absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest piątek, 29. maja 2020.

Absolwenci-Charłoziński Aleksander

absolwentImię i Nazwisko: Charłoziński Aleksander

Mail: Nie określono
Rok matury: 1934
Klasa: a
Wychowawca: Jan Smolarkiewicz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Do Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty w listopadzie 1922 roku , w czerwcu 1929 roku zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.Świadectwo maturalne otrzymał 20 czerwca 1934 r.Ze strony genealogicznej www.stankiewicz.e.pl:Charłoziński Aleksander Bolesław

[1913-?], ppor. sł. st. piech.[1937],w PSZ por. mar.

Ur. 5 II 1913 w Montrealu. Uczęszczał do gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie w 1934 zdał maturę. W latach 1934-1935 w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie przeszedł przeszkolenie na kursie unitarnym. W latach 1935-1937 w szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz.- Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 1 X 1937 z przydziałem do 79 pp w Słonimiu na stanowisko d-cy plutonu. Kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 1 plutonu 2 kompanii Ckm I batalionu 180 pp rez. w składzie 50 DP Rez. Uczestniczył w walkach na Lubelszczyźnie. Podczas walk 3 X 1939 zostaje ranny pod Serokomlą. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie służył w WP. Po klęsce Francji przedostał się do Wlk. Brytanii, gdzie służył w Marynarce Wojennej. Awansowany do stopnia por. mar. W 1942 zgłosił się do służby w kraju. Przeszedł przeszkolenie na kursach do - Cichociemnych-. Zaprzysiężony na rotę AK po zakończeniu kursów odprawowych, ale do kraju nie został przerzucony. Miał ps.Chart

Dalsze losy n/n

*

Bibliografia:

Tajny Dziennik Personalny Nr 4 z 15 X 1937; R. Rybka - K. Stepan. Awanse oficerskie w WP1935-1939. Kraków 2003; R. Rybka K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; J. Tucholski. Cichociemni. W-wa 1985; J. Wróblewski. SGO - Polesie- . W-wa 1989.

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-01-20 13:25

Ze strony genealogicznej www.stankiewicz.e.pl:

Charłoziński Aleksander Bolesław
[1913-?], ppor. sł. st. piech.[1937],w PSZ por. mar.
Ur. 5 II 1913 w Montrealu. Uczęszczał do gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie w 1934 zdał maturę. W latach 1934-1935 w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie przeszedł przeszkolenie na kursie unitarnym. W latach 1935-1937 w szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz.- Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 1 X 1937 z przydziałem do 79 pp w Słonimiu na stanowisko d-cy plutonu. Kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 1 plutonu 2 kompanii Ckm I batalionu 180 pp rez. w składzie 50 DP Rez. Uczestniczył w walkach na Lubelszczyźnie. Podczas walk 3 X 1939 zostaje ranny pod Serokomlą. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie służył w WP. Po klęsce Francji przedostał się do Wlk. Brytanii, gdzie służył w Marynarce Wojennej. Awansowany do stopnia por. mar. W 1942 zgłosił się do służby w kraju. Przeszedł przeszkolenie na kursach do „Cichociemnych”. Zaprzysiężony na rotę AK po zakończeniu kursów odprawowych, ale do kraju nie został przerzucony. Miał ps. „Chart’”
Dalsze losy n/n
*
Bibliografia:
Tajny Dziennik Personalny Nr 4 z 15 X 1937; R. Rybka - K. Stepan. Awanse oficerskie w WP1935-1939. Kraków 2003; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; J. Tucholski. Cichociemni. W-wa 1985; J. Wróblewski. SGO „Polesie”. W-wa 1989.
j.pawlikowski Dodano: 2010-01-20 17:34

W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego istnieje zdjęcie, na którym Aleksander Charłoziński prowadzi oddział wojska na ćwiczenia we Francji.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net