absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 10. grudnia 2022.

Absolwenci-Dobiech Ireneusz

absolwentImię i Nazwisko: Dobiech Ireneusz

Mail: irdob@wp.pl
Rok matury: 1949
Klasa: b
Wychowawca: Piotr Marszałek ( kl. M )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej ( 37 lat ).

Obecnie na emeryturze.

Zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału przyrodniczego. Świadectwo maturalne otrzymał 25 czerwca 1949 r.IRENEUSZ DOBIECH

ABSOLWENT 1949

Urodziłem się 17 października 1931 r. w Częstochowie. Naukę podstawową rozpocząłem w 1938 r. w Częstochowie, a zakończyłem 30.06.1 942 r. w Warszawie, otrzymując świadectwo dwujęzyczne, promujące mi-ile do klasy piątej. Kontynuowałem ją w Częstochowie, w żeńskim gimnazjum „Nauka i Praca” na tzw. tajnych kompletach. Po wyzwoleniu, zdaniu egzaminu wstępnego do klasy trzeciej, rozpocząłem we wrześniu 1945 roku naukę w Prywatnym Męskim Gimnazjum Zgromadzenia Chrześcijańskich Braci Szkolnych w Częstochowie. Gimnazjum ukończyłem 09. 07. 1947 r. otrzymując, tzw. Małą Maturę, natomiast Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie ukończyłem 26. 06. 1949 r. otrzymując tzw. Dużą Maturę, w klasie przyrodniczej.

W tym samym roku zdałem egzamin do nowoutworzonej Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie, mając zamiar studiować na Wydziale Elektrycznym. Dowiedziałem się jednak, że Wydziału tego nie będzie. Z tego też powodu oraz ze względu na trudne warunki materialne zdecydowałem się na studia w tzw. Kompanii Akademickiej, finansowane przez wojsko. Zdałem egzamin w 1950 roku i przyjęty zostałem do Kompanii Akademickiej przy Politechnice Gdańskiej, na Wydział Elektryczny, gdzie studiowałem rok.

Ponieważ w 1951 roku powstała Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, przeniesiono studentów z Gdańskiej Kompanii Akademickiej do WAT. Znalazłem się w WAT, w tzw. Fakultecie Wojsk Łączności (odpowiednika Wydziału w uczelni cywilnej), na kierunku radiowym. W 1954 roku ukończyłem studia inżynierskie, specjalność radiową, otrzymałem dyplom, stopień oficerski porucznika i rozpocząłem pracę w WAT jako asystent.

W tym też roku zawarłem związek małżeński. Zona moja Ksenia, cztery lata młodsza ode mnie, ma studia wyższe zawodowe, była nauczycielką fizyki i chemii. W 1955 roku urodził się nam syn Krzysztof, w 1959 roku córka Dorota. Oboje ukończyli studia wyższe, syn ekonomiczne, córka techniczne.

Pracując jako asystent, równocześnie rozpocząłem wieczorowe studia magisterskie, które ukończyłem w 1956 roku, otrzymując dyplom magistra, specjalność elektryczna. Specjalizowałem się w pomiarach wielkości mechanicznych (takich jak ciśnienia w komorach nabojowych broni i silników rakietowych, temperatur, naprężeń w częściach broni, prędkości pocisków w lufach i podczas lotu) metodami elektrycznymi. Jednocześnie z służbowymi pracami badawczymi wykonywałem pracę doktorską. Zajmowałem kolejne stanowiska służbowe, poprzez adiunkta do zastępcy szefa katedry włącznie, a także awansowałem w roku 1974 do stopnia pułkownika.

W 1973 roku, po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Analiza doświadczalna procesów elektro-gazodynamicznych towarzyszących wystrzałowi”, której promotorem był prof. dr hab. Sylwester Kaliski, uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Oprócz pracy naukowej zajmowałem się dydaktyką. Prowadziłem wykłady, ćwiczenia i kierowałem pracami inżynierskimi i magisterskimi. Opublikowałem kilkanaście artykułów, napisałem kilka skryptów, mam trzy wynalazki oraz kilka odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski.

W 1974 roku zbudowałem domek jednorodzinny w Warszawie, gdzie mieszkam z mamą i żoną. W 1981 roku, po 31 latach pobytu w wojsku i 27 latach pracy w WAT, na własną prośbę, przeszedłem w stan spoczynku. Obecnie jestem emerytem.Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

Autor Ireneusz DOBIECH Dodano: 2007-05-03 14:04

Rok matury: 1949.06.25,

Klasa przyrodnicza.

Data urodzenia: 1931.10.17.

Miejsce urodzenia: Częstochowa.

Miejsce zamieszkania: Warszawa.

Wieloletni (37 l.) pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej.

Obecnie na emeryturze.
j.pawlikowski Dodano: 2022-09-14 20:23

Zm. 14 lipca 2022 w Warszawie
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net