absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Jasiński Józef

absolwentImię i Nazwisko: Jasiński Józef
Mail: Nie określono
Rok matury: 1965
Klasa: d
Wychowawca: Józef Wójcicki
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin dojrzałości 4 czerwca 1965 r.

Profesor Politechniki Częstochowskiej. Ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym tej uczelnij (1965-71), uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1979), jego habilitacja nt: ?Oddziaływanie złoża fluidalnego na procesy dyfuzyjnego nasycania stali? (2003) została wyróżniona nagrodą ministra.

od 1971 pracownik Politechniki Częstochowskiej, od 1979 adiunkt, od 2004 profesor Politechniki Częstochowskiej; specjalista inżynierii materiałowej, obróbki cieplnej i inżynierii powierzchni. Ma na koncie opublikowanych 295 prac, w tym 9 patentów, 2 licencje, 52 ekspertyzy z zakresu oceny efektów zużycia i zniszczenia elementów konstrukcyjnych i narzędzi, 12 prac zaprezentowanych na wystawach międzynarodowych i krajowych innowacji i wynalazczości. Wyniki jego prac są wdrażane w zakładach przemysłowych. Ma na koncie m.in.: 5 złotych medali, Krzyż Kawalerski Merite de?Invention, Honorowy Medal im. T. Sendzimira, Złoty Krzyż Zasługi (1995), Złote Odznaki NOT, SITPH, SIMP, SPWIR, uzyskał też nominację w konkursie Złoty Inżynier.

Urodził się 19 czerwca 1947 roku w Pągowie, woj. Łódzkie. Ukończył Wydział Metalurgiczny na Politechnice Częstochowskiej.
Po ukończeniu studiów w 1971 roku podjął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Metaloznawstwa, ówczesnego Instytutu Technologii Metali. Od początku swej działalności naukowo-badawczej zajmuje się intensyfikującym oddziaływaniem złóż fluidalnych na procesy wymiany ciepła i masy w procesach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej części maszyn i narzędzi.
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, w roku 1979, został adiunktem. Wyniki realizowanych prac badawczych, jako współautor, wdrożył w krajowych zakładach przemysłowych, w tym: 14 technologii utwardzania stopów żelaza, 2 licencje, 6 gniazd fluidalnej obróbki cieplnej. Był współwykonawcą i kierownikiem 10 grantów finansowanych z środków KBN.
Opublikował 295 prac, w tym: 46 artykułów, 63 materiały z konferencji krajowych, 9 posterów, 2 licencje, 46 prac i ekspertyz materiałowych. 10 prac prezentował na międzynarodowych i krajowych wystawach innowacji i wynalazczości EUREKA w Brukseli. Otrzymał złoty medal GENIUS EUROPA (Budapeszt), 2 brązowe i 2 wyróżnienia, Intrag - Katowice - złoty medal, Innowacje Warszawa - puchar Ministra, Innowacje - Gdańsk złoty medal, EKO- Trzyniec -3 miejsce.
W roku 2003 uzyskał stopień doktora habilitowanego - za rozprawę otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Informatyzacji. W 2004 roku został powołany na stanowisko profesora Politechniki Częstochowskiej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Biomateriałów i Inżynierii Powierzchni w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
Jest członkiem Komisji Hutnictwa PAN w Katowicach, członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN, członkiem Krajowej Komisji ds. Normalizacji Obróbki Cieplnej w Warszawie, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.
Za działalność naukową, badawczo-wdrożeniową i dydaktyczną uzyskał złote odznaki NOT, SITPH, SPWiR oraz Złoty Krzyż Zasługi (1995 r.) za działalność wynalazczo-organizacyjną.
Józef Jasiński został odznaczony przez Królewską Kapitułę Belgijską Krzyżem Kawalerskim MERITE DE L”INVENTION (2005 r).

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2009-03-16 10:26

Profesor Politechniki Częstochowskiej. Ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym tej uczelnij (1965-71), uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1979), jego habilitacja nt: ?Oddziaływanie złoża fluidalnego na procesy dyfuzyjnego nasycania stali? (2003) została wyróżniona nagrodą ministra.
od 1971 pracownik Politechniki Częstochowskiej, od 1979 adiunkt, od 2004 profesor Politechniki Częstochowskiej; specjalista inżynierii materiałowej, obróbki cieplnej i inżynierii powierzchni. Ma na koncie opublikowanych 295 prac, w tym 9 patentów, 2 licencje, 52 ekspertyzy z zakresu oceny efektów zużycia i zniszczenia elementów konstrukcyjnych i narzędzi, 12 prac zaprezentowanych na wystawach międzynarodowych i krajowych innowacji i wynalazczości. Wyniki jego prac są wdrażane w zakładach przemysłowych. Ma na koncie m.in.: 5 złotych medali, Krzyż Kawalerski Merite de?Invention, Honorowy Medal im. T. Sendzimira, Złoty Krzyż Zasługi (1995), Złote Odznaki NOT, SITPH, SIMP, SPWIR, uzyskał też nominację w konkursie Złoty Inżynier.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net