absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Mizera Jarosław

absolwentImię i Nazwisko: Mizera Jarosław
Mail: Nie określono
Rok matury: 1981
Klasa: c
Wychowawca: Regina Pajączek
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Świadectwo maturalne otrzymał 1 czerwca 1981 roku.Prof. nzw. dr hab.inż.WydziałInżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.Wykształcenie:


mgr inż. - 1986 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska


Praca dyplomowa - Analiza zmian stanu granic ziaren podczas rozrostu ziaren w stali austenitycznej - pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kurzydłowskiego


dr inż. - 1993 Département Matériaux Ecole des Mines de Saint-Etienne, Francja


Praca doktorska - Texture et anisotropie plastique d'alliages Al-Li- pod kierunkiem prof. J. Drivera


dr hab. inż. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska


Rozprawa habilitacyjna - Wpływ tekstury krystalicznej i morfologicznej na anizotropię właściwości plastycznych stopów Al-Li-


Zatrudnienie:


Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska 1986 - 1993 Technolog Materiałów od 1994 Adiunkt


Uczelniane Centrum Badawcze - Materiały Funkcjonalne- Politechnika Warszawska 2001 - 2002 zastępca dyrektora od 2002 dyrektor


Pełnione funkcje:


1997 - 1999 Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. Kultury Studenckiej


1999 - 2001 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ds. Programu - Sokrates-


od 1999 Opiekun Naukowy Koła IAESTE Politechniki Warszawskiej


1994 - 2000 Sekretarz Programu Priorytetowego Politechniki Warszawskiej -Nowe Materiały-


Przynależność do stowarzyszeń:


od 1999CzłonekStowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich


od 2000 Członek Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego


Dydaktyka:


od 1994 Wypromowanie jedenastu dyplomantów w dziedzinie Inżynierii Materiałowej


od 1997 Członek Komisji ds. Reformy Nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej


1998 Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne


Kompetencje:


Odkształcenie plastyczne.


Tekstura.


Mikrostruktura.


Tłumaczenia ( teksty technicznych z (i na) język francuski w specjalności Metalurgia, zarejestrowany w Naczelnej Organizacji Technicznej)


Badania: Granty KBN


1997-1999 - Wpływ mikrostruktury i tekstury na zniszczenie nowoczesnych stopów na bazie Al i Ti - grant badawczy, kierownik


od 2001 - Badanie związku pomiędzy wielkością, kształtem ziaren i teksturą krystaliczną oraz ich łącznego oddziaływania na właściwości plastyczne stopów aluminium - grant badawczy, kierownik


od 2001 -Wdrożenie do produkcji nowej wersji kaszyn do szycia Łucznik - grant celowy, kierownik


od 1994 - Wykonawca dziesięciu grantów badawczych i trzech celowych KBN realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej:


-Wdrażanie technologii wytwarzania oprzyrządowania do formowania wyrobów ze szkła żaroodpornego dmuchanego i prasowanego z zastosowaniem metody nanoszenia warstw kompozytowych-


-Opracowanie i wdrożenie technologii nanoszenia powłok cynkowych metodą metalizacji natryskowej w stacjonarnej linii produkcyjnej na wielkogabarytowych elementach konstrukcyjnych-


-Wdrożenie technologii antykorozyjnego ogniowego powierzchni metalowych w konstrukcjach wielkogabarytowych-


Publikacje: Czasopisma zagraniczne: 21, krajowe: 31


Konferencje: zagraniczne: 11, krajowe: 17Informacje pochodzą ze strony :http://www.studiumndt.edu.pl/studium-ndt/wykadowcy/13-prof-nzw-dr-hab-inz-jaroslaw-mizera

