absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Żelichowicz Natalia

absolwentImię i Nazwisko: Żelichowicz Natalia
Mail: Nie określono
Rok matury: 1945
Klasa: a
Wychowawca: Jarosław Awgulewicz ( kl. H )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Chemik, nauczyciel akademicki, docent na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Jana Długosza w Częstochowie, autorka skryptów akademickich w dziedzinie chemii.


Zelichowicz Natalia – chemik, docent na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, autorka skryptów akademickich i publikacji naukowych – matura 1945, klasa o profilu przyrodniczym.

Natalia Zelichowicz urodziła się i wychowała w Częstochowie. W czasie II wojny światowej uczęszczała na tajne komplety prowadzone w mieście przez profesorów częstochowskich szkół średnich (uczyli ją zarówno ci związani z I LO im. Juliusza Słowackiego, jak i z LO im. Romualda Traugutta. Po wyzwoleniu Częstochowy pragnęła początkowo przystąpić do matury jako uczennica żeńskiego wówczas liceum Słowackiego, lecz ze względu na różnice programowe między profilem humanistycznym (Słowacki), a przyrodniczym (Traugutt), którego program opanowała, zdecydowała się na kontynuowanie nauki w LO im. R. Traugutta. Świadectwo dojrzałości otrzymała w klasie P (przyrodnicza – 13 absolwentów, równoległą klasą była H – humanistyczna, 17 absolwentów) w lipcu 1945 roku. Od roku akademickiego 1945/1946 studiowała chemię na Uniwersytecie Poznańskim (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), równolegle (od drugiego roku studiów) pracując jako nauczycielka w słynnym poznańskim Gimnazjum i Liceum im. Dąbrówki oraz zespole szkół w Pniewach. Po uzyskaniu w 1952 dyplomu (według ówczesnego nazewnictwa) magistra filozofii w zakresie chemii krótko (z nakazu pracy) pracowała w przemyśle ciężkim, następnie przeniosła się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej, późniejszej Politechniki Częstochowskiej. Do 1971 roku pracowała w Katedrze Chemii Ogólnej Instytutu Metalurgii Politechniki Częstochowskiej, początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt (pracę doktorską z chemii fizycznej obroniła na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej w 1966 roku. W 1971 roku otrzymała propozycję od dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zorganizowania studiów w zakresie chemii w nowopowstałej Wyższej Szkole Nauczycielskiej, aktualnie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od tego czasu pracowała tam jako docent na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierownik Zakładu Chemii, wicedyrektor Instytutu Chemii, przez krótki czas była prodziekanem macierzystego wydziału. W międzyczasie utworzyła w Częstochowie oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) i zestala jego wieloletnim przewodniczącym. Natalia Zelichowicz była również członkiem NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej). Uczestniczyła w pracach Centralnego Programu Badań Podstawowych. W czasie swojej pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej wypromowała trzech doktorów w dziedzinie chemii nieorganicznej (dr Anna Wręczycka, dr Danuta Grabowska, dr Andrzej Wręczycki). Jest także autorką ponad 30 publikacji naukowych. Najbardziej popularną pracą Natalii Zelichowicz pozostaje książka „Nowe nazewnictwo w chemii – związków nieorganicznych i organicznych” napisana wespół z Wandą Śliwą (aktualnie profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), wydana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 1994 roku. Natalia Zelichowicz pomimo że od kilkunastu lat jest na emeryturze, pozostaje osobą aktywną w dziedzinie nauki. Nadal należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego (do niedawna wygłaszała referaty i uczestniczyła w sympozjach – m. in. sesji naukowej „Chemia a życie”, która odbyła się w 2000 roku w Częstochowie, otrzymała także honorowe członkostwo tej organizacji oraz planuje wydanie kolejnej książki naukowej w dziedzinie chemii nieorganicznej – jej materiał został już opracowany. Za swoje zasługi naukowe i dydaktyczne została odznaczona wieloma prestiżowymi odznaczeniami m. in. nadanym jej 1 października 1998 roku na wniosek władz WSP medalem Bene Merentibus, odznaczeniami Naczelnej Organizacji Technicznej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opracowała Joanna Tomczyńska


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net