absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Lechowski Tadeusz

absolwentImię i Nazwisko: Lechowski Tadeusz

Mail: tadeusz@itm.pcz.czest.pl
Rok matury: 1948
Klasa: b
Wychowawca: Józef Dąbrowski ( kl. P )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym zdał egzamin dojrzałości według wydziału przyrodniczego.
Świadectwo dojrzałości otrzymał 26 czerwca 1948 r.Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zygmunt Stanisław Lechowski ur. 20 I 1928 w Częstochowie ( Ost. Grosz) Jest praprawnukiem Kacpra Lechow-skiego (1809-11885)(dawniej używano nazwi-sko Pilawa Lechowski ) prezydenta Piotrkowa Tryb.i potomkiem Walentego Lechowskiego z 1766 z Linkowic (Podole).Tadeusz Z. Lechowski skończył studia I st. w WSInż. w Częstochowie w 1953 r z odznaczeniem a st. II st. w Politechnice Częstochowskiej w 1956r.W 1963 r jako pierwszy absolwent P.Cz. obronił pracę doktorską w Politechnice Warszawskiej Pt .”Błędy pomiaru średnicy podziałowej gwintów ” wyróżnioną nagrodą Ministra S.W. a w 1968 r obronił również na Polit. Warszawskiej rozprawę habilitacyjną pt „ Geometryczne i technologiczne problemy przy wykonywaniu ślimaków walco-wych ”W l.1943-1945 pracował w Warsztacie Mechanicznym fabryki „La Czen-stochovienne ” jako robotnik.W Zakładzie Obróbki Skrawaniem W.S.Inz. pracował od 1952 r jako asy-stent,nast od 1956 r jako adiunkt i od 1968 r jako doc. etat. I od r 1976 jako prof. nadzw. W l. 1968-1973 był kierownikiem Zakładu Narzędzi a w l.1973-1976 i w l. 1990-1998 dyrektorem Inst. Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.Pracował na etacie w l. 1983-1993 w Polit. Świętokrzyskiej a w l. 1994-1998 w Polit. Opolskiej.Główny dorobek prof. T. Lechowskiego i jego zespołu, to opracowanie podstaw geometrii frezów ślimakowych do kół zębatych, przeciągaczy ewolwen-towych i narzędzi do kół zębatych obrabianych met. Revacycle.Prasce prowadzone w zespole prof. Lechowskiego wdrożone zostały w Kombinacie Przem. Narz. VIS w Warszawie. Wykonano pod jego kierunkiem 8 prac dokt. Za prace dla przemysłu otrzymał 2 nagrody Min. S. W. i inne Jest au-torem 9 patentów, 5 wdrożono w KPN. Od 1998 r zespołem kieruje prof.P.Cz. dr hab. T. Nieszporek. Pod jego kier. wykonano 3 prace dokt. z tej tematykiAdres Prof. T. Lechowskiego: Armii krajowej 33 m9 42 218 Częstochowatadeusz@itm.pcz.czest.pl lub t_lechowski@poczta.onet.plTel. (034) 361 27 67Informacje o rodzinie Tadeusza Lechowskiego można znaleźć w opracowaniu: Tadeusz Z. Lechowski, Rodzina Lechowskich ,Potomkowie Macieja z Linkowic, Częstochowa 2007

Urodził się 20 stycznia 1928 roku w Częstochowie. Jest prawnukiem Kacpra Lechowskiego (1809-1885) (dawniej używano nazwiska Pilawa Lechowski) prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego i potomkiem Walentego Lechowskiego z roku 1766 z Linkowic (Podole). Jest absolwentem Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie.
Tadeusz Lechowski skończył studia I st. w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie w 1953 r. (z odznaczeniem), a studia II St. w Politechnice Częstochowskiej w 1956 roku.
W 1963 r. jako pierwszy absolwent P.Cz. obronił pracę doktorską w Politechnice Warszawskiej pt.: „Błędy pomiaru średnicy podziałowej gwintów”, wyróżnioną nagrodą ministra, a w 1968 r. obronił, również na P.W., rozprawę habilitacyjną pt. „Geometryczne i technologiczne problemy przy wykonywaniu ślimaków walcowych”.
W latach 1943-1945 pracował w warsztacie mechanicznym fabryki; „La Częstochowianie” jako robotnik. W Zakładzie Obróbki Skrawaniem Szkoły Inżynierskiej pracował od 1952 r. jako asystent, potem w Politechnice Częstochowskiej od 1956 r. jako adiunkt i od 1968 r. jako docent etatowy. Od roku 1976 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W latach 1968-1973 był kierownikiem Zakładu Narzędzi, a w latach 1973-1 976 oraz 1990-1998 dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Pracował na 11 etacie w (1983-1993) w Politechnice świętokrzyskiej, a w latach 1994-1998 w Politechnice Opolskiej.
Główny dorobek prof. T. Lechowskiego i jego zespołu, to opracowanie podstaw geometrii frezów ślimakowych do kół zębatych i narzędzi do kół zębatych obrabianych metodą Reyacycle. Prace prowadzone w zespole prof. T. Lechowskiego wdrożone zostały w Kombinacie Przemysłu Narzędziowego V1S w Warszawie. Wykonano pod jego kierunkiem 8 prac doktorskich. Zgłosił 9 patentów, 6 wdrożono w KPN. Za prace dla przemysłu otrzymał 2 nagrody ministerialne i inne. Od 1998 r. zespołem kieruje prof. dr hab. T. Nieszporek z P.Cz. Profesor T. Lechowski był członkiem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, jest członkiem Komisji Metrologii przy Oddziale PAN, Katowice.


Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

AutorTadeusz Lechowski Dodano: 2007-10-07 20:07

Aktualny adres: Armii Krajowej 33 m9 42 218 CZęstochowa
tadeusz.itm.pcz.czest.pl
również biogram jest cz. nie aktualny.Postaram się zaktualizować T.L.
Autor Tadeusz Lechowski Dodano: 2007-10-18 13:28

Proponuję wpisanie aktualnego adresu i usunięcie starego biogramu
Pozdrowienia T.Lechowski
AutorTadeusz Z. Lechowski Dodano: 2019-05-11 16:43

Bliższe informacje o rodzinie Lechowskich mozna znalęźć w pracy : Rodzina Lechowskich Potomkowie Macieja z Linkowic Częstochowa 2018
AutorTadeusz Z. Lechowski Dodano: 2019-05-11 18:11

aktualny e-m:tad.lechowski@gmail.com
Autor Dodano: 2019-05-15 09:44

Bliższe infomacje o działalności T. Lechowskiego można znaleźć w pracy: Tadeusz Z. Lechowski Prace badawcze i usługowe Zakładu Obróbki Skrawaniem i Narzędzi Politechniki Częstochowskiej
Część II Przegląd prac i prace niepublikowane Częstochowa 2013
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net