absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 10. sierpnia 2022.

Absolwenci-Szaflik Józef

absolwentImię i Nazwisko: Szaflik Józef

Mail: Nie określono
Rok matury: 1949
Klasa: a
Wychowawca: Konstanty Karwan ( kl. H )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego. Świadectwo maturalne otrzymał 25 czerwca 1949 r.

SZAFLIK Józef Ryszard, historyk. Ur. 18 II 1930 w Więckach. Absolwent II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, rocznika 1949. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego (1949-54). W okresie 1954-63 asystent, st. asystent, adiunkt na Wydz. Humanistycznym Uniwersytetu im. M. Skłodowskiej Curie, następnie w 1963-71 adiunkt na Wydz. Historycznym UW. Od 1960 doktor, od 1970 dr habilitowany, od 1977 prof. nadzwyczajny, a od 1986 prof. zwyczajny. W 1975-80 prodziekan i p.o. dziekan Wydziału Historycznego UW, w 1982-85 prorektor UW. Od 2001 na emeryturze. Kierownik Zakładu Ruchu Ludowego przy NK ZSL, zastępca sekretarza Wydziału Nauk Społecznych PAN, członek Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR, dziekan Wydziału Historycznego Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, wiceprezes Zarządu Powiatowego ZMW RP Wici w Częstochowie. Należy do Stronnictwa Ludowego, ZSL, ZNP, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Promotor prac doktorskich, magisterskich. przewodniczący RN Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, współwydawca dzieł Wincentego Witosa. Ma na koncie ponad 200 prac naukowych, w tym 18 książek. Odznaczony m.in. Krzyżami: Kawalerskim. Oficerskim, Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

*

Na podst Who is who w Polsce

Urodził się w rodzinie wiejskiego nauczyciela. Podczas wojny wraz z rodziną został deportowany przez hitlerowców do Generalnego Gubernatorstwa. W 1945 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici". W latach 1947-1948 był wiceprezesem Zarządu Powiatowego tej organizacji w Częstochowie, a w 1948 członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Od 1947 należał do Stronnictwa Ludowego, a następnie do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1954 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1954-1963 pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 13 lutego 1963 do 31 października 1971 kierownik Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy Naczelnym Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, później przez wiele lat, aż do śmierci, członek jego Rady Naukowej i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Roczników Ruchu Ludowego. W latach 1969-1972 był zastępcą członka NK ZSL.

Od 1963 pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1981 prodziekan Wydziału Historycznego UW, a od 12 maja 1982 do 15 lutego 1985 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-1988 zastępca sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1986 był profesorem zwyczajnym. Od 1973 prowadził seminarium magisterskie, a od 1975 seminarium doktorskie z zakresu najnowszej i współczesnej historii Polski. Pod jego naukowym kierunkiem powstało ok. 300 prac magisterskich i kilkadziesiąt rozpraw doktorskich, głównie na temat dziejów wsi i ruchu ludowego. Od 1991 był kierownikiem Katedry Historii Najnowszej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, następnie dziekanem Wydziału Historycznego i kierownikiem Katedry Historii Wsi.

W 1994 był jednym z założycieli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz do 2006 pierwszym dziekanem jej Wydziału Historycznego. Prowadził aktywną działalność w ruchu spółdzielczym. W latach 1983-1989 przewodniczył Radzie Nadzorczej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Był członkiem wielu towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych pism. Był długoletnim członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN, Rady Naukowej Instytutu Historii PAN, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Wojskowego Instytutu Historycznego. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W 1992 zainicjował i współtworzył Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Od chwili jego powstania aż do ostatnich chwil życia był prezesem jego Zarządu Głównego.

Był autorem wielu prac naukowych z zakresu historii wsi i ruchu ludowego oraz najnowszej historii Polski. Wydał m.in pięć tomów Dzieł Wybranych Wincentego Witosa. Był inicjatorem i organizatorem trzech Kongresów Historyków Wsi i Ruchu Ludowego: w Rzeszowie (1995), w Lublinie (2000) i w Pułtusku (2006).

