absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Barczyk Bogusław

absolwentImię i Nazwisko: Barczyk Bogusław

Mail: Nie określono
Rok matury: 1951
Klasa: e
Wychowawca: Konstanty Karwan
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej zdał egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Świadectwo dojrzałości otrzymał 8 czerwca 1951 r.
W okresie od 1 lutego do 27 czerwca 1951 roku uczęszczał na kursy na Nauczyciela Szkół Ogólnokształcących Stopnia Podstawowego. Po zdaniu egzaminów otrzymał dyplom ( 27 czerwca 1951 r. ) ukończenia tego kursu.
W 1956 roku ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górniczym o specjalizacji : przeróbka mechaniczna. Od 1967 roku był Rzecznikiem Patentowym w Urzędzie Patentowym. W roku 1980 ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe Studium Prawa Wynalazczego i Patentowego. W latach 1956 – 1992 pracował w kopalnictwie rud żelaza ( biuro projektów ), w latach 1965 – 69 był także nauczycielem kontraktowym przedmiotu zawodowego w Technicznych Zakładach Naukowych Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. W latach 1971 – 72 był konsultantem technicznym w Zakładzie Utylizacji Odpadów z Elektrowni w Katowicach. W roku 1968 we Włoszech był stypendystą Pomocy Technicznej ONZ. Od 1972 otrzymał certyfikat tłumacza tekstów technicznych z języka francuskiego, czeskiego i słowackiego. Przetłumaczył ponad 60 artykułów w czasopismach technicznych ( „ Rudy żelaza ”; „ wiadomości górnicze ”; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej i inne ). Od roku 1993 prowadził Kancelarię Patentową.
Odznaczony został : Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem Sztandaru Pracy II Klasy. Ponadto został wyróżniony : Złotą Odznaką Honorową NOT, Zasłużony dla Wynalazczości, Zasłużony Działacz SITGórn., Medalem za wybitny wkład w rozwój literatury i wiedzy filatelistycznej, Brązowym Medalem Światowej Wystawy Filatelistycznej ( Praga 1978 r. ).


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net