absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Prokop Jan

absolwentImię i Nazwisko: Prokop Jan

Mail: Nie określono
Rok matury: 1949
Klasa: a
Wychowawca: Konstanty Karwan ( kl. H )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Prokop Jan – polonista, romanista, literaturoznawca. Aktualnie członek krajowy korespondent Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności, promotor czterech przewodów doktorskich w swojej dziedzinie. Egzamin dojrzałości zdał w 1949, uczęszczał do klasy A.Urodzony 16 lipca 1931 r. w Częstochowie. Był synem Henryka Prokopa, urzędnika bankowego, i Janiny z domu Głazek, nauczycielki. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 mieszkał nadal w Częstochowie. Studia w zakresie filologii romańskiej i polskiej rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, od 1951 r. kontynuował je na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował w 1951 r. jako krytyk literacki na łamach "Dziś i jutro" felietonem "Wiosenne porządki". W 1953 r. ukończył trzyletnie studium filologii polskiej. W roku 1955 uzyskał magisterium z filologii romańskiej. Od 1955 r. pracował w Krakowskiej Pracowni Reedycji "Bibliografii Polskiej" Karola Estreichera w Zakładzie Historii Nauki i Techniki PAN. Rozprawy i studia naukowe drukował m.in. w Ruchu Literackim i Pamiętniku Literackim. Artykuły, recenzje, wiersze i prozę poetycką publikował m.in. w Twórczości, Tygodniku Powszechnym i Znaku.W 1960 r. został pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN. W 1967 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. "Z przemian ideowo-artystycznych w literaturze polskiej lat 1907 –1917" — promotorem był profesor Kazimierz Wyka.W tym czasie prace naukowe i krytyczne oraz utwory poetyckie ogłaszał w Oficynie Poetów (Londyn 1967-70), Życiu Literackim (1967-71), Tekstach (1972-77)W 1972/73 przebywał na stypendium International Writing Program uniwersytetu Iowa City w USA. Następnie wykładał literaturę polską na Uniwersyté de Montréal. W 1976 r. został członkiem Polskiego PEN Clubu. Habilitował się w 1977 r. na podstawie pracy pt. "Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego". W latach 1977 – 87 wykładał na Università di Torino we Włoszech, gdzie w 1983 r. otrzymał tytuł professore associoato. W tych latach współpracował z czasopismami emigracyjnymi: londyńskim Aneksem, paryską Kulturą, drukował także w wychodzących poza cenzurą Arce, Kulturze Niezależnej, Miesięczniku Małopolskim, Pulsie i Zapisie – pod pseudonimami H.W., M. Czech, Marian Czech, Paweł Janowski. W latach 1987 – 90 wykładał na wydziale filologii romańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był członkiem zespołu redakcyjnego pisma Arka. Publikował w Arcanach i Dekadzie Literackiej. Od 1989 r. jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1993 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.Twórczość:"Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie" – 1964 r."Z przemian w literaturze polskie lat 1907-1917" – 1970 r."Czaszka Guliwera" (wiersze) – 1971 r."Lekcja rzeczy" (szkice literackie) – 1972 r."Ostatni rok życia i śmierć Kruszynki Reneville" (opowiadania) – 1976 r."Moja ziemska podróż" (wiersze) – 1978 r."Piekna Węgierka" (opowiadania) – 1978 r."Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego" – 1978 r."Szczególna przygoda żyć nad Wisłą" (studia i szkice literackie) 1985 r."Przez podobieństwa" (wiersze) – 1989 r."Litteratura e nazione. Studi sull’immaginario collecttivo nell’ottocento polacco" – 1990 r."Parole partisane. Études littéraires" – 1993 r."Universum polskie. Literatura, wyobraźnia zbiorowa; mity polityczne" (szkice literackie) – 1993 r."Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL" (szkice) – 1994 r."Pisarze w służbie przemocy" (szkice literackie) – 1995 r."Sowietyzacja i jej maski. PRL w latach stalinowskich" (szkice literackie) – 1997 r."Lata niby-Polski, literatura-stalinizm-mity polityczne" – 1998 r."Ethos i caritas" – 2001 r."Od Robespierre’a do Lenina" – 2002 r.Ponadto kilkadziesiąt rozpraw i studiów w edycjach zbiorowych i czasopismach, opracowań poświęconych literaturze polskiej i francuskiej oraz liczne przekłady z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.Biogram zaczerpnięty ze strony www.malopolskie.pl/wyka/prokop.htm (opublikowany tamże z okazji wręczenia nagrody im. Kazimierza Wyki prof. dr. hab. Janowi Prokopowi w dniu 7.02.2003 ) i uzupełniony o dane biograficzne dotyczące rodziny, nauki w liceum i aktualnej działalności naukowej.


Zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego. Świadectwo maturalne otrzymał 25 czerwca 1949 r.
Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net