absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Myślin Andrzej

absolwentImię i Nazwisko: Myślin Andrzej

Mail: andrzej@myslin.net
Rok matury: 1959
Klasa: b
Wychowawca: Antoni Drzazga
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Świadectwo dojrzałości otrzymał 27 maja 1959 r.
Myślin Andrzej, elektromechanik. Ur. 20 III 1941 w Krakowie. Do Częstochowy trafił w wieku ośmiu lat. Absolwent LO im. R. Traugutta, rocznika 1959. Następnie podjął studia na Wydziale Metalurgii Politechniki Częstochowskiej. Jednak po semestrze zrezygnował i podjął pracę w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji początkowo jako monter, potem na centrali telefonicznej. Jednak zdecydował się na naukę w Krakowie w Państwowej Szkole Technicznej na Wydziale Telewizji Odbiorczej. Po trzech latach ukończył szkołę i został powołany na dwa lata do służby wojskowej w dywizjonie łączności ( Katowice ). W Częstochowie podjął pracę w ZURT, i zaczął studia na nowo otwar¬tym Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, którą ukończy¬ł w 1971. Wkrótce otrzymał propozycję utworzenia i kierowania w Często¬chowie filią UNITRY SERWIS. Brał też udział w uruchamianiu kolejnych takich placówek na terenie Śląska. W 1991 rozpoczął działalność gospodarczą w branży RTV. Tak powstała firma UNITAL. Przez cały czas szeroko współpracował z Technicznymi Zakładami Naukowymi, prowadząc praktyki uczniowskie. Często też wspomagał domy dziecka w wypo¬sażaniu ich wychowanków. W 2009 przeszedł na emeryturę. Był głównym inicjatorem Zjazdu Koleżeńskiego w 2008 roczników 1957, 1958 i 1959.

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net