absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 10. sierpnia 2022.

Absolwenci-Markowski Stanisław

absolwentImię i Nazwisko: Markowski Stanisław

Mail: markowski@list.pl
Rok matury: 1967
Klasa: c
Wychowawca: Krystyna Zagrobelna
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
MARKOWSKI Stanisław, fotograf, dokumentalista. Ur. 8 V 1949 w Częstochowie. Syn malarza i muzyka Kazimierza Markowskiego (1913-1998), brat malarza i pedagoga Aleksandra Markowskiego, absolwent LO im. R. Traugutta, rocznika 1967. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom magistra geografii uzyskał w 1972).W 1980-81 - w Komitecie Porozumiewawczym Związków Twórczych i Naukowych oraz w Komitecie Więzionych za Przekonania przy "Solidarności". Twórca muzyki do nieoficjalnego hymnu "Solidarności" - "Solidarni" (aut. tekstu Jerzy Narbutt). Autor fotografii faktu, rejestrujących m.in. czarny marsz po śmierci studenta UJ Stanisława Pyjasa, do którego doszło wiosną 1977; samospalenia na krakowskim Rynku Walentego Badylaka, protestującego przeciw milczeniu o zbrodni katyńskiej; wydarzeń w Stoczni Gdańskiej w 1980; demonstracji po wprowadzeniu stanu wojennego; pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki; wizyty papieża Jana Pawła II; także autor albumów, poświęconych polskiej tradycji, zamkom i dworkom Polski, zabytkowym drewnianym kościołom, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, kilkakrotnie uznanych przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek za najpiękniejsze książki roku. Laureat nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego (fotografa powstania warszawskiego) przyznanej przez Stowarzyszenie Niezależnych Dziennikarzy (1988). Uhonorowany medalem im. Jana Bułhaka przyznanym przez Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii (1997). W 2003 wyróżniony Nagrodą w dziedzinie kultury przyznaną przez prezydenta Częstochowy. W TVP powstał o Markowskim film "Stworzyć wiatr" (reż. Maciej Malec), emitowany w grudniu 1998 w cyklu "Czas na dokument". Ma na koncie również nagranie płyty z poezję śpiewaną pt. "Tęsknota".W roku 2000 odbył szereg podróży po całym niemal świecie fotografując niezwykłe zjawisko jakim jest tango argentyńskie. Efektem tej pracy było kilka tysięcy zdjęć - materiał do kolejnego w dorobku artysty ? albumu.Artysta mieszka i tworzy w Krakowie.(na podstawie www.wikipedia.pl)


Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin i otrzymał świadectwo maturalne 30 maja 1967 r.Stanisław Markowski - ur. 8 maja 1949 r. w Częstochowie, syn artysty malarza i muzyka Kazimierza Markowskiego (1913-1998), studia na Uniwersytecie Jagiellońskim - magister geografii - dyplom 1972.Artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1976 r. Przez szereg lat członek Zarządu i Komisji Artystycznej ZPAF w Krakowie.Należał do Komitetu Porozumiewawczego Związków Twórczych i Naukowych (w latach 1980-81) oraz Komitetu Więzionych Za Przekonania przy "Solidarności" (w 1981 r. - do wprowadzenia stanu wojennego). Nigdy nie należał do PZPR.Przełomowy w jego życiu staje się rok 1980, odkąd przez prawie 10 lat poświęca się fotografii społeczno-politycznej, dokumentując walkę narodu polskiego o niepodległość i suwerenność. Współpracuje z opozycją, wspiera ruch "Solidarność".Jest twórcą muzyki m.in. do znanej pieśni "Solidarni" do słów Jerzego Narbutta - nieoficjalnego hymnu "Solidarności".Wyróżniony nagrodą im. Eugeniusza Lokajskiego (fotografa Powstania Warszawskiego) przyznaną przez Stowarzyszenie Niezależnych Dziennikarzy (1988) oraz medalem im. Jana Bułhaka przyznanym przez Związk Polskich Artystów Fotografików za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii (1997).Wydał do roku 2000 - 13 albumów (5 przygotowanych jest do druku) m.in. :"Drogami św. Franciszka z Asyżu" (Rzym -1988), "Fotografie 1980-1989" (Kraków - 1990), "Świat, którego już nie ma - Krakowski Kazimierz, dzielnica żydowska" (Kraków - 1992), "Skarby Kielc" (Kielce - 1992), "Katedra na Wawelu" (Krakow - 1993), "Nad Zamkami Polski" (Krakow - 1993), "Fascynacje - ziemia polska" (Bielsko Biała - 1994), "Dwór Polski" (Warszawa - 1995), "Zamki Śląska" (Warszawa - 1997), "Pejzaż Święty - polskie kościółki drewniane" (Kraków - 1999), "Ziemia Zbawiciela" (Kraków 1999/2000).Albumy - "Nad Zamkami Polski", "Fascynacje - ziemia polska", "Pejzaż Święty - polskie kościółki drewniane" otrzymały kolejno tytuły - Najpiękniejsza Książka Roku - przyznane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK)Wystawy indywidualne: "Klimaty Krakowa" (1971, 2000); "Podróże w miejscu" (1978); "Świat, którego już nie ma - Krakowski Kazimierz, dzielnica żydowska" (1988), "A mury runą..." (1989); "Ojczyzno moja" (1997); "Pejzaż święty - polskie kościółki drewniane" (1998), "Ziemia Zbawiciela" (2000)Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Fotografii w Lozannie, Galerii Fotografii w Bostonie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Fotografii we Wrocławiu, Muzeum w Tel-AvivieBibliografia:1/ "La photographie" (Historia Fotografii) - Wydawnictwo Skira - Genewa 1982,

