absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Posyłek Eugeniusz

absolwentImię i Nazwisko: Posyłek Eugeniusz

Mail: Nie określono
Rok matury: 1951
Klasa: e
Wychowawca: Konstanty Karwan
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej zdał egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Świadectwo dojrzałości otrzymał 8 czerwca 1951 r.

W okresie od 1 lutego do 27 czerwca 1951 roku uczęszczał na kursy na Nauczyciela Szkół Ogólnokształcących Stopnia Podstawowego. Po zdaniu egzaminów otrzymał dyplom ( 27 czerwca 1951 r. ) ukończenia tego kurs.
W latach 1951 – 56 studiował na wydziale górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra inżyniera górniczego ze specjalnością projektowania i budowy zakładów górniczych. W roku 1969 na wydziale Górniczym AGH uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W latach 1956 – 65 pracował jako kierownik budowy szybów dla kopalń rud żelaza ( Malice ), węgla kamiennego ( Nowy Wirek, sośnica ) i soli ( Inowrocław, Wapno ). W latach 1968 – 78 pracował w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Budownictwa Górniczego „ BUDOKOP ”jako dyrektor ds. naukowo – technicznych. W latach 1978 – 70 przebywał we Włoszech jako doradca techniczny dyrektora generalnego „ Mineralaria Silius Cagliarii ”. W latach 1979 – 89 pracował w Zjednoczeniu Budownictwa Górniczego na stanowisku głównego inżyniera górniczego.
Jest autorem 56 publikacji oraz kilkuset prac naukowo – badawczych i ekspertyz.
Odznaczony został Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami.


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net