absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Górniak Stanisław

absolwentImię i Nazwisko: Górniak Stanisław

Mail: Nie określono
Rok matury: 1963
Klasa: c
Wychowawca: Wolnicki Bolesław
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Otrzymał świadectwo dojrzałości 12 czerwca 1963 r.Urodziłem się 15 października 1945 roku w Kolonii Poczesna k/Częstochowy w rodzinie robotniczej - ojciec Ignacy, wówczas górnik w kopalni rudy żelaza „Tadeusz I” w Hucie Starej, matka Bogumiła, gospodyni domowa.

Pierwszym bardzo ważnym momentem w moim życiu była zmiana, w 1956 roku, szkoły podstawowej - z wiejskiej szkoły w Poczesnej na Szkołę Podstawową nr 2 w Częstochowie. Tutaj, w piątej klasie podstawówki okazało się, że z dotychczasowego prymusa stałem się jednym ze słabszych uczniów (ogromna różnica w poziomie nauczania) i trzeba było podjąć pierwsze w życiu wyzwanie równania do najlepszych. Biorąc pod uwagę ówczesną rzeczywistość, kiedy to, jako wątły, niespełna 11-letni chłopiec, musiałem codziennie wstawać o 5. rano i bez względu na warunki atmosferyczne przemierzać pieszo kilka kilometrów z Poczesnej do stacji kolejowej w Korwinowie, aby dojechać do szkoły w Częstochowie i po lekcjach wrócić tą samą drogą do domu - z dzisiejszej perspektywy trzeba stwierdzić, że ten pierwszy w życiu egzamin dojrzałości zdałem pozytywnie. Po trzech latach nauki w „dwójce”, dzięki wspaniałym nauczycielom, a w tym szczególnie ówczesnemu kierownikowi Szkoły Podstawowej nr 2 i jednocześnie nauczycielowi matematyki Panu Stanisławowi Kokoszczykowi, a także życzliwości wielu kolegów, w tym późniejszych „Trauguciaków,” udało mi się dołączyć do najlepszych i w 1959 roku zdać bez problemów do renomowanego Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Lata nauki w liceum wspominam ze szczególnym sentymentem. Mimo że minęło już ponad 50 lat od rozpoczęcia nauki w tej szkole, doskonale pamiętam wszystkich nauczycieli, a szczególnie wychowawcę Profesora Bolesława Wolnickiego - nauczyciela chemii oraz ówczesnych dyrektorów Traugutta: Profesora Mieczysława Hermana, jednocześnie nauczyciela geografii oraz Profesora Adolfa Baranowskiego, który uczył klasę języka polskiego. Wspominam w tym miejscu o wspaniałych kolegach żyjących (niestety dwunasta już nieżyjących), z którymi od tamtych lat utrzymuję stały kontakt, czego wymiernym dowodem jest założone przez nich w 1999 roku, prężnie działające Stowarzyszenie Zwykłe Absolwentów Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie - Rocznik 1963, którego mam zaszczyt być prezesem od samego początku.

W 1963 roku, dzięki bardzo dobremu przygotowaniu przez profesorów Traugutta: Mieczysława Hermana - geografia, Antoniego Drzazgę - fizyka i Czesława Kaźmierczaka -język rosyjski, mimo ogromnej konkurencji (10 kandydatów na jedno miejsce) zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek geografia. Po zdaniu na drugi rok studiów, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny, a także pewne względy osobiste, zmuszony byłem do przerwania studiów i podjęcia pracy zawodowej, w trakcie której rozpocząłem studia zaoczne, uzyskując w 1975 roku tytuł magistra ekonomii. Tak więc w październiku 1964 roku podejmuję pierwszą w życiu pracę zawodową jako pomocnik mierniczego górniczego w Kopalni Rudy Żelaza „Osiny”, pracując przez kilka miesięcy pod ziemią w kopalniach tego przedsiębiorstwa. Potem następują dość szybkie awanse (już jako pracownika umysłowego) w tym zakładzie, gdzie kolejno zajmowałem stanowiska: rachmistrza w dziale rachuby, magazyniera w magazynie głównym, technika gospodarki materiałowej w kopalni „Szczekaczka” i wreszcie kierownika działu nieruchomości w zarządzie przedsiębiorstwa.

W maju 1966 roku przechodzę do pracy w Zarządzie Powiatowym Związku Młodzieży Socjalistycznej w Częstochowie, gdzie we wrześniu 1967 roku, jako niespełna 22-latek, zostaję najmłodszym w kraju przewodniczącym powiatowym tej organizacji.

Naturalną drogą awansu dla aktywu młodzieżowego w tamtych latach było przejście do pracy w aparacie partyjnym. Tutaj od lipca 1975 do kwietnia 1976 roku zajmowałem stanowisko I Sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR w Zakładach Przemysłu Bawełnianego CEBA w Częstochowie, a następnie do grudnia 1980 roku zastępcy kierownika wydziału propagandy KW PZPR. Od grudnia 1980 do grudnia 1983 pełniłem funkcję sekretarza KW PZPR.

Najważniejszym etapem mojej kariery zawodowej była ponad 25-letnia praca w sektorze ubezpieczeń społecznych, gdzie w okresie 1984-1991 zajmowałem stanowisko dyrektora Oddziału ZUS w Częstochowie, a od 1 listopada 1991 roku do 4 lipca 2009 roku, tj. dnia przejścia na emeryturę, dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie.

Udało mi się wówczas (lata 1984-1985) częstochowski Oddział ZUS wywindować z ostatniej w ocenach pozycji do ścisłej czołówki krajowej, aby po kilku dalszych owocnych latach pracy w ZUS podjąć się organizacji od podstaw pierwszego w skali kraju Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie. Prawie 18-letnia praca na stanowisku dyrektora O/R KRUS w Częstochowie i służba rolnikom, najpierw województwa częstochowskiego, a potem całego województwa śląskiego, dała mi bardzo wiele satysfakcji.

Ukoronowaniem mojej 45-letniej pracy zawodowej było spotkanie w dniu 6 kwietnia 2009 roku zorganizowane z okazji 25-lecia pełnienia funkcji dyrektora w ubezpieczeniach społecznych, które zaszczycili swoją obecnością wszyscy posłowie i senatorowie ziemi częstochowskiej, wicewojewoda śląski, prezydent Częstochowy, starostowie i wójtowie regionu oraz wielu innych znakomitych gości.

Za swoją pracę uhonorowany byłem wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wojewódzkimi, w tym m.in.:

1. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

2. Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi

3. Zasłużonym dla Rolnictwa

4. Zasłużonym dla województw katowickiego i częstochowskiego.

Od 1966 roku jestem żonaty. Zona Halina - emerytowana na nauczycielka, córka Beata - nauczyciel dyplomowany (filologia polska i bibliotekoznawstwo), wnuczka Monika - studentka II roku psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wnuk Rafał - uczeń IV klasy Technicznych Zakładów Naukowych (kierunek teleinformatyka).

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2008-05-28 12:34

W publikacji na 85-lecie "Traugutta" wspomina się, że jest dyrektorem regionalnego oddziału KRUS
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net