absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Błasiak Włodzimierz

absolwentImię i Nazwisko: Błasiak Włodzimierz
Mail: blasiak@kth.se rolandb17@gmail.com
Rok matury: 1969
Klasa: a
Wychowawca: Wójcicki Józef
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: II Aleja NMP 18 m6
Aktualny adres: Ukryte
Profesor, inżynier - SzwecjaUchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin dojrzałości 31 maja 1969 r.Biogram W. Błasiaka ze strony Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej:

Urodził się 28 maja 1951 roku w Częstochowie. Po ukończeniu w 1968 roku II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Tytuł magistra inżyniera mechanika o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne uzyskał w 1974 roku i rozpoczął pracę zawodową na stanowisku asystenta w Katedrze Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. Pracę doktorską pod kierownictwem Profesora Władysława Gajewskiego obronił na Wydziale Budowy Maszyn, Politechniki Częstochowskiej w 1982 roku. Tytuł docenta uzyskał w Royal Institut of Technology w Sztokholmie w roku 1993. Tytuł profesora uzyskał w 2002 roku w Royal Institut of Technology, Sztokholm.Podczas pracy na Uczelni pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Techniki Cieplnej i Pieców, Royal Institute of Technology, Sztokholm (lata 1990-91) oraz Dyrektora (od roku 1992 do chwili obecnej).Opublikował łącznie ponad 150 publikacji oraz wypromował 10 doktorów nauk technicznych. Jest stałym recenzentem prac naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na konferencjach jak również recenzentem prac doktorskich. Jest członkiem komitetów organizacyjnych kilku międzynarodowych konferencji naukowych w zakresie technologi spalania oraz procesów energetycznych. Wielokrotnie był zapraszany jako wykładowca w innych uczelniach jak również celem przedstawienia wykładów plenarnych w ramach międzynarodowych konferencji.Od roku 1989 prowadził szereg prac naukowych we współpracy z firmami Unii Europejskiej jak również Japonii i USA finansowanych bezpośrednio przez zainteresowany przemysł, agendy rządowe oraz fundusze z programów Unii Europejskiej. Wszystkie prace naukowe prowadziły do licznych zastsowań i wdrożeń przemysłowych.Od roku 2004 profesor Błasiak pracuje jako vice-prezes firmy Nalco Mobotec Europę AB będącej częścią koncernu NALCO (USA).

Dodaj dane tego absolwenta

Autor -Jacek Tomczyk Dodano: 2007-05-07 21:45

Włodek jest cenionym profesorem w Szwecji.
Często bywa w Polsce.
j.pawlikowski Dodano: 2008-03-07 18:26

Włodzimierz Błasiak jest związany z Królewską Akademią Techniczną w Sztokholmie
j.pawlikowski Dodano: 2011-01-10 16:26

Biogram W. Błasiaka ze strony Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej:
Urodził się 28 maja 1951 roku w Częstochowie. Po ukończeniu w 1968 roku II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Tytuł magistra inżyniera mechanika o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne uzyskał w 1974 roku i rozpoczął pracę zawodową na stanowisku asystenta w Katedrze Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. Pracę doktorską podkierownictwem Profesora Władysława Gajewskiego obronił na Wydziale Budowy Maszyn, Politechniki Częstochowskiej w 1982 roku. Tytuł docenta uzyskał w Royal Institut of Technology w Sztokholmie w roku 1993. Tytuł profesora uzyskał w 2002 roku w Royal Institut of Technology, Sztokholm.

Podczas pracy na Uczelni pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Techniki Cieplnej i Pieców, Royal Institute of Technology, Sztokholm (lata 1990-91) oraz Dyrektora (od roku 1992 do chwili obecnej).

Opublikował łącznie ponad 150 publikacji oraz wypromował 10 doktorów nauk technicznych. Jest stałym recenzentem prac naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na konferencjach jak również recenzentem prac doktorskich. Jest członkiem komitetów organizacyjnych kilku międzynarodowych konferencji naukowych w zakresie technologi spalania oraz procesów energetycznych. Wielokrotnie był zapraszany jako wykładowca w innych uczelniach jak również celem przedstawienia wykładów plenarnych w ramach międzynarodowych konferencji.

Od roku 1989 prowdził szereg prac naukowych we współpracy z firmami Uni Europejskiej jak również Japoni i USA finansowanych bezpośrednio przez zainteresowany przemysł, agendy rządowe oraz fundusze z progarmów Uni Europejskiej. Wszystkie prace naukowe prowadziły do licznych zastsowan i wdrożeń przemysłowych.

Od roku 2004 profesor Błasiak pracuje jako vice-prezes firmy Nalco Mobotec Europę AB będącej częścią koncernu NALCO (USA).
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net