Wykształcenie
mgr inż. - 1986 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
dr inż. - 1993 Département Matériaux, Ecole des Mines de Saint-Etienne, Francja
dr hab. inż. - 2003 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Zatrudnienie
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
1986 – 1993 Technolog Materiałów
1994 - 2005 Adiunkt
od 2005 Profesor Politechniki Warszawskiej
Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”
Politechniki Warszawskiej
2001 - 2002 Zastępca dyrektora
od 2002 Dyrektor
Zatrudnienie
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
1986 – 1993 Technolog Materiałów
1994 - 2005 Adiunkt
od 2005 Profesor Politechniki Warszawskiej
Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”
Politechniki Warszawskiej
2001 - 2002 Zastępca dyrektora
od 2002 Dyrektor
Pełnione funkcje
Politechnika Warszawska
1997 - 1999 Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. Kultury Studenckiej.
Udział w pracach Rad Naukowych
od 2007 Członek Rady Ekspertów przy Prezesie Zarządu CIECH S.A.
od 2007 Członek Rady Programowej Studium Podyplomowego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej -Badania Nieniszczące w Praktyce Przemysłowej – Metodyka i Zastosowania-
od 2007 Członek Rady Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych Politechniki Warszawskiej
od 2008 Członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie
od 2008 Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S. A. w Płocku
1999 – 2001 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ds. Programu -Sokrates-
od 1999 Opiekun Naukowy Koła IAESTE Politechniki Warszawskiej
1994 – 2000 Sekretarz Programu Priorytetowego Politechniki Warszawskiej
-Nowe Materiały-
2004 - 2005 Współzałożyciel i opiekun Koła Naukowego -Wakans- Wydziału Inżynierii Materiałowej
od 2005 Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
od 2006 Zastępca Przewodniczącego Rady Centrum
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
od 2006 Członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki
(2006 – 2008 Członek Zespołu Roboczego do Spraw Produkcji Niematerialnej i Usług ;
od 2008 Członek Zespołu do Spraw Materiałów i Surowców)
Udział w pracach Rad Naukowych
od 2007 Członek Rady Ekspertów przy Prezesie Zarządu CIECH S.A.
od 2007 Członek Rady Programowej Studium Podyplomowego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej -Badania Nieniszczące w Praktyce Przemysłowej – Metodyka i Zastosowania-
od 2007 Członek Rady Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych Politechniki Warszawskiej
od 2008 Członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie
od 2008 Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S. A. w Płocku

Udział w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych
Krajowe
od 1999 Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich Naczelnej Organizacji Technicznej
od 2000 Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego
Międzynarodowe
od 2005 Członek Societe Francaisie de Metaux et de Metallurgie, Francja
od 2005 Członek Advisory Board International PhD School Switzerland – Poland
od 2007 Członek Technical Advisory Panel - Fussion for Energy EU

Zgłoszenia patentowe

w 2008 Zgłoszenie patentowe P387649 -Sposób otrzymywania półproduktów stopowych, szczególnie z metali szlachetnych – współautor
w 2008 Zgłoszenie patentowe P387648 -Sposób domieszkowania stopów z metali szlachetnych- - współautorDydaktyka
od 1994 Wypromowanie 24 dyplomantów w dziedzinie Inżynierii Materiałowej
1998 Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne
od 2005 Członek Senackiej Komisji ds. Nauczania Politechniki Warszawskiej
od 2005 Przewodniczący Komisji ds. Nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej
2006 współautor skryptu -Wprowadzenie do Technologii Materiałów dla Projektantów- – wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
od 2008 wypromowanie 3 doktorantów w dziedzinie Inżynierii Materiałowej
od 2009 Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej
Staż naukowy
1987 – 1993 Ecole des Mines de Saint-Etienne, Francja (studia doktoranckie)
Kompetencje naukowe:
Odkształcenie plastyczne
Tekstura
Opis Mikrostruktury
Dyfrakcja Rentgenowska
Kompetencje techniczne:
Ekspertyzy Materiałowe
Tłumaczenia
(od 1994 roku tłumacz tekstów technicznych z (i na) język francuski w specjalności Metalurgia, zarejestrowany w Naczelnej Organizacji Technicznej – Nr 010182)

Publikacje:
Czasopisma zagraniczne: 40
krajowe: 47
Konferencje zagraniczne: 31
krajowe: 28


Dodaj dane tego absolwenta

Autor Joanna( Pruzińska) Różalska Dodano: 2010-03-30 19:09

Prof. nzw. dr hab. Politechniki Warszawskiej
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net