absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Liczberski Wojciech

absolwentImię i Nazwisko: Liczberski Wojciech
Mail: Nie określono
Rok matury: 1960
Klasa: c
Wychowawca: Maria Gollenhoferowa
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Urodził się 17 kwietnia 1940 roku w Częstochowie. Najpierw uczęszczał do szkoły podstawowej przy Liceum im. H. Sienkiewicza, potem od 1955 już do samego liceum. W roku 1956 przeniósł się do Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Liceum to ukończył w 1960 roku. Następnie podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Szkole Rybołówstwa Morskiego w Darłowie. W 1969 roku wrócił do Częstochowy i został zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Studium wychowania Fizycznego Politechniki Częstochowskiej. Od 1992 roku do 2005 pełnił funkcję kierownika Studium WFiS. Jest trenerem II klasy koszykówki i narciarstwa.W latach 1952 – 1956 uprawiał szermierkę i startował w barwach AZS Częstochowa. Od roku 1956 był czynnym zawodnikiem KS „ Start ” Częstochowa, aż do studiów. Potem trenował AZS Poznań.W swej pracy zawodowej uzyskał Złoty Krzyż Zasługi ( 1989 ), Medal Edukacji Narodowej ( 1990 ), Medal Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej ( 1992 ), a także Srebrna ( 1991 ) i Złotą ( 2005 ) odznakę AZS.W roku 2005 przeszedł na emeryturę.


Świadectwo dojrzałości otrzymał 27 maja 1960 r.
Urodził się 17 kwietnia 1940 roku w Częstochowie z matki Barbary,
z domu Kasprzyk i ojca Stefana, który w czasie okupacji działał w ruchu
oporu (por. żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Mały Wojtek” w oddziale
kpt. Jerzego Kurpińskiego; więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz
i Mauthausen).
W 1947 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 25. W 1949 r. rodzice przenieśli go do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza, gdzie uczęszczał do 1955 roku.
Dalej kontynuował naukę w Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, którą ukończył w 1960 roku.
W tym też roku rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kończąc studia, w 1964 roku, wstąpił w związek małżeński z Barbarą Bejnarowicz, której rodzice w czasie okupacji działali w Armii Krajowej „Szare Szeregi” w Poznaniu.
W. Liczberski w latach 1964-1969, pracował w Zasadniczej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Darłowie.
Od września 1969 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki,
a od 1982 r. jako starszy wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Politechniki Częstochowskiej. W latach 1992-2005 pełnił funkcję kierownika Studium.
W okresie całej pracy pedagogicznej pełnił wiele funkcji, jako działacz społeczny i sportowy m.in. w Akademickim Związku Sportowym w Częstochowie, Okręgowym Związku Koszykówki w Częstochowie.
Posiada stopień trenera II klasy piłki koszykowej, instruktora lekkoatletyki i instruktora narciarstwa zjazdowego Polskiego Związku Narciarskiego znaczony:
- Złotym Krzyżem Zasługi (1989)
- Medalem Edukacji Narodowej (1990)
- Medalem Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1992)
- Srebrną (1991) i Złotą Odznaką AZS (2005)
- Srebrną Odznaką Polskiego Związku Wędkarskiego (1990)
- Medalem V-lecia Konfraterni Orderu świętego Stanisława (2009)
Za wieloletnią pracę pedagogiczną i działalność sportową został od-
3 maja 2009 roku otrzymał awans na Pułkownika Drużyn Strzeleckich, nadany przez Naczelnego Komendanta P.D.S. Generała Dywizji Antoniego Dziekańskiego „Jarema”.
Po przejściu na emeryturę od września 2005 r. był zatrudniony
zastępstwie w Gimnazjum nr 21 w Częstochowie - Dźbowie, a w następnych latach aż do 8 stycznia 2010 r. w Zespole Szkół w Zawadzie, Garnku, Skrzydłowie.


Życiorys sportowy
1952-1955 sekcja szermiercza, Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie - trener Władysław Szor
1955-1960 koszykówka, „Start” Częstochowa (Liga okręgu międzywojewódzka), trenerzy: Jerzy Pomowski, dr Jerzy Patyna
1960-1964 koszykówka, II Liga, Akademicki Związek Sportowy Poznań
(trener dr Stanisław Szatarkiewicz)
1964-1968 „Zieloni” Skawnol (Koszalin), grający trener
1968-1969 „Iskra” Białogard, zawodnik
1969-1982 AZS Częstochowa (liga okręgowa,) grający trener

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

AutorMietek Dodano: 2016-05-11 02:12

Dumny jestem z Kolegi z takim pieknym zyciorysem.
Serdecznie Cie pozdrawiam M.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net