absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Kostarczyk Zygmunt

absolwentImię i Nazwisko: Kostarczyk Zygmunt
Mail: Nie określono
Rok matury: 1934
Klasa: a
Wychowawca: Jan Smolarkiewicz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Do Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty we wrześniu 1929 roku , w czerwcu 1934 roku zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.Świadectwo maturalne otrzymał 21 czerwca 1934 r.

Kostarczyk Zygmunt ( 1915 – 1997 ),ekonomista, polityk, poseł na Sejm RP. Ur. 2 IV 1915 w Postępie, gmina Koziegłowy. Absolwent rocznika 1934. W czasie wojny był robotnikiem przymusowym w przemyśle i w rolnictwie w Niemczech. Od IX 1945 pracował jako nauczyciel w L. O. w Żarkach. W 1953-1960 był zatrudniony w Wojewódzkim Oddziale Słowa Powszechnego i Stowarzyszeniu Pax w Gdańsku. Od 1960 pracował w Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych Veritas. Był radnym WRN w Częstochowie, przewodniczącym Wojewódzkiego Oddziału PZKS i sekretarzem Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 5 w Częstochowie. W 1960 ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. W 1985 uzyskał mandat posła na Sejm PRL IX kadencji. Kandydował w okręgu Częstochowa z ramienia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych. Za swoją działalność zawodową odznaczony został odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego.
Zm. 3 VI 1997 r. [dane IPN] wikipedia


Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-09-19 21:15

Wikipedia pisze:
Od 1929 do 1934 uczęszczał do Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Częstochowie, gdzie zdał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego[1].

W 1985 uzyskał mandat posła na Sejm PRL IX kadencji. Kandydował w okręgu Częstochowa z ramienia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych.
j.pawlikowski Dodano: 2012-02-27 15:34

W czasie wojny był robotnikiem przymusowym w przemyśle i w rolnictwie w Niemczech. Zm. 3 czerwca 1997 [dane IPN]
Autor Dodano: 2013-12-21 06:53

w okresie okupacji czlonek zwz i AK dzialaaaal w NIegowej. Aresztowany i skazany na śmierć przez SS odbity z więzienia w Żarkach przez partyzantów AK w przeddzień planowanej egzekucji. Ukrywał się" w NIemczech na "przymusowych robotach"
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net