absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Pazera Wojciech

absolwentImię i Nazwisko: Pazera Wojciech

Mail: Nie określono
Rok matury: 1963
Klasa: c
Wychowawca: Wolnicki Bolesław
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
PAZERA Wojciech Jan (1945-2007), ks. kan., dr hab. Ur. 26 IV 1945 w Częstochowie. Absolwent II LO im. R. Traugutta, Egzamin dojrzałości złożył przed Państwową Komisja Egzaminacyjną w dniu 14 VI 1963 r. Sześć dni później zwrócił się o przyjęcie do Seminarium Duchownego diecezji częstochowskiej do rektora uczelni. W 1969 przyjął święcenia kapłańskie. W okresie 1969-84 był duszpasterzem parafii: Dobryszyce, Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie, Nawiedzenia NMP w Wieluniu, Ząbkowice, Zagórze, Sączów, Czeladź-Piaski, Sosnowiec-Porąbka. Od połowy 1986 został administratorem parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Wierzchlesie, tu dzięki jego staraniom odrestaurowano kościół parafialny, odnowiono dawny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przeprowadzono remont plebanii; w 1990-91 był proboszczem tej parafii.

Studiował w Instytucie Dokumentacji Soborowej w Częstochowie, w 1975 został magistrem teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, doktorat teologii uzyskał na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1981), tam także został przeprowadzony jego przewód habilitacyjny (1989). Od roku akademickiego 1989/1990 wykładał homiletykę w częstochowskim Seminarium Duchownym, został też proboszczem tego seminarium. Od 1991 przebywał na zaproszenie Centre Saint Jean de Dieu w Paryżu, gdzie nawiązał współpracę z Polskim Instytutem Katolickim. W 1993 został zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa przez Środki Masowego Przekazu. Od 1995 prowadził wykłady homiletyki na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, później wykładał także dzieje literatury średniowiecznej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym częstochowskiej WSP (obecnie AJD). Od 1999 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Częstochowie, przez 2 kadencje był członkiem Senatu tej uczelni. W 2001 został kierownikiem Katedry Historii Kaznodziejstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawn. ATK) i był mianowany na profesora nadzwyczajnego tej uczelni. Jako samodzielny pracownik naukowy sprawował też opiekę nad Instytutem Rodziny w Łomiankach.

Był promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Publikował artykuły w czasopismach kościelnych na tematy biblijne i katechetyczne oraz związane z przeszłością diecezji częstochowskiej, był uczestnikiem sympozjów i konferencji. W 1993-95 był dyrektorem Diecezjalnej Rozgłośni Radio ?Fiat? w Częstochowie.

Od 2002 był członkiem Komitetu do Spraw Peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej, od 2005 sędzią diecezjalnym w Sądzie Metropolitalnym w Częstochowie. Był również kanonikiem honorowym w nowo powstałej kapitule kolegiackiej w Radomsku.

Zm. 14 VI 2007 w szpitalu w Zabrzu, pochowany na cm. Kule.

*

Na podst. biografii opracowanej przez ks. Jana Związka

Otrzymał świadectwo dojrzałości 14 czerwca 1963 r.

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-08-30 18:09

Ks. kan. dr hab. Wojciech Jan Pazera zm. 14 czerwca 2007
j.pawlikowski Dodano: 2007-10-02 10:57

PAZERA Wojciech Jan (1945-2007), ks. kan., dr hab. Ur. 26 IV 1945 w Częstochowie. Absolwent II LO im. R. Traugutta, Egzamin dojrzałości złożył przed Państwową Komisja Egzaminacyjną w dniu 14 VI 1963 r. Sześć dni później zwrócił się o przyjęcie do Seminarium Duchownego diecezji częstochowskiej do rektora uczelni. W 1969 przyjął święcenia kapłańskie. W okresie 1969-84 był duszpasterzem parafii: Dobryszyce, Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie, Nawiedzenia NMP w Wieluniu, Ząbkowice, Zagórze, Sączów, Czeladź-Piaski, Sosnowiec-Porąbka. Od połowy 1986 został administratorem parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Wierzchlesie, tu dzięki jego staraniom odrestaurowano kościół parafialny, odnowiono dawny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przeprowadzono remont plebanii; w 1990-91 był proboszczem tej parafii.
Studiował w Instytucie Dokumentacji Soborowej w Częstochowie, w 1975 został magistrem teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, doktorat teologii uzyskał na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1981), tam także został przeprowadzony jego przewód habilitacyjny (1989). Od roku akademickiego 1989/1990 wykładał homiletykę w częstochowskim Seminarium Duchownym, został też proboszczem tego seminarium. Od 1991 przebywał na zaproszenie Centre Saint Jean de Dieu w Paryżu, gdzie nawiązał współpracę z Polskim Instytutem Katolickim. W 1993 został zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa przez Środki Masowego Przekazu. Od 1995 prowadził wykłady homiletyki na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, później wykładał także dzieje literatury średniowiecznej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym częstochowskiej WSP (obecnie AJD). Od 1999 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Częstochowie, przez 2 kadencje był członkiem Senatu tej uczelni. W 2001 został kierownikiem Katedry Historii Kaznodziejstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawn. ATK) i był mianowany na profesora nadzwyczajnego tej uczelni. Jako samodzielny pracownik naukowy sprawował też opiekę nad Instytutem Rodziny w Łomiankach.
Był promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Publikował artykuły w czasopismach kościelnych na tematy biblijne i katechetyczne oraz związane z przeszłością diecezji częstochowskiej, był uczestnikiem sympozjów i konferencji. W 1993-95 był dyrektorem Diecezjalnej Rozgłośni Radio ?Fiat? w Częstochowie.
Od 2002 był członkiem Komitetu do Spraw Peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej, od 2005 sędzią diecezjalnym w Sądzie Metropolitalnym w Częstochowie. Był również kanonikiem honorowym w nowo powstałej kapitule kolegiackiej w Radomsku.
Zm. 14 VI 2007 w szpitalu w Zabrzu, pochowany na cm. Kule.
*
Na podst. biografii opracowanej przez ks. Jana Związka
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net