2/ "Encyklopedia Fotografów Świata - od 1839" - Wyd. "Camera Obscura - Genewa 1985,

3/ "Wszystko o fotografii" - Arkady - Warszawa 1984,

4/ "Łowcy obrazów - Szkice z historii fotografii" - Zbigniew Tomaszczuk - Warszawa 1998,

5/ "Antologia Fotografii Polskiej 1839 - 1989" - Jerzy Lewczyński - Wyd. "Lucrum" Bielsko Biała 1999,Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich fotografików, odznacza się wielką wrażliwością i niezależnością twórczą (za katalogiem do "Ziemi Zbawiciela" St. Markowski, Wystawa fotografii, wydawnictwo AA sc Kraków 2000).

http://www.krakow.pl/kultura/markowski/?id=autor.htm

O jego twórczości tak pisze Tadeusz Szyma :

Najpiękniejsze miasto

Czy fotografowanie pi ęknego miasta jest łatwe, czy trudne? - Wbrew pozorom - trudne. I to tym trudniejsze, im piękniejsze to miasto. - A Kraków?... fotografowanie Krakowa? - To zupełnie odrębna dziedzina. W pewnym sensie to najtrudniejsze zadanie, bowiem Kraków, mój Kraków jest najpiękniejszym miastem na świecie.

Nie jest to zapis autentycznej rozmowy ze Stanis ławem Markowskim, ale myślę, że znakomity fotografik zgodziłby się na przypisanie mu jeśli nie takich właśnie słów, to w każdym razie takiego sensu domniemanego przeze mnie dialogu. Świadczy o tym nie tylko jego ostatnia wystawa „Klimaty Krakowa” - obecna w Internecie a wcześniej pokazywana w Düsseldorfie, ale cała ta część jego bogatego dorobku, która wi ąże się z ukochanym miastem. Nieustannie od lat podpatrywanym, oglądanym, kontemplowanym i fotografowanym na różnorakie sposoby; w rozmaitych aspektach, o wszelkich możliwych porach dnia i nocy, w każdej porze roku; z wysoka i z bliska, z każdej perspektywy.

To mno żenie perspektyw, poszukiwanie wciąż nowych warunków służy jednemu: odkrywaniu piękna tego miasta. Dla siebie i dla innych. I uobecnianiu owych odkryć w kolejnych albumach czy na wystawach. Dzi ęki temu mogliśmy jego oczami zobaczyć królewsk ą Katedrę na Wawelu, krakowski Kazimierz - stary i dzisiejszy, i tyle innych miejsc znanych tak dobrze z widzenia, że aż zapoznanych; opatrzonych tak bardzo, że spowszedniałych, zbanalizowanych. Bo trudność fotografowania znanego, pi ęknego miasta polega w znacznej mierze na umiejętności uwolnienia się od stereotypu utrwalonego na pocztówkach i w bedekerach, powielanego w nieskończoność w telewizyjnych migawkach, natr ętnie podsuwanego w reklamowych ujęciach. Wprawdzie one też bywają urodziwe, ale gubią to, co niepowtarzalne; często są ładne, ale zwykle aż za ładne; stają się znakami rozpoznawczymi, symbolami wręcz miasta, ale nabierają bezosobowego charakteru. Z czasem mogą przesłonić wszystkie te prywatne widoki, których ujrzeniu towarzyszy wzruszenie, które zyskuj ą własne miejsca w pamięci, powracają w snach i wspomnieniach. I które decydują o tym, że właśnie to miasto staje się najpiękniejsze.

