absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 26. Jun 2022.

Absolwenci-Drewniak Michał

absolwentImię i Nazwisko: Drewniak Michał

Mail: Nie określono
Rok matury: 1962
Klasa: c
Wychowawca: Stefania Kozielewska
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Urodził się 23 września 1943 roku w Blachowni. Wychował się w rodzinie robotniczej. Syn Piotra i Cecylii z domu Dewor. W roku 1950 zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w roku 1957. W tym samym roku rozpoczął naukę w LO im. R. Traugutta w Częstochowie, które ukończył w 1962 roku. Zaraz po maturze rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej, ale musiał je przerwać ze względu na stan zdrowia. W tym samym roku podjął pracę w kopalni „ Genarał Zawadzki”, gdzie pracował do 1963 roku. Następnie ukończył 25 października 1965 roku Studium Nauczycielskie w Opolu. Jako specjalność nauczania uzyskał fizykę z matematyką. Po ukończeniu SN podjął pracę najpierw w Zespole Szkól Zawodowych im. T. Kościuszki Nr 1 w Opolu, a następnie w Szkole Podstawowej w Herbach, gdzie pracował jako wychowawca w świetlicy do 1972 roku. W trakcie pracy 24 grudnia 1972 roku ukończył Studium Zaoczne Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i uzyskał tytuł magistra matematyka. Dalsza praca zawodowa kontynuowana była w Technikum Gastronomicznym w Częstochowie, gdzie pracował do roku 1976, następnie zatrudniony był w Liceum Ekonomicznym, a od czerwca 1975 roku w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Pracował również w 1973 roku w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2.
1 listopada 1966 roku ożenił się z Janiną Elżbietą Paruzel. Ma dwoje dzieci : Piotra ( 02.01.1967 ) i Katarzynę ( 12.05.1972 ).
Od 1 sierpnia 1980 roku został powołany na zastępcę dyrektora szkoły. Po roku złożył rezygnację. W roku 1983 otrzymał nominacje na nauczyciela mianowanego.
16 grudnia 1988 zdobył II stopień zawodowy z matematyki.
Od roku 1990 był kilkakrotnie przedstawiany do odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi.
1 grudnia 1998 roku uczestniczył w seminarium dotyczącym : Kształtowania kariery zawodowej nauczyciela – pedagoga w warunkach działania wybranych czynników ryzyka.
Rok później otrzymał nagrodę jubileuszowa za 35 lat pracy.
Pracował do 30 czerwca 2004 roku. Obecnie jest na emeryturze.

Świadectwo dojrzałości uzyskał 31 maja 1962 roku.

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net