absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Pietrzykowski Jan

absolwentImię i Nazwisko: Pietrzykowski Jan
Mail: Nie określono
Rok matury: 1933
Klasa: a
Wychowawca: Alfred Gadomski
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
PIETRZYKOWSKI JAN- pseud. Dembiński, Jan Rybak (1913-1994)- prawnik, adwokat, prokurator, członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, historyk- regionalista, pedagog. Urodził się 24 czerwca w Częstochowie, był synem Korneliusza Wacława- właściela zakładu krawieckiego- i Apolonii Heleny z Tomczaków
Okres dzieciństwa Pietrzykowsi spędził w rodzinnym mieście. Tuż po odzyskaniu niepodległości podjął naukę w Szkole Powszechnej nr 1, a po jej ukończeniu (1924) naukę kontynuował w miejscowym Gimnazjum im. Romualda Traugutta. W 1933 wraz z uzyskaniem świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Prawa Uniewersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1938 roku. Uzyskanie tytułu magistra praw pozwoliło mu 17 października tego roku otrzymać nominację na aplikanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Wybuch II wojny światowej zastał Pietrzykowskiego w szeregach Wojska Polskiego , z którym jako ochotnik przeszedł całą kampanię wrześniową 1939 r. Po jej zakończeniu powrócił do Częstochowy i pod pseudonimem "Dembiński", podjął działaność konspiracyjną w ramach Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Jako prawnikowi organizacja ta powierzyła kierowanie Wydziałem Organizacji i Propagadny częstochowskiego okręgu. W tym czasie (1941) Pietrzykowski był współzałożycielem konspiracyjnego pisma Alarm oraz drukarni umieszczonej w domu Matyldy Plucińskiej przy ulicy Jadwigi 129. Na początku 1942, podczas podróży do Warszawy na spotkanie z kierownikami okręgowymi Stronnictwa Narodowego, został aresztowany przez Niemców. Dzięki swemu szwagrowi Stanisławowi Miklasowi, który interweniował u wiceprezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie, jeszcze tego roku Pietrzykowski został zwolniony. Do kolejnego aresztowania doszło w październiku 1943. Wówczas wzięty z własnego mieszkana (ul.3-go maja 20) został osadzony w więzieniu na Zawodziu i w tym przypadku uratował go szwagier, który dzięki zebranym pieniądzom wykupił go z więzienia. W 1944 Pietrzykowski jako Jan Rybak wrócił do pracy konsiracyjnej. W maju tego roku złożył również egzamin sędziowski.
Po zakończeniu wojny Pietrzykowski już w marcu 1945 został zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Następnie 9 sierpnia tego roku otrzymał nominajcę na asesora Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W pażdzierniku 1946 zaś został skierowany na stanowisko podprokuratora w Częstochowie (Ekspozytura Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi), a 21 listopada 1949 wręczono mu służbowe przeniesienie na równorzędne stanowisko do Ełku. W tym czasie sąd ten miał za zadanie ściganie przestępstw z okresu hitlerowskiej okupacji. Po trzech miesiącach na własną prośbę prokurator został przeniesiony w stan spoczynku. W tym okresie nasiliła się inwiligacja Pietrzykowskiego, jej następstwem była rewizja mieszkania, a następnie jego aresztowanie (21.10.1950) przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Po zwolnieniu (15.02.1951) Pietrzykowski pozostawał bez pracy. W niedługim czasie jednak udało mu się zatrudnić w szkole zawodowej jako wykładowca, a następnie podjął radcostwo prawne. Pod koniec 1952 został ponownie aresztowany i po kilkudniowych przesłuchaniach zwolniony. W 1956 po tzw.. "odwilży" Pietrzykowski podjął praktykę adwokacką, którą kontynuował w latach szcześćdziesiątych w Zespole nr 1 w Częstochowie, pracował równocześnie jako radca prawny w miejscowych spóldzielniach. W październiku 1967 został członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Do Państwowego Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty we wrześniu 1924 roku . W czerwcu 1933 roku zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
Świadectwo dojrzałości otrzymał 23 czerwca 1933 roku.Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-10-01 18:30

PIETRZYKOWSKI Jan był autorem licznych publikacji poświęconych działalności wojsk niemieckich w Częstochowie i regionie, m.in. Hitlerowcy w Częstochowie w latach 1939-1945; Łowy na ludzi. Arbeitsamt w Częstochowie; Akcja AB w Częstochowie; Cień swastyki nad Jasną Górą. Częstochowa w okresie hitlerowskiej okupacji 1939-1945; Stalag 367. Obóz jeńców radzieckich w Częstochowie; Jasna Góra w okresie dwóch wojen światowych. Zm. 21 III 1994, pochowany na cm. św. Rocha.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net