absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 25. kwietnia 2018.

Absolwenci-Krzemiński Zdzisław

absolwentImię i Nazwisko: Krzemiński Zdzisław

Mail: Nie określono
Rok matury: 1937
Klasa: a
Wychowawca: Jan Smolarkiewicz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Do Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty we wrześniu 1931 roku , w kwietniu - maju 1937 roku zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Świadectwo maturalne otrzymał 19 maja 1936 r.Krzemiński Zdzisław ( 1918 – 2009 ), prawnik, adwokat, działacz narodowy. Ur. 5 IX 1918 w Pajęcznie. Absolwent rocznika 1936. Prawnik cywilista, znawca prawa rodzinnego i opiekuńczego, autorytet w zakresie zasad etyki i godności wykonywania zawodu. Patron i wychowawca wybitnych adwokatów warszawskich, działacz narodowy. Opublikował m.in. Historię warszawskiej adwokatury, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Etykę adwokacką. Ponadto był autorem stu kilkudziesięciu artykułów z zakresu tej tematyki. Przed II wojną światową należał do Młodzieży Wszechpolskiej ( od 1937 ) i Stronnictwa Narodowego. Podczas wojny był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, po wojnie działał w opozycji demokratycznej. Po przemianach w 1989 pomagał w odbudowie polskiego ruchu narodowego, uczestniczył w spotkaniach i zjazdach Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin. Po przemianach w roku 1989 pomagał w odbudowie polskiego ruchu narodowego, uczestniczył w spotkaniach i zjazdach Młodzieży Wszechpolskiej. Dzielił się swoimi spostrzeżeniami, udzielał rad i wskazówek. Pomagał również działaczom utożsamiającym się z poglądami narodowymi w ich pracy zawodowej. W latach 1992-1994 był prezesem Stronnictwa Narodowego. Odznaczony m.in. medalem z okazji 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Zm. 26 III 2009.pochowany w w Pyrach (między Warszawą a Piasecznem).

A. Cieślak

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2009-03-31 09:52

Prawnik cywilista, znawca prawa rodzinnego i opiekuńczego, autorytet w zakresie zasad etyki i godności wykonywania zawodu, Patron i Wychowawca wybitnych adwokatów warszawskich, działacz narodowy. Opublikował m.in. "Historię warszawskiej adwokatury", "Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury", "Etykę adwokacką". Odznaczony m.in. medalem z okazji 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
j.pawlikowski Dodano: 2009-03-31 10:14

Zmarł 26 III 2009.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net