absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Basiak Jerzy

absolwentImię i Nazwisko: Basiak Jerzy

Mail: Nie określono
Rok matury: 1947
Klasa: a
Wychowawca: Jan Sędzimir ( kl. H )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym zdał egzamin według programu humanistycznego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną .
Świadectwo dojrzałości otrzymał 28 czerwca 1947 roku.
Urodził się 12 kwietnia 1908 roku we wsi Chełm, gmina Jangrot, powiat Olkusz. Był synem Kazimierza z zawodu rolnika, później pracownika kolejowego i Zofii z domu Witrsa.
Do szkoły ludowej uczęszczał we wsi Klimantów w powiecie Jędrzejów, w której ukończył 4 klasy do 1921 roku . Następnie uczył się prywatnie w Sędziszowie. We wrześniu 1924 roku rozpoczął naukę w Szkole Handlowej, która funkcjonowała przy Szkole Ekonomiczno – Handlowej w Krakowie. W czerwcu 1927 roku ukończył te szkołę z wyróżnieniem. We wrześniu 1927 roku zapisał się do Miejskiego Gimnazjum Handlowego w Chorzowie, tutaj uczęszczał przez dwa lata i w czerwcu 1929 roku zdał egzamin końcowy. 7 lipca 1929 roku podjął pracę jako księgowy w Towarzystwie Czytelni Ludowych w Poznaniu. Tutaj przepracował do 15 lipca 1930 roku. Wcześniej bo w październiku 1929 roku zapisał się jako słuchacz zwyczajny do Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W roku akademickim 1929 / 30 ukończył pierwszy rok studiów. W maju 1930 roku uzyskał świadectwo dojrzałości jako ekstern w Państwowym Gimnazjum w klasie matematyczno - przyrodniczej w Chorzowie.
24 czerwca 1930 orzeczeniem komisji poborowej w Chorzowie otrzymał kategorie „ D ” co oznaczało wtedy zaliczenie go do pospolitego ruszenia bez broni.
We wrześniu 1930 rozpoczął prace jako nauczyciel kontraktowy w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lipnach. Tutaj nauczał towaroznawstwa, księgowości i chemii. W tym samym czasie w październiku 1930 zapisał się na Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w 1934 przeniósł się na Wydział Chemiczny Politechniki w Gdańsku. Tutaj 20 lipca 1936 uzyskał stopień dyplomowanego inżyniera i rozpoczął pisanie pracy doktorskiej z zakresu chemii.
3 sierpnia 1936 roku przystąpił do Spółki Inżynierów w Warszawie jako wspólnik i prowadzący księgowość, jednak po kilku miesiącach 19 grudnia 1936 zrezygnował z niej.
W październiku 1936 zapisał się na II rok studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W roku akademickim 1937 / 38 ukończył III rok studiów i jednocześnie Wyższy Roczny Kurs Pedagogiczny przy W.S.H. w Poznaniu.
Od 6 września 1937 do 31 marca 1938 zatrudnił się jako pracownik techniczny w Fabryce Sukna w Bielsku. W dniu 2 września 1938 uzyskał dyplom nauczyciela uprawniający go do nauczania w szkołach. 15 października 1938 rozpoczął pracę , jako buchalter – rewident w Izbie Skarbowej w Łodzi, skąd 7 lutego 1939 został przeniesiony do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie, gdzie pracował aż do października 1941 roku, po czym na własna prośbę został zwolniony. Rozpoczął działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Prowadził biuro przemysłowo – handlowe w Piotrkowie. Trudnił się handlem materiałami budowlanymi, chemicznymi. Od stycznia 1942 roku zmienił pracę i zatrudnił się w Towarzystwie Akcyjnym Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie. W towarzystwie tym został dyrektorem i pracował aż do wyzwolenia. W styczniu 1945 roku został przeniesiony do Częstochowy i tutaj był dyrektorem Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego Nr 11. Na tym stanowisku pracował do 15 marca 1946 roku. W branży wełnianej pracował dalej jako organizator Zakładów Przemysłu Wełnianego Nr 8. Zatrudniony był do 31 lipca 1946 .
30 czerwca 1947 złożył pomyślnie egzamin dyplomowy w Akademii Handlowej w Poznaniu i otrzymał dyplom ukończenia nauk handlowych. 7 lutego 1948 roku Akademia Handlowa w Poznaniu wydała mu dyplom magistra nauk ekonomiczno – handlowych. Pół roku później 31 lipca 1948 w Ministerstwie Oświaty uzyskał dyplom nauczyciela uprawniający go do nauczania chemii w szkołach zawodowych. W myśl ówczesnej ustawy otrzymał 28 stycznia 1948 tytuł magistra nauk technicznych.
Od 1 września 1948 roku do końca sierpnia 1949 pracował jako nauczyciel chemii i w księgowości w Liceum Handlowym. W roku akademickim 1948 / 49 prowadził wykłady z rachunkowości w Wyższej Szkole Administracyjno – Handlowej w Częstochowie. Od 15 września 1949 został mianowany przez Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego w Gliwicach na głównego inżyniera w zakładach tej branży w Rudnikach i Częstochowy. Na stanowisku tym pracował przez rok do 31 sierpnia 1950. W roku szkolnym 1949 / 50 nauczał chemii w Państwowym Liceum Hutniczym w Częstochowie. W tym czasie prowadził też wykłady z technologii i towaroznawstwa w Wyższej Szkole Administracyjno – Handlowej w Częstochowie.
1 września 1950 rozpoczął zajęcia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie. W następnym roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego mianowało go kierownikiem Katedry Technologii Przygotowania Pokarmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie, gdzie jako samodzielny pracownik naukowy pracował do 31 sierpnia 1954 roku. W tym czasie podjął raz jeszcze studia doktorskie w Szkole Głównej Planowania i statystyki w Warszawie. Wstąpił także 1 kwietnia 1951 roku do Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Był żonaty z Kazimierą Puchalską , córką Romana, emerytowanego tokarza PKP. Z ich związku małżeńskiego urodziło się dwoje dzieci : Wojciech ( ur. 07.01.1947 ) i Elżbieta ( ur. 02.09.1948 r. ).
Po roku 1954 pracował jako nauczyciel chemii w Liceum Pedagogicznym i w Technikum Górnictwa Rud w Częstochowie ( od 1 września 1954 do 31 sierpnia 1956 ). Przez następny rok zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Geologicznym Rud Żelaza. Od 1956 roku nauczał chemii w Liceum dla Pracujących. 1 września 1958 roku na własną prośbę został zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta . W szkole tej nauczał do 1965 roku, następnie podjął prace w Liceum dla Pracujących. Jednak przez cały okres dostawał dodatkowe godziny, bądź uzupełniał etat w LO im. R. Traugutta. W roku 1969 przeszedł na emeryturę. Do roku 1974 był zatrudniany dodatkowo właśnie w LO im. R. Traugutta.
Był nauczycielem rzetelnym , czasem zbyt surowym w swoich ocenach, doskonale znał wykładający przedmiot, potrafił praktycznymi pokazami pokazać wszystkie sekrety chemii. Zmarł 9 marca 1975 roku.

Biogram przygotował : Aleksander Cieślak


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net