absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Wilczyński Janusz

absolwentImię i Nazwisko: Wilczyński Janusz

Mail: Nie określono
Rok matury: 1951
Klasa: d
Wychowawca: Jan Sołdrowski
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej zdał egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Świadectwo dojrzałości otrzymał 15 czerwca 1951 r.

Ukończył Politechnikę Częstochowską w roku 1956. Pracę w zakresie ogrzewnictwa podjął w roku 1960. Był współorganizatorem zarówno Zakładu Energetyki Cieplnej działającego przy MZBM jak i utworzonego w lipcu 1963 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Częstochowie. W jednostce tej pełnił do marca 1970 roku funkcję z-cy Dyrektora ds. Technicznych. W latach tych aktywnie działał w PZITS oraz pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Energetycznej przy RKP NOT. Był również jednym z inicjatorów wprowadzenia gospodarki skojarzonej w miejskim systemie ciepłowniczym. Działalność ta uwieńczona została w roku 1968 pierwszej elektrociepłowni działającej na bazie zmodernizowanej odstawionej z ruchu elektrowni zawodowej w dzielnicy Zawodzie.

W roku 1972 podjął pracę na Politechnice Częstochowskiej, gdzie w roku 1975 uzyskał doktora nauk technicznych i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Będąc doskonałym specjalistą z dziedziny ogrzewnictwa i ciepłownictwa, kształcił studentów w tym zakresie i wypromował 120 dyplomantów. W listopadzie 1978 roku jako uznany specjalista powołany został przez Wojewodę Częstochowskiego w skład Zespołu Ekspertów, który opracował orzeczenie na temat przyczyn awarii miejskiego systemu ciepłowniczego oraz stanu technicznego urządzeń energetycznych EC II Huty im. B. Bieruta w Częstochowie. Podczas pracy na uczelni pełnił szereg odpowiedzialnych stanowisk , miedzy innymi był Z- ca Dyrektora 9 Prodziekana ds. Nauczania) Instytutu Inżynierii lądowej ( na prawach wydziału ) ( 1979 – 82 ) był Z- cą Dyrektora Instytutu Inżynierii Sanitarnej ( 1984 – 91 ). Był także kierownikiem Zakładu Urządzeń Sanitarnych ( 1983 – 87 ). W latach 1989 – 92 był zatrudniony na stanowisku docenta kontraktowego.

W dorobku naukowym posiada 13 artykułów, 14 referatów oraz 21 niepublikowanych opracowań naukowych. Otrzymał pięciokrotnie nagrody II i III stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną. Był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „ Politechnika Częstochowska ”. Po przejściu do pracy na uczelni nie stracil nigdy kontaktów z Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym, gdzie pelnił nieprzerwanie funkcje doradcy naukowego.

Odznaczony został : Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowisk, Medalem komisji Edukacji Narodowej, Zlotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Ponadto zostal wyróżniony : Brązową i srebrna odznaką za Zasługi dla województwa Częstochowskiego, Srebrna i Zlota Odznaką Honorową NOT, Srebrną Odznaką Honorową PZITS ( dwukrotnie ) i wpisem do „ Księgi Zasłużonych Działaczy NOT ”.Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net