absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Majorczyk Roman

absolwentImię i Nazwisko: Majorczyk Roman

Mail: Nie określono
Rok matury: 1951
Klasa: c
Wychowawca: Stefan Tuz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej zdał egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Świadectwo dojrzałości otrzymał 8 czerwca 1951 r.

A oto biogram przesłany przez Pana Majorczyka :
Majorczyk Roman – urodziłem się w grudniu 1932 roku w dzielnicy Wyczerpy, dziś ulica Warszawska, w ubogiej rodzinie rolnika. Szkołę podstawową ukończyłem w 1948 roku.
Do szkoły średniej tj. do Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie zapisałem się sam. Z uwagi na okresowe (wielomiesięczne) przerwy w nauce w szkole podstawowej,
w której w czasie okupacji często stacjonowały niemieckie wojska, miałem trudności w nauce. Pamiętam że na półrocze w klasie 2-e miałem rekordową ilość stopni niedostatecznych, ale zdałem do następnej 9-tej klas. Po ukończeniu szkoły średniej, zachęcony przez nieodżałowanej pamięci prof. Hermana, uczącego mnie geologii jeszcze w szkole podstawowej, zdałem egzamin na Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, a po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu, rozpocząłem pracę w górnictwie rud cynkowo- ołowiowych w Bytomiu. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej od nadgórnika do Głównego Inżyniera i Zastępcy Naczelnego Inżyniera Kombinatu Górniczo – Hutniczego Rud Cynku i Ołowiu. Górnictwo Rud (Zn – Pb) już nie istnieje w Bytomiu. Wyczerpały się zasoby tych rud, wydobywane tam od ponad 500 lat. Jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji węgla tj. od 1136 roku. Aby historia tego starego górnictwa pozostała, napisałem książkę
„Historia górnictwa kruszcowego w rejonie Bytomia” ( jeden egzemplarz przesłałem do biblioteki Liceum im. R. Traugutta).
Do swoich Najważniejszych osiągnięć zawodowych zaliczam m. in. 24 lata pracy na stanowisku Głównego i Naczelnego Dyrektora Zakładów zatrudniających okresowo
ponad 2 000 pracowników, a także dwa patenty w tym szeroko stosowany w Bytomiu „Urządzenie i sposób uzyskiwania podsadzki utwardzanej przy eksploatacji filarów ochronnych”. W 1963 roku ożeniłem się, mamy jednego już 39-letniego syna żyjącego z trzema wnukami i wnuczkami za granicą w Niemczech – jest technikiem górnikiem
(po ojcu!). Moje hobby to wędkarstwo, oddaje się tej przyjemności szczególnie teraz, kiedy jestem od 11 lat na emeryturze. Do dziś chętnie wspominam stare przyjaźnie z liceum, w tym wszystkich uczących mnie i zapewne nie żyjących już profesorów, a przede wszystkim wspaniałych kolegów szkolnych. Niestety z powodu niedyspozycji sercowej tuż przed zjazdem w 2001 roku wylądowałem na 3 – tygodnie w szpitalu.


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net