absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 26. Jun 2022.

Absolwenci-Janiczek Roman

absolwentImię i Nazwisko: Janiczek Roman

Mail: Nie określono
Rok matury: 1966
Klasa: b
Wychowawca: Marian Więcław
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Profesor PCz; prorektor do spraw nauczania Politechniki Częstochowskiej. Specjalność metrologia elektryczna. Autor 40 prac naukowych, współtwórca 5 patentów; doktor habilitowany inżynierii. Żonaty (lekarka), jeden syn, student AM.Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin dojrzałości 2 czerwca 1966 r.

Urodził się 9 kwietnia 1949 roku w Bytomiu, w rodzinie inteligenckiej. W roku 1959 przeniósł się z rodzicami do Częstochowy i tu ukończył, w 1966 roku, Liceum im. R. Traugutta. Podjęte na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej studia zakończył w 1972 r., uzyskując tytuł mgr inż. elektryka, o specjalności elektrotechnika przemysłowa. Od 15.04.1972 r. pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej w Zespole (później Zakładzie) Technik Pomiarowych i Podstaw Elektroniki, na stanowisku asystenta. W roku 1977 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej i od tego czasu był zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W 1994 roku, decyzją Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, otrzymał stopień doktora habilitowanego, zatwierdzony przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych i objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej, a jednocześnie Politechniki Opolskiej.
Od początku swojej pracy na uczelni był niezwykle aktywny jako współorganizator szeregu konferencji i członek komisji uczelnianych. W latach 1994-1996 uczestniczył w nawiązaniu współpracy naukowo-dydaktycznej swojego wydziału z wydziałami elektronicznymi Uniwersytetów Technicznych w Koszycach i Tallinie. W roku 1995 prowadził zajęcia jako „yisiting profesor” na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach. W latach 1993-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W roku akademickim 1996/97 objął stanowisko prorektora ds. nauczania PCz., na którym był do końca roku akademickiego 1998/ 1999, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Technik Pomiarowych i Podstaw Elektroniki na swoim Wydziale.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, Komisji Metrologii Oddziału Katowickiego PAN, Komisji Kształcenia Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, a także rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Opublikował 5 monografii i 5 skryptów dla studentów, był także współautorem 10 patentów. Otrzymał kilkanaście nagród ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki oraz nagrody rektora PCz., był odznaczony odznakami resortowymi i medalami państwowymi. Od założenia w 1996 roku Klubu Rotary w Częstochowie pozostawał jego aktywnym członkiem.
Zginął 1 listopada 2008 roku w wypadku samochodowym.

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2008-11-04 09:39

Zmarł na przełomie października i listopada 2008
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net