absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 4. grudnia 2023.

Absolwenci-Kopeć Paweł

absolwentImię i Nazwisko: Kopeć Paweł

Mail: Nie określono
Rok matury: 1967
Klasa: b
Wychowawca: Drzazga Antoni
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Paweł Józef KOPEĆ (1949-2000)

Lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, adiunkt Śląskiej Akademii Medycznej. Urodził się 2 VII 1949 roku w Krzepicach w powiecie kłobuckim, w rodzinie Józefa (lekarza, inspektora wojewódzkiego Oddziału ZUS w Częstochowie) i Jadwigi z Błędowskich. W Częstochowie ukończył szkołę podstawową (1963) i Liceum
Ogólnokształcące im. R. Traugutta (1967). Następnie studiował medycynę
na Wydziale Lekarskim ŚAM w Katowicach. Dyplom lekarza uzyskał 27 VI
1973. Staż podyplomowy odbywał w ZOZ w Chorzowie. W latach 1974-1984
był zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Fizjologii ŚAM w Zabrzu (1 X
1974 asystent, 1 X 1976 st. asystent, 1 X 1979 adiunkt ). Dodatkowo
pracował w charakterze lekarza ogólnego w ZOZ dla miasta Zabrza.
Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego ŚAM z 9 XI 1978 uzyskał na podstawie
dysertacji Udział histaminy w czynności mięśnia sercowego - próba
wykazania istnienia wewnątrzkomórkowych receptorów histaminergicznych,
wykonanej pod kierunkiem doc. dr. hab. Bolesława Gwoździa - stopień
dr. n. med. W październiku 1984 przeszedł na etat asystenta
Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. W 1984 r. otrzymał
specjalizację I stopnia, a w 1988 r. specjalizację II stopnia w
dziedzinie chorób wewnętrznych. Od 1988 r. pracował na stanowisku
adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii ŚAM w Zabrzu. W
październiku 1997 został zatrudniony - również na stanowisku adiunkta - w Katedrze i Zakładzie Fizjologii ŚAM w Katowicach Ligocie. Był doświadczonym klinicystą o zainteresowaniach ukierunkowanych na fizjologię i kardiologię, a szczególnie
elektrogenezę komórki mięśnia sercowego. Tematyce powyższej poświęcił
ponad 20 artykułów zamieszczonych w czasopismach krajowych i
zagranicznych. Podczas pracy w Katedrze Fizjologii w Zabrzu opanował
technikę rejestracji biopotencjałów z pojedynczych komórek mięśnia
sercowego. W 1989 r. przebywał w Deborah Heart and Lung Center w
Browns Mills (USA) na szkoleniu w zakresie kardiologii inwazyjnej.
Uczestniczył w realizacji kilku programów badawczych, m.in.
dotyczącego zaburzeń rytmu w chorobie niedokrwiennej serca. Już w
trakcie studiów wykazywał zainteresowanie pracą dydaktyczno-
wychowawczą - aktywnie działał w Kręgu Instruktorskim ZHP,
uczestniczył w obozach społeczno-wychowawczych "Zamonit". Prowadził
zajęcia m.in. z zakresu propedeutyki chorób wewnętrznych (III rok
Wydziału Lekarskiego). Był członkiem: Polskiego Towarzystwa
Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich oraz ZZPSZ.
Laureat kilku nagród rektora ŚAM. Jego wielką pozazawodową pasją było
taternictwo. Już w szkole średniej, wraz z grupą kolegów założył klub
zajmujący się badaniem jaskiń i wspinaczką. Zainteresowania te, jeśli
nie w praktyce, to przynajmniej w dyskusjach lub spotkaniach weteranów
alpinizmu, towarzyszyły mu do końca życia. Jako członek Speleoklubu
PTTK Częstochowa poznał wielkie tatrzańskie jaskinie. Wspinał się w
Tatrach Wysokich i Zachodnich. W 1967 r. wraz z Jerzym Kopaczem i
Krystianem Mazikiem przeprowadził nową drogę wspinaczkową środkiem
północno-zachodniej ściany Wielkiej Turni w Tatrach Zachodnich. W
latach 1969-1970 uczestniczył w wyprawach organizowanych przez
Akademicki Klub Speleologiczny i Alpinistyczny do jaskiń Alp
Austriackich. Przyjaźnie zawarte w górach przetrwały do ostatnich dni
jego życia. Pozostanie w pamięci swoich najbliższych jako człowiek o
niezwykłej wrażliwości i ogromnym poczuciu obowiązku zawodowego.
Żonaty z Jadwigą Milejską, ojciec Agnieszki. Zmarł 11 XII 2000,
pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Paweł Bojko - autor

Udostepnil : Pawlikowski Janusz

Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin i otrzymał świadectwo maturalne 3 czerwca 1967 r.

Dodaj dane tego absolwenta

Autor Dodano: 2023-05-28 20:33

Bardzo prosiłbym o kontakt w sprawie lek. Pawła Kopcia i jego ojca.
achimos@interia.pl
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net