absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest piątek, 14. sierpnia 2020.

Absolwenci-Zębik Zbigniew

absolwentImię i Nazwisko: Zębik Zbigniew

Mail: Nie określono
Rok matury: 1960
Klasa: a
Wychowawca: Ilona Kołodziejczyk
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Świadectwo dojrzałości otrzymał 31 maja 1960 r.
Zębik Zbigniew, pracownik naukowy, społecznik. Ur. 28 VIII 1942 w Częstochowie. Absolwent LO im. R. Traugutta, rocznika 1960. W trakcie pobytu w szkole średniej należał go drużyny harcerskiej prowadzonej przez St. Komosińskiego. Reprezentował także szkołę w zawodach lekkoatletycznych w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Po ukończeniu liceum podjął studia na Wydziale Elektrycznym w Łodzi. Po drugim roku został zakwalifikowany na studia politechniczne w Pradze. Ostatecznie studia na Wydziale Elektroniki i Automatyki ukończył w 1966. Swoją pracę zawodową rozpoczął 13 II 1967 jako konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Sygnalizacyjnych przy Zakładach Wy¬twórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych - ZWUS. Firma konstruowała i produkowała urządzenia dla kolejnictwa, górnictwa i ruchu miejskiego, ulicznego. W tym czasie uzyskał dyplom mgr inż. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1970 podjął pracę jako starszy inspektor inwestycji na budowie walcowni blach grubych hufy im. Bole¬sława Bieruta. Wkrótce rozpoczął pracę na Politechnice Częstochowskiej jako starszy asystent na Wydziale Elektrycznym. Po roku wrócił z powrotem do Katowic jako kierownik pracowni działu konstrukcyjnego. W 1976 ukończył studium podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracował równocześnie w firmie Ericsson, m.in. przez 7 miesięcy w Sztokholmie. W 1977 roku wraz z kilkoma specjalistami sygnalizacji kolejowej z Polski uczestniczył w miesięcznym szkoleniu z zakresu kolei szybkich w Francji. W l. 70. i 80. był członkiem stałej grupy współpracującej w ramach RWPG z podobnymi zakładami v Czechosłowacji (w Pradze) i w NRD (w Berlinie). Zakład pracy wysłał go na Kubę w celu sprzedaży automatycznych sygnalizacji przejazdowych i systemu sterowania stacji i na 2 – letni kontrakt do Chin. Był autorem 17 patentów i 10 wzorców użytkowych. Napisał także kilkanaście artykułów technicznych w Automatyce Kolejowe. W l. 80. uzy¬skał najpierw I stopień specjalizacji inżynierskiej w zakresie sygnalizacji kolejowej a później II. Przez wiele lat byłe tłumaczem tekstów technicznych z czeskiego i angielskiego na polski. W 1990 uczestniczył w 6-tygodniowym szkoleniu z sygnalizacji kolejowej w Wiel¬kiej Brytanii. W t. s. r. został dyrektorem ds. handlu w ZWUS. W 2005 przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę w 2006, dalej współpracował z firmą na zasadach umów.

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net