absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Paluszyński Wiesław

absolwentImię i Nazwisko: Paluszyński Wiesław

Mail: wieslaw.pal@palu.pl
Rok matury: 1973
Klasa: a
Wychowawca: Biel Jadwiga
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, które ukończył jako najlepszy absolwent 1973 roku, skierowany na studia wyższe bez egzaminu, przeniósł się do Warszawy, gdzie ukończył wyższe studia na Politechnice Warszawskieji mieszka, oraz pracuje do dzisiaj. W Warszawie działał wiele lat w Związku Harcerstwa Polskiego w Hufcu im. Szarych Szeregów na Mokotowie, harcmistrz od 1975 roku, Komendant Hufca im. Szarych Szeregów w latach 1977 – 1982, w 1990 sekretarz Generalny Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP i wiceprzewodniczący (wraz z Anną Radziwiłł ówczesną wiceminister Edukacji) Społecznej Rady ZHP.

W latach 1980-1990 był dziennikarzem w prasie technicznej NOT, sekretarzem redakcji i zastępcą Redaktora Naczelnego. Od 1990 roku (rządu Tadeusza Mazowieckiego) do 1997 pracował na różnych kierowniczychstanowiskachw administracji państwowej. MSW (w ekipie ministra Krzysztofa Kozłowskiego), ROPWiM (pod kierownictwem Stanisława Broniewskiego, byłego Naczelnika Szarych Szeregów), Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, MOŚ (powołany na funkcję zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez Stefana Kozłowskiego), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ( jako Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołany przez Jerzego Milewskiego). Pełnomocnik Ministra Ochrony Środowiska ds. informatyzacji w latach 1992 – 1996. Członek Rady Koordynacyjnej ds. teleinformatyki, (członek Prezydium Rady) przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1995-1997. Uczestniczył w procesie akcesyjnym Polski do OECD i NATO, reprezentując właściwe organy rządowe w pracach grup roboczych i komitetów. W latach 1997-2000 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa. W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej. Od maja 2002 roku doradzał prezesowi ARMiR w procesie budowy części informatycznej systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa – IACS.

Od lutego 2003 roku do sierpnia 2003 r, na czas budowy i uruchomienia systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1996 roku członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a wlatach 2005 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa PTI. W latach 2009 – 2011 Członek Rady Informatyzacji przy MSWiA.Od 2000 roku członek władz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, od 2013 roku wybrany na funkcję wiceprezesaPIIT.Ekspert komisji sejmowych (kilku ostatnich kadencji) w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także zamówień publicznych.Uczestniczy z ramienia PIIT i PTI w procesach stanowienia prawa (ustawy i rozporządzenia) w zakresie teleinformatyki, ochrony danych osobowych, e-Zdrowia. W tym zakresie wiele publikuje na łamach czasopism informatycznych takich jak „Computer World”, „Elektroniczna administracja”, a od 2009 roku jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Czas Informacji”, poświęconego aspektom prawnym, organizacyjnym i technicznym informatyzacji sektora publicznego, w tym ochrony zdrowia.

Autor wielu publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym z zakresu informatyki i bezpieczeństwa państwa.

Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce i dwukrotnieNagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w tym w 2013 r. nagrody 20 lecia Izby.

Odznaczony: Krzyżem za Zasługi dla ZHP, srebrną Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Złotą Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1995), Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996r.), oraz przez Prezydenta RP w marcu 2012 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju sektora teleinformatycznego.Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net