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wikipedia

Urodził się w rodzinie wiejskiego nauczyciela. Podczas wojny wraz z rodziną został deportowany przez hitlerowców do Generalnego Gubernatorstwa. W 1945 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici". W latach 1947-1948 był wiceprezesem Zarządu Powiatowego tej organizacji w Częstochowie, a w 1948 członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Od 1947 należał do Stronnictwa Ludowego, a następnie do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1954 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1954-1963 pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 13 lutego 1963 do 31 października 1971 kierownik Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy Naczelnym Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, później przez wiele lat, aż do śmierci, członek jego Rady Naukowej i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Roczników Ruchu Ludowego. W latach 1969-1972 był zastępcą członka NK ZSL.

Od 1963 pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1981 prodziekan Wydziału Historycznego UW, a od 12 maja 1982 do 15 lutego 1985 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-1988 zastępca sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1986 był profesorem zwyczajnym. Od 1973 prowadził seminarium magisterskie, a od 1975 seminarium doktorskie z zakresu najnowszej i współczesnej historii Polski. Pod jego naukowym kierunkiem powstało ok. 300 prac magisterskich i kilkadziesiąt rozpraw doktorskich, głównie na temat dziejów wsi i ruchu ludowego. Od 1991 był kierownikiem Katedry Historii Najnowszej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, następnie dziekanem Wydziału Historycznego i kierownikiem Katedry Historii Wsi.

W 1994 był jednym z założycieli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz do 2006 pierwszym dziekanem jej Wydziału Historycznego. Prowadził aktywną działalność w ruchu spółdzielczym. W latach 1983-1989 przewodniczył Radzie Nadzorczej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Był członkiem wielu towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych pism. Był długoletnim członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN, Rady Naukowej Instytutu Historii PAN, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Wojskowego Instytutu Historycznego. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W 1992 zainicjował i współtworzył Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Od chwili jego powstania aż do ostatnich chwil życia był prezesem jego Zarządu Głównego.

Był autorem wielu prac naukowych z zakresu historii wsi i ruchu ludowego oraz najnowszej historii Polski. Wydał m.in pięć tomów Dzieł Wybranych Wincentego Witosa. Był inicjatorem i organizatorem trzech Kongresów Historyków Wsi i Ruchu Ludowego: w Rzeszowie (1995), w Lublinie (2000) i w Pułtusku (2006).

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-11-03 19:22

SZAFLIK Józef Ryszard, historyk. Ur. 18 II 1930 w Więckach. Absolwent II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, rocznika 1949. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego (1949-54). W okresie 1954-63 asystent, st. asystent, adiunkt na Wydz. Humanistycznym Uniwersytetu im. M. Skłodowskiej Curie, następnie w 1963-71 adiunkt na Wydz. Historycznym UW. Od 1960 doktor, od 1970 dr habilitowany, od 1977 prof. nadzwyczajny, a od 1986 prof. zwyczajny. W 1975-80 prodziekan i p.o. dziekan Wydziału Historycznego UW, w 1982-85 prorektor UW. Od 2001 na emeryturze. Kierownik Zakładu Ruchu Ludowego przy NK ZSL, zastępca sekretarza Wydziału Nauk Społecznych PAN, członek Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR, dziekan Wydziału Historycznego Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, wiceprezes Zarządu Powiatowego ZMW RP Wici w Częstochowie. Należy do Stronnictwa Ludowego, ZSL, ZNP, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Promotor prac doktorskich, magisterskich. przewodniczący RN Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, współwydawca dzieł Wincentego Witosa. Ma na koncie ponad 200 prac naukowych, w tym 18 książek. Odznaczony m.in. Krzyżami: Kawalerskim. Oficerskim, Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
*
Na podst Who is who w Polsce
j.pawlikowski Dodano: 2008-06-04 14:25

Zmarł 24 V 2008
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net