absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 10. sierpnia 2022.

Absolwenci-Gallar Jan

absolwentImię i Nazwisko: Gallar Jan

Mail: Nie określono
Rok matury: 1953
Klasa: b
Wychowawca: Irena Cyganowska
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego zdał egzamin dojrzałości.

Świadectwo otrzymał 1 czerwca 1953 r.

W latach 70 - tych był docentem na Politechnice Częstochowskiej.

Gallar ( Filipecki ) Jan, naukowiec, pracownik dydaktyczny. Ur. 3 VII 1936 w Antolce w pow. zawierciańskim, w rodzinie chłopskiej : Józefa i Zofii Filipeckich. W czasie okupacji cała jego rodzina brała czynny udział w walce z okupantem. W 1943 jego ojciec został zamordowany przez hitlerowskiego okupanta, kilka dni później taki sam los spotkał matkę i brata. Swoje ocalenie Jan zawdzięczał przewiezieniu go do Częstochowy, do rodziny Adama i Aleksandry Gallarów. Po zakoń¬czeniu wojny został przez swoich opiekunów adoptowany, wskutek czego przyjął ich nazwisko, z prawem dodawania swego nazwiska uprzedniego. Naukę rozpoczął w czasie okupacji, na kompletach tajnego nauczania. LO im. R. Traugutta ukończył w 1953. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, gdzie zostało mu przyznane stypendium na¬ukowe za bardzo dobre wyniki w nauce. Na ostatnim roku studiów w 1957 został asystentem - wolontariuszem w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów. W 1958 ukończył studia drugiego stopnia z wyróżnieniem, uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika, po czym rozpoczął prowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno audytoryjnych jak i laboratoryjnych z mechaniki płynów, mechaniki teoretycznej i wytrzymałości materiałów. W 1966 obronił doktorat i podjął pracę w Katedrze Fizyki Technicznej na stanowisku adiunkta. Po dwóch latach otrzymał nominację na stanowisko docenta. W czasie swej pracy zawodowej opublikował wiele artykułów. Zatwierdzono mu także dwa patenty z dziedzi¬ny elektroniki. W ramach naukowej współpracy z zakładami przemysłowymi był współtwórcą dwóch oryginalnych urządzeń elektronicznych.

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net