absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Rotaub Adam

absolwentImię i Nazwisko: Rotaub Adam

Mail: Nie określono
Rok matury: 1933
Klasa: a
Wychowawca: Alfred Gadomski
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Do Państwowego Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty we wrześniu 1925 roku . W czerwcu 1933 roku zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.


Świadectwo dojrzałości otrzymał 23 czerwca 1933 roku.ROTAUB Adam Józef (1912-1982), nauczyciel akademicki, historyk, radny Miejskiej Rady Narodowej. Ur. 18 VII 1912 w Kole, był synem Luzera i Perli (nieustalonej z nazwiska).
R. w 1933 ukończył gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie, a później rozpoczął pracę w fabr. w Gnaszynie. Po II wojnie świat. nadal pracował w tejże fabr. jako komendant straży przemysłowej. W międzyczasie ukończył studia w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej w Częstochowie oraz w Szkole Gł. Planowania i Statystyki w Warszawie. Związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Ekonomiczną (WSE) w Częstochowie. Od 1951 prowadził zajęcia dydaktyczne w Szkole Inżynierskiej (od 1955 Politechnika Częstochowska /PCz/). W 1964 w WSE w Katowicach uzyskał doktorat na podstawie pracy Przemysł włókienniczy Częstochowy i jego robotnicy na przełomie XIX i XX wieku. Na PCz kierował zakł. Ekonomiki i Organizacji Produkcji, a także Wieczorowym Studium Zaw. na Wydz. Metalurgicznym, później pełnił funkcje prodziekana Wydziału Włókienniczego i Metalurgicznego, a także dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. R. należał do PPS, później do PZPR, był radnym Miej. Rady Narodowej. W okresie 1964-69 należał do zarządu Tow. Popierania Kultury Regionalnej, uczestniczył w pracach Śląskiego Instytutu Naukowego i NOT w Częstochowie. Był członkiem Pol. Tow. Ekonomicznego. Opublikował szereg prac naukowych poświęconych ruchowi robotniczemu i stosunkom społeczno-gospodarczym w regionie częst. Zm. 3 I 1982 w Częstochowie, pochowany został w kw. 8, rząd XIV, grób 6. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ?Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego?.
W małżeństwie z Krystyną Jankowską (ok. 1925-1995) miał syna Ryszarda (ur. 1955), absolwenta Uniwersytetu Śląskiego, dziennikarza.
(Za: J. Sętowski, Cmentarz Kule. Przewodnik biograficzny)

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-08-31 10:17

ROTAUB Adam Józef (1912-1982), nauczyciel akademicki, historyk, radny Miejskiej Rady Narodowej. Ur. 18 VII 1912 w Kole, był synem Luzera i Perli (nieustalonej z nazwiska).
R. w 1933 ukończył gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie, a później rozpoczął pracę w fabr. w Gnaszynie. Po II wojnie świat. nadal pracował w tejże fabr. jako komendant straży przemysłowej. W międzyczasie ukończył studia w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej w Częstochowie oraz w Szkole Gł. Planowania i Statystyki w Warszawie. Związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Ekonomiczną (WSE) w Częstochowie. Od 1951 prowadził zajęcia dydaktyczne w Szkole Inżynierskiej (od 1955 Politechnika Częstochowska /PCz/). W 1964 w WSE w Katowicach uzyskał doktorat na podstawie pracy Przemysł włókienniczy Częstochowy i jego robotnicy na przełomie XIX i XX wieku. Na PCz kierował zakł. Ekonomiki i Organizacji Produkcji, a także Wieczorowym Studium Zaw. na Wydz. Metalurgicznym, później pełnił funkcje prodziekana Wydziału Włókienniczego i Metalurgicznego, a także dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. R. należał do PPS, później do PZPR, był radnym Miej. Rady Narodowej. W okresie 1964-69 należał do zarządu Tow. Popierania Kultury Regionalnej, uczestniczył w pracach Śląskiego Instytutu Naukowego i NOT w Częstochowie. Był członkiem Pol. Tow. Ekonomicznego. Opublikował szereg prac naukowych poświęconych ruchowi robotniczemu i stosunkom społeczno-gospodarczym w regionie częst. Zm. 3 I 1982 w Częstochowie, pochowany został w kw. 8, rząd XIV, grób 6. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ?Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego?.
W małżeństwie z Krystyną Jankowską (ok. 1925-1995) miał syna Ryszarda (ur. 1955), absolwenta Uniwersytetu Śląskiego, dziennikarza.
(Za: J. Sętowski, Cmentarz Kule. Przewodnik biograficzny)
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net