia na Wydz. Humanistycznym Uniw. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zostając magistrem prawa (1937). Studiując, pracował w Państwowym Domu Dziecka w Herbach St. Następnie był zatrudniony w warszawskiej Grodzkiej Izbie Skarbowej, później w Ministerstwie Skarbu. 31 VIII 1939 został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego 7 DP w Podkałku k. Sulejowa. Po wycofaniu Ośrodka Zapasowego przez Maciejowice za Wisłę do Lublina znalazł się w tworzonej tam Legii Oficerskiej. W niedoszłym transporcie kolejowym do Kowla został ranny odłamkiem bomby w plecy. Po 17 IX 1939 wraz z Samodzielną Grupą Operacyjną Polesie, do której przyłączyła się Legia Oficerska, brał udział w licznych walkach. Po kapitulacji w październiku 1939 trafił do niemieckiej niewoli. W obozach i oflagach niemieckich przebywał do 30 I 1945.
Po wojnie pracował w Izbie Przemysłowo-Handlowej, częstochowskim Zarządzie Miejskim, był przewodniczącym Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, radcą w wielu przedsiębiorstwach. Zginął tragicznie 20 VIII 1996, jest pochowany na cm. św. Rocha.

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-05-31 17:34

Z książki L. Mastalskiego: Częstochowscy podchorążowie pochodzą informacje, że ukończył studia na Wydz. Humanistycznym Uniw. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zostając magistrem prawa (1937). Studiując, pracował w Państwowym Domu Dziecka w Herbach St. Następnie był zatrudniony w warszawskiej Grodzkiej Izbie Skarbowej, później w Ministerstwie Skarbu. 31 VIII 1939 został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego 7 DP w Podkałku k. Sulejowa. Po wycofaniu Ośrodka Zapasowego przez Maciejowice za Wisłę do Lublina znalazł się w tworzonej tam Legii Oficerskiej. W niedoszłym transporcie kolejowym do Kowla został ranny odłamkiem bomby w plecy. Po 17 IX 1939 wraz z Samodzielną Grupą Operacyjną Polesie, do której przyłączyła się Legia Oficerska, brał udział w licznych walkach. Po kapitulacji w październiku 1939 trafił do niemieckiej niewoli. W obozach i oflagach niemieckich przebywał do 30 I 1945.
Po wojnie pracował w Izbie Przemysłowo-Handlowej, częstochowskim Zarządzie Miejskim, był przewodniczącym Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, radcą w wielu przedsiębiorstwach. Zginął tragicznie 20 VIII 1996, jest pochowany na cm. św. Rocha.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net