absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Kaleta Tadeusz

absolwentImię i Nazwisko: Kaleta Tadeusz

Mail: Nie określono
Rok matury: 1936
Klasa: a
Wychowawca: Jarosław Awgulewicz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Do Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty we wrześniu 1930 roku , w maju - czerwcu 1936 roku zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Świadectwo maturalne otrzymał 2 czerwca 1936 r.

Zmarł 15 maja 1985 roku.

Dodaj dane tego absolwenta

Dariusz Kaleta - syn Dodano: 2008-11-25 13:40

Tadeusz Rajmund KALETA urodził się 30 sierpnia 1917 r. w Częstochowie. Jego ojciec Antoni był kowalem , pracował w Stowarzyszeniu Spółdzielczym „Jedność „ w Częstochowie , matka Antonina z domu Tazbir nie pracowała. Młodość spędził wraz z rodzeństwem: starszą siostrą Haliną oraz młodszymi braćmi Stanisławem i Mirosławem. Z uwagi na niskie dochody rodziny jako jedyny z rodzeństwa został wybrany do dalszej nauki po ukończeniu Szkoły Powszechnej.
W 1936 roku uzyskał maturę w Gimnazjum Państwowym im. R. Traugutta w Częstochowie, a następnie zdał egzamin do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. W dniu 01 sierpnia 1939 r szkołę ukończył i został mianowany podporucznikiem.
Kampanię wrześniową przebył z 25 pal Kalisz wchodzącego w skład Armii Poznań , gdzie odbywał praktykę oficerską. Brał udział w bitwie pod Łęczycą , pod Kutnem, nad Bzurą, a następnie w obronie Warszawy. Kapitulacja Warszawy w dniu 28 września zastała go na stanowisku ogniowym na Żoliborzu. Dostał się do niewoli i został wywieziony najpierw do obozu jenieckiego X B Nienburg nad Wezerą, później XVIII C Spittal nad Drawą , a następnie od czerwca 1940 roku II C Woldenberg ( Dobiegniew), gdzie przebywał do 30 stycznia 1945 roku , czyli wyzwolenia przez Armię Czerwoną.
W lutym 1945 powrócił do Częstochowy, lecz już 16 czerwca został zmobilizowany do Wojska Polskiego i przydzielony do Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej w Modlinie, gdzie po zweryfikowaniu do stopnia porucznika objął funkcję wykładowcy. W trakcie pobytu w szkole został awansowany do stopnia kapitana. Dnia 03 września 1947 roku został zdemobilizowany. Postanowił kontynuować naukę.
Po zdaniu egzaminów został przyjęty na Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej i od 01 października 1947 rozpoczął studia, które ukończył 30.06.1951 roku.
W czasie studiów we wrześniu 1948 roku ożenił się z Janiną Radziejowską, także częstochowianką. Z tego związku urodziło się trzech synów: Paweł (1950), Dariusz i Sławomir (1954).
Już na IV roku studiów podjął pracę w Biurze Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” we Wrocławiu.
Od 01 marca 1953 na podstawie skierowania przenosi się z rodziną do Katowic, gdzie podejmuje pracę w Biurze Projektów Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Proerg”. W latach 1965 - 1974 pracuje w Biurze Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet” w Katowicach, a w latach 1974 – 1977 w Biurze Projektów i Organizacji Budów „Biproorb” w Katowicach.
W październiku 1977 roku przechodzi na emeryturę .

Tadeusz Kaleta otrzymał następujące odznaczenia:

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
• Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały,
• Medal „Za Warszawę” 1939 - 1945,
• Medal Zwycięstwa i Wolności,
• Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

Tadeusz Kaleta był czynnym działaczem społecznym. Przez szereg lat
piastował funkcję Prezesa Klubu Oficerów Rezerwy, był członkiem Zarządu Koła Związku Inwalidów Wojennych, wyróżniał się aktywnością w środowisku kombatantów będąc członkiem Wojewódzkiej Komisji Kombatantów, członkiem prezydium Środowiska byłych Żołnierzy Września oraz członkiem prezydium Komisji Współpracy Międzyśrodowiskowej „Woldenberczyków” w Katowicach , działającej na terenie całego kraju.
Ojciec przez całe swoje dorosłe życie pragnął dożyć chwili kiedy Polska i jej obywatele będą naprawdę wolni. Nie dane mu to było.
Tadeusz Kaleta zmarł po ciężkiej chorobie 15 maja 1985 roku w Katowicach. Pochowano go na Cmentarzu parafialnym w Katowicach Bogucicach. W dniu 15 października 1999 roku obok niego pochowano żonę Janinę.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net