absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Płomiński Tadeusz

absolwentImię i Nazwisko: Płomiński Tadeusz

Mail: Nie określono
Rok matury: 1932
Klasa: a
Wychowawca: Bronisław Łaba
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Czestochowa, ul. Al. Wolności 26
TADEUSZ PŁOMIŃSKI


Urodził się 26 listopada 1912 r. w Częstochowie, gdzie po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. R. Traugutta w latach 1923-32. Z uwagi na duży talent muzyczny grał w orkiestrze szkolnej na trąbce i skrzypcach. W okresie nauki odznaczał się szczególną pasją społecznikowską, która później zdominowała całe Jego życie. Doceniając dokonania Tadeusza Płomińskiego w czerwcu 1932 r. został wpisany do Złotej Księgi Samopomocy Uczniowskiej, jako były prezes i ofiarny pracownik. W latach 1932-36 odbył studia w Akademii Stomatologicznej w Warszawie, by po ich ukończeniu przejąć obowiązki lekarza-dentysty przy Garnizonowej Izbie Chorych w Częstochowie. Pracuje tam do okresu mobilizacji, po której opiekuje się sprzętem medycznym przejętym od władz Radzymina dla Szpitala Polowego. Pod Lubomią dostaje się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec wojenny, przez Radom dostaje się do Stalagu XVII, w Kaisersteinbruchu koło Wiednia. Tam otrzymuje numer jeńca 36130. Poprzez kolejny Stalag w miejscowości Stalback koło Królewca zostaje przeniesiony do obozu w Ostrzeszowie. Tam zostaje zwolniony z niewoli niemieckiej i wraca do Częstochowie w sierpniu 1940 roku. Kilkakrotnie w okresie okupacji wyjeżdża z Częstochowy, by ostatecznie podjąć pracę w Miejskiej Przychodni Dentystycznej. Równocześnie od kwietnia 1946 r. przejmuje opiekę stomatologiczną nad młodzieżą Liceum i Gimnazjum Traugutta, w wymiarze 1 godziny dziennie. W tym okresie organizuje dwie przychodnie dentystyczne, częste zmiany pracy, choć ówczesne władze administracyjne udaremniły Mu realizację wielu zamierzeń. Był bowiem człowiekiem znanym ze swych śmiałych poglądów, prawym i wrażliwym na krzywdę drugiego. Przez wiele lat sprawował bezpłatną opiekę nad dziećmi upośledzonymi i sierotami sióstr zakonnych Magdalenek. Dzięki ogromnemu wysiłkowi doprowadził do zorganizowania 18 maja 1957 r. Zjazdu Wychowanków Gimnazjum im. R. Traugutta- roczników 1930/31 i 1931/32. Kolejne niezapomniane zdarzenie to Zjazd wszystkich roczników z lat 1920-39, który odbył się 14 czerwca 1958 roku. Był człowiekiem o niepospolitych talentach i wielkiej pracowitości. Działał w różnych towarzystwach oraz klubach, z których na uwagę zasługuje przede wszystkim Klub Miłośników Muzyki, był bowiem wielkim miłośnikiem i znawcą muzyki poważnej. Ciężka choroba od 1973 r. uniemożliwiła Mu kontynuację wielu pomysłów, chociaż w jej tracie wykonał wkładkę śródustną, która likwidowała objawy pooperacyjne zniekształceń twarzy, Był o krok od zgłoszenia wniosku patentowego w tym zakresie. Po heroicznej walce z chorobą nowotworową zakończył życie 14 kwietnia 1978 r. i został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Kule. Należał do ludzie, o których trudno zapomnieć, bowiem całym swoim pracowitym i znojnym życiem pozostawił trwały ślad w ludzkich sercach i ich pamięci.

Do Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie został przyjęty we wrześniu 1923 roku i zdawał w maju roku 1932 gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismem z dnia 29 marca 1932 roku.

Świadectwo dojrzałości otrzymał 30 maja 1932 roku.

Uczestniczył w Zjeździe w 1957 roku.

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net