Najpi ękniejsze z wyboru, bo przecież trudno licytować si ę na serio, które spośród szczególnie urodziwych - najurodziwsze. By takim się stało, trzeba w nim przeżyć wiele lat, zwi ązać w nim swoje życie, odnaleźć tu warto ści najważniejsze i najcenniejsze. A Kraków je ma w obfitości i udziela szczodrze każdemu, kto nie umie oddzielać w łasnego losu od historii narodu, osobistego szczęścia od pomyślności innych, a przemijającego piękna świata od niezmiennego piękna wiekuistego.

Trudno ść fotografowania przede wszystkim tego jedynego na świecie miasta, to przy szukaniu coraz to nowych perspektyw, dokonywaniu wciąż nowych odkryć - ci ągłe ć wiczenie si ę w pokorze wobec rzeczywistości. Portretując tylekroć Kraków, odkrywaj ąc nieustannie jego piękno Markowski - jak zawsze na swoich zdjęciach - chce być niewidoczny. W łasna wrażliwość , do świadczenie, kunszt, inwencja - służą przede wszystkim maksymalnie wiernemu odzwierciedleniu dostrzeżonego piękna. W najpiękniejszym mieście takie dążenie nie może się wypełnić ani w jednej ani w wielu wystawach czy albumach. Utrwalaj ąc prawdziwe piękno nigdy się go nie wyczerpie; można je tylko pomnażać . Tak że wtedy, gdy patrzy się uważnie na zdjęcia, które w migawkowym rozbłysku zdołały uchwycić „moment wieczny”.
Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-09-17 11:02

MARKOWSKI Stanisław, fotograf, dokumentalista. Ur. 8 V 1949 w Częstochowie. Syn malarza i muzyka Kazimierza Markowskiego (1913-1998), brat malarza i pedagoga Aleksandra Markowskiego, absolwent LO im. R. Traugutta, rocznika 1967. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom magistra geografii uzyskał w 1972).
W 1980-81 - w Komitecie Porozumiewawczym Związków Twórczych i Naukowych oraz w Komitecie Więzionych za Przekonania przy "Solidarności". Twórca muzyki do nieoficjalnego hymnu "Solidarności" - "Solidarni" (aut. tekstu Jerzy Narbutt). Autor fotografii faktu, rejestrujących m.in. czarny marsz po śmierci studenta UJ Stanisława Pyjasa, do którego doszło wiosną 1977; samospalenia na krakowskim Rynku Walentego Badylaka, protestującego przeciw milczeniu o zbrodni katyńskiej; wydarzeń w Stoczni Gdańskiej w 1980; demonstracji po wprowadzeniu stanu wojennego; pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki; wizyty papieża Jana Pawła II; także autor albumów, poświęconych polskiej tradycji, zamkom i dworkom Polski, zabytkowym drewnianym kościołom, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, kilkakrotnie uznanych przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek za najpiękniejsze książki roku. Laureat nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego (fotografa powstania warszawskiego) przyznanej przez Stowarzyszenie Niezależnych Dziennikarzy (1988). Uhonorowany medalem im. Jana Bułhaka przyznanym przez Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii (1997). W 2003 wyróżniony Nagrodą w dziedzinie kultury przyznaną przez prezydenta Częstochowy. W TVP powstał o Markowskim film "Stworzyć wiatr" (reż. Maciej Malec), emitowany w grudniu 1998 w cyklu "Czas na dokument". Ma na koncie również nagranie płyty z poezję śpiewaną pt. "Tęsknota".
W roku 2000 odbył szereg podróży po całym niemal świecie fotografując niezwykłe zjawisko jakim jest tango argentyńskie. Efektem tej pracy było kilka tysięcy zdjęć - materiał do kolejnego w dorobku artysty ? albumu.
Artysta mieszka i tworzy w Krakowie.
(na podstawie www.wikipedia.pl)
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net