absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Marliński Marian

absolwentImię i Nazwisko: Marliński Marian
Mail: Nie określono
Rok matury: 1951
Klasa: d
Wychowawca: Jan Sołdrowski
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
MARLIŃSKI Marian (1932-1990), inżynier, dyrektor przedsiębiorstwa. Urodzony 28 września 1932 we Wronkowie koło Piotrkowa Trybunalskiego był synem Karola ( 1905 – 1973 ) i Zofii z Madalińskich ( 1910 – 1989 ).

Marliński ukończył liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie , a w 1956 Politechnikę Częstochowski. Od 1956 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Pełnił tam różne funkcje kierownicze. Od 1967 był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. W 1957 został dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa. Marliński był inicjatorem i wykonawcą szeregu koncepcji w zakresie zaopatrzenia miasta i regionu w wodę pitną . Należał do oddziału częstochowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W latach 1977-1982 pełnił funkcję prezesa oddziału, szczególną uwagę poświęcał sprawom ochrony środowiska. Był organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych poświeconych ochronie środowiska i wykorzystywaniu wód podziemnych dla potrzeb regionu. Współpracował z ośrodkiem Badawczo – Doświadczalnym Instytutu Gospodarki Komunalnej w Krakowie. W okresie, gdy kierował przedsiębiorstwem rozpoczęto wiele inwestycji koniecznych do sprawnego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Częstochowy i okolicznych gmin. Zmarł 9 marca 1990 roku, pochowany został na Cmentarzu Kule. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim OOP. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W małżeństwie z Marią Sołtysiak, miał 2 synów: Tomasza (1960) i Wojciecha (1968).Biogram przygotował - Sętowski JuliuszPo ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej zdał egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Świadectwo dojrzałości otrzymał 15 czerwca 1951 r.

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net