absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 10. sierpnia 2022.

Absolwenci-Opala Grzegorz

absolwentImię i Nazwisko: Opala Grzegorz

Mail: opala@sum.edu.pl
Rok matury: 1960
Klasa: a
Wychowawca: Ilona Kołodziejczyk
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Urodzony w Częstochowie, matura1960 LO im. R. Traugutta, absolwent ŚAM, po studiach – lekarz w Klinice Neurologii w Zabrzu, a od 1974 roku w Klinice Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach.

W latach 1989-1991 - jako research associate we Fresno, w Kalifornii.

Specjalista neurolog (1979), doktor n. med. (1978), dr habilitowany (1993), tytuł profesora (2007).

Organizator i kierownik pierwszej w Polsce Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego (1998), twórca Śląskiego Centrum Leczenia Udaru Mózgu i Centrum Leczenia Choroby Parkinsona. Jako Konsultant Wojewódzki w latach 1998-2000 - organizator sieci pododdziałów udarowych w Katowicach i województwie śląskim.

Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2005-2008), przewodniczący Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN (2003-2006), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Przewodniczący Komisji Patologii Układu Nerwowego w Wieku Podeszłym Polskiej Akademii Nauk. Laureat Indywidualnej Nagrody Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego (2008). Członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych kilku czasopism naukowych. Członek komisji roboczych w międzynarodowych towarzystwach naukowych European Federation of Neurological Societies i World Federation of Neurology. Członek Movement Disorder Society, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą.

W latach 80-tych przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w ŚAM, delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym działał w strukturach podziemnych „S”, współorganizował Biskupi Komitet Pomocy Internowanym, gdzie kierował sekcją lekarską. Aktywnie uczestniczył w pracy Duszpasterstwa Akademickiego pracowników uczelni wyższych. W latach 1993–2001 pracował w samorządzie lekarskim, w Okręgowej a następnie w Naczelnej Radzie Lekarskiej zajmując się problematyką kształcenia podyplomowego. W latach 2000-2001 Minister Zdrowia w Rządzie RP kierowanym przez Premiera prof. Jerzego Buzka. Poseł na Sejm RP w ostatnich miesiącach III kadencji.

Odznaczenia: złote odznaki: ZSP, AZS, Zasłużonego dla Województwa Katowickiego; nagroda środowisk emigracyjnych “Polkul”; medale: Solidarności Kopalni “Wujek”, „Serce Solidarności”, Komisji Edukacji Narodowej, dyplom i odznaczenie “Pro Gloria Medici”, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.Urodził się w 1942 r. w Częstochowie. Po ukończeniu Liceum im. R. Traugutta podjął studia na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1966 roku. Został lekarzem w klinice Neurologii w Zabrzu, a od 1974 r. w Klinice Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. W latach 1989-1991 pracował jako research associate we Frenso, w Kalifornii.
Od 1979 roku jest specjalistą neurologiem, doktorat nauk medycznych uzyskał w 1978 r., tytuł doktora habilitowanego w 1993 r. Od tego roku jest profesorem nadzwyczajnym w Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie organizował i kierował Katedrą i Kliniką Neurologii Wieku Podeszłego. Jest także twórcą Śląskiego Centrum Leczenia Udaru Mózgu i Centrum Leczenia Choroby Parkinsona. Jako konsultant wojewódzki w latach 1998-2000 organizował sieci pododdziałów udarowych w Katowicach i województwie śląskim. W latach 2005-2008 był prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego a w latach 2003-2006 przewodniczącym Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN. Ponadto jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i przewodniczącym Komisji Patologii Układu Nerwowego w Wieku Podeszłym Polskiej Akademii Nauk.
Grzegorz Opala jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych kilku czasopism naukowych. Członek komisji roboczych w międzynarodowych towarzystwach naukowych European Federation of Neurological Societies i Word Federation od Neurology. Jest wybitnym specjalistą od wczesnej diagnostyki otępienia, jego związku z chorobą Parkinsona oraz chorób naczyniowych układu nerwowego. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granica.
G. Opala jest także aktywnym działaczem społecznymi politycznym. W latach 80. był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Śląskiej Akademii Medycznej i delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym działał w strukturach podziemnych „S”, współorganizował Biskupi Komitet Pomocy Internowanym, gdzie kierował sekcją lekarską. Aktywnie uczestniczył w pracy Duszpasterstwa Akademickiego pracowników uczelni wyższych. W latach 1993-2001 pracował w samorządzie lekarskim, w Okręgowej a następnie w Naczelnej Radzie Lekarskiej zajmując się problematyką kształcenia podyplomowego. W latach 2000-2001 był Ministrem Zdrowia w Rządzie RP kierowanym przez premiera Jerzego Buzka. Był także posłem na Sejm RP w ostatnich miesiącach III kadencji.

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net