absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 10. grudnia 2022.

Absolwenci-Gąsiorowski Zygmunt

absolwentImię i Nazwisko: Gąsiorowski Zygmunt

Mail: Nie określono
Rok matury: 1938
Klasa: a
Wychowawca: Jan Smolarkiewicz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Profesor w USA - zmarł.


Do Gimnazjum im. R. Traugutta został przyjęty we wrześniu 1931 roku , w kwietniu - maju 1938 roku zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Świadectwo maturalne otrzymał 18 maja 1937 r.


GĄSIOROWSKI Zygmunt Jerzy, badacz stosunków dyplomatycznych. Ur. 11 (14 - wg danych z jubileuszowego wydawnictwa na 50-lecie LO) IV 1919 w Krasocinie. Absolwent Gimnazjum im. R. Traugutta, rocznika 1938. Uczestniczył jako żołnierz w działaniach wojennych w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. Od 1945 piął się po szczeblach kariery naukowej. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych były stosunki dyplomatyczne w Europie Środkowej i Wschodniej (tytuł jednej z jego prac opublikowanej w 1956 r. brzmiał ?Stosunki polsko-czechosłowackie 1918-1922?. Był asystentem na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley,wykładał na Uniwersytecie Wisconsin, był docentem w Eastern Washington State College. Między 1957 a 1967 związany z uniwersytetami: Harvarda, Columbia, Illinois, Uniwersytetem Kalifornijskim oraz z Uniwersytetem Hawajskim w Honolulu. Od 1967 był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Stanu Georgia.

W informacjach z zagranicznych czasopism można odnaleźć notatkę o fundacji Ksenii i Zygmunta Gąsiorowskich, wspierającej absolwentów Uniw. Berkeley wyjeżdżających na badania naukowe do Polski.

(na podst. publikacji Jubileusz 50. lecia Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie)


Urodził się 14 kwietnia 1919 roku w Krasocinie, w powiecie włoszczowskim. Po ukończeniu Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta dostał się do włodzimierskiej podchorążówki artylerii, której ukończenie zbiegło się z rozpoczęciem II wojny światowej. Z. Gąsiorowski służył w warszawskim dywizjonie artylerii ciężkiej przez pierwsze tygodnie wojny. Po kapitulacji stolicy przez miesiąc przebywał w domu, a potem szczęśliwie udało mu się przedostać na Węgry. Stamtąd przez Jugosławię i Włochy trafił do wojska polskiego organizowanego we Francji, by w końcu znaleźć się w Anglii.
Na odbycie studiów uniwersyteckich uzyskał w Anglii kilka urlopów z wojska. Już w 1945 roku uzyskał absolutorium z ekonomii w London School of Economics oraz Political Science, która była częścią uniwersytetu londyńskiego.
Zaraz po wojnie otrzymał zwolnienie z wojska i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Tam przeniósł się z ekonomii na historię, do której miał od najwcześniejszych lat szczególne zamiłowanie. W roku 1947 uzyskał magisterium, a trzy lata później, w 1950 roku, doktorat, także na tym uniwersytecie. Pracując nad doktoratem był jednocześnie asystentem. Od 1950 roku był wykładowcą na Uniwersytecie Visconsin i Eastern Washington College (do 1955 roku asystentem profesora, czyli docentem). W 1956 roku przeszedł do pracy w jednym z instytutów uniwersytetu harwardzkiego, najstarszego i najlepszego uniwersytetu amerykańskiego. Kończąc pracę na tej uczelni został zaproszony do wygłoszenia wykładów na uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku na temat historii stosunków międzynarodowych Europy Wschodniej od 1918 roku, a jednocześnie objął katedrę na tej uczelni. Po dwóch latach został profesorem nadzwyczajnym na Northern University w Illinois. Tam opracował studium polityki zagranicznej Polski w okresie dwudziestolecia. Jednocześnie pierwsza uczelnia - Uniwersytet Kalifornijski - zaprosiła go na cykl dwuletnich wykładów (1961
- 1962). W 1963 roku został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu.
Po czterech latach pracy wrócił do Stanów Zjednoczonych i został profesorem na Uniwersytecie Stanu Georgia, na którym pracował do emerytury. Prace naukowe Z. Gąsiorowskiego dotyczyły głównie stosunków dyplomatycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. W 1969 roku miał ciężki wypadek samochodowy, który nadszarpnął jego zdrowie. Ostatnie wiadomości o Zygmuncie Gąsiorowskim pochodzą z końca lat siedemdziesiątych.


Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2008-03-29 17:23

GĄSIOROWSKI Zygmunt Jerzy, badacz stosunków dyplomatycznych. Ur. 11 (14 - wg danych z jubileuszowego wydawnictwa na 50-lecie LO) IV 1919 w Krasocinie. Absolwent Gimnazjum im. R. Traugutta, rocznika 1938. Uczestniczył jako żołnierz w działaniach wojennych w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. Od 1945 piął się po szczeblach kariery naukowej. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych były stosunki dyplomatyczne w Europie Środkowej i Wschodniej (tytuł jednej z jego prac opublikowanej w 1956 r. brzmiał ?Stosunki polsko-czechosłowackie 1918-1922?. Był asystentem na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley,wykładał na Uniwersytecie Wisconsin, był docentem w Eastern Washington State College. Między 1957 a 1967 związany z uniwersytetami: Harvarda, Columbia, Illinois, Uniwersytetem Kalifornijskim oraz z Uniwersytetem Hawajskim w Honolulu. Od 1967 był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Stanu Georgia.
W informacjach z zagranicznych czasopism można odnaleźć notatkę o fundacji Ksenii i Zygmunta Gąsiorowskich, wspierającej absolwentów Uniw. Berkeley wyjeżdżających na badania naukowe do Polski.
(na podst. publikacji Jubileusz 50. lecia Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie)
j.pawlikowski Dodano: 2022-09-14 20:45

Zm.20 listopada 2011
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net