absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Danielewski Marek

absolwentImię i Nazwisko: Danielewski Marek

Mail: Nie określono
Rok matury: 1965
Klasa: a
Wychowawca: Jerzy Grzywnowicz
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Profesor AGH - KrakówUchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin dojrzałości 4 czerwca 1965 r.

Nauczyciel akademicki, związany z AGH od 1971, wcześniej w l. 1965-1971 studiował na tej uczelni. Stopień doktora uzyskał w 1979, habilitację w 1985. W 1992 otrzymał tytuł profesora. Od 1999 kierownik Katedry Fizykochemii Ciała Stałego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Ma na koncie ponad 200 prac naukowych, współautor i autor kilkunastu patentów. należy m.in. do Komitetu Nauki o Materiałach oraz Nauk Ceramicznych PAN, zasiada w Radzie Programowej Materials Transaction (Japonia)

*

Na podst. Who is who w Polsce

MAREK DANIELEWSKI
ABSOLWENT 1965


Urodziłem się 22 lipca 1947 r. w Częstochowie. Studia rozpocząłem w roku 1965 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w zakresie fizyki i w roku 1971 uzyskałem stopień magistra inżyniera. Od zakończenia studiów w roku 1971 pracuję na AGH, w dziś już nieistniejącym, Instytucie Chemii Ciała Stałego AGH na stanowisku inżyniera stażysty, a od roku 1972 na stanowisku asystenta w Inst. hicie Inżynierii Materiałowej AGH.
W latach 1976 - 1977 odbyłem roczny staż naukowy w Argonne National Laboratory (USA), jako stypendysta Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. W USA zajmowałem się problematyką korozji materiałów w instalacjach zgazowywania węgla.
W roku 1978 obroniłem na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH rozprawę doktorską nt. „Kinetyka i mechanizm siarkowania żelaza w wysokich temperaturach”. W latach 1977-89 pod moim kierownictwem wykonano 16 prac badawczych. Wynikiem ich były wdrożenia w WSK „,PZL Rzeszów” (powłoka „Ceral”), w „Mera-Błonie” powłoki, tzw. niklu chemicznego i inne.
W latach 1985 - 1990 byłem V-ce Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej AGH. W roku 1989 zostałem mianowany na funkcję Kierownika Zakładu Korozji Metali, a w roku 1995 kierownika Katedry Fizykochemii Ciała Stałego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W latach 1993-1996 pełniłem obowiązki Prodziekana ds. Naukowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz byłem członkiem Senatu AGH. W 1992 roku zostałem mianowany na stanowisko profesora AGH, tytuł profesora (1992) i stanowisko profesora zwyczajnego (1994) otrzymałem wkrótce potem. Od roku 1999 jestem Kierownikiem Katedry Fizykochemii Ciała Stałego WIMiC AGH. Jestem żonaty, mam trzy córki.
Opublikowałem ok. 300 prac naukowych i komunikatów, w tym większość w czasopismach o obiegu międzynarodowym. Uczestniczyłem w ok. 200 Konferencjach Międzynarodowych. Jestem współautorem 15 patentów.
Obecnie zajmuję się teorią pola, teorią procesów transportu w układach wieloskładnikowych, w szczególności w zastosowaniu do dyfuzji w fazach skondensowanych, kinetyki reakcji heterogenicznych oraz transportu ciepła (termodynamika procesów nieodwracalnych). Informacje o mych pracach można znaleźć pod adresem: http://www.bpp.agh.edu.pl/bpp.phtml.
Trauguttowi zawdzięczam otwarte podejście do nawet najtrudniej-
szych problemów, pewność siebie i niezłe przygotowanie z przedmiotów Ścisłych. Dziś po latach uważam, iż zwłaszcza te pierwsze czynniki decydują, iż osiągnąłem pozycję i mam wyniki, które zostaną w literaturze naukowej przez wiele, mam nadzieję, lat. Mam odwagę i podejmuję tematy od praktycznych jak powłoki dla energetyki do, dla wielu zupełnie abstrakcyjnych, jak np. teoria pola grawitacyjnego i podstawy mechaniki kwantowej. Myślę, iż w ten sposób dziś należę do niesłychanie małej grupy naukowców, którzy potrafią połączyć świat planet i gwiazd ze światem „cząstek elementarnych” i atomów.
W Traugutcie czytałem książkę o Fermim (1965), a w roku 2010 miałem wykład w tym samym Laboratorium, w którym zbudowano bombę atomową i on pracował (Los Alamos National Lab, USA). Pani Prof. Bereśniewicz pozwalała mi „hajdać” na lekcjach fizyki, nt. tego, co wyczytałem w „Problemach” (a czego w ogromnej części nie rozumiałem), a obecnie potrafię połączyć w jedno wszystkie podstawowe oddziaływania i faktycznie to wszystko rozumiem.
Stopnie naukowe i tytuł
- magister: AGH, Wydz. Elektrotechniki, Techniczna Fizyka Jądrowa 1971
- doktor: AGH, Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Chemia 1978
- doktora habilitowanego, j.w., Chemia 1985
- profesora, j.w., Nauki Techniczne 1992
Wyjazdy zagraniczne, wykłady i uprawnienia
- Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (od 1979r.)
- Zasadnicze wykłady: „Techniki multimedialne n” technice”, „Modelowanie procesów przemysłowych „ „Korozja i ochrona przed korozją „ „ Chemia fizyczna”, „Podstawy teorii procesów transportu „ „Chemia Ciała Stałego”, „Fizyko— chemia Ciała Stałego”
- stipendium International Atomic Energy Agency w Argonne National Laboratory, USA (1976/97, 12 m-cy)
- stipendium Max-Plancka w Max-Planck institute, Düsseldorf (1986/7,6 m-cy)
- visiting professor w University of Bourgogne (1991, 3 m-ce Dijon)
- visiting professor w Tokyo Institute of Technology (3 m-ce, 1992)
- visiting Professor w Tokio Institute of Technology (1 m-c, 1999)
Funkcje z wyboru i członkostwa Rad Programowych
- „Defect and Diffusion Forum” (TransTech, Szwajcaria) - Rada Programowa
- „Annales de Chimie science des matériaux” (Francja) - Rada Naukowa
- „Materials Transaction” (Japan) - Rada Programowa
- „ Advances in Material Science” - Rada Programowa
- „Ochrona przed Korozją” - Rada Programowa
- „Informatyka w Technologii Materiałów” (AGH, WN AKAPIT) - Komitet Redakcyjny
- Komitet Nauki o Materiałach PAN - członek
- Komitet Nauk Ceramicznych PAN - członek
- Polskie Towarzystwo Ceramiczne - członek
- Polskie Stowarzyszenie Korozyjne - członek
Ważniejsze wyróżnienia i nagrody
- Min. N. Szk. Wyż. i Techn. lndyw. st. III, Warszawa 0:1.10.1980;
- Nagr. „Sigma”, Wyd. Czas. i Książek Techn. NOT SIGMA, Warszawa maj 1981;
- Zesp. Nagr. Wydz. Nauk Mat. Fiz. i Chem. PAN, Warszawa 14.12.1982;
- Min. N. Szk. Wyższ. i Techn. lndyw. st. III, Warszawa 01.10.1986;
- Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, Warszawa grudzień 1987;
- Nagroda Min. Edukacji Narodowej, Zesp. st. III, Warszawa 12.09.1990.
Ważniejsze wdrożone technologie
- powłoki typu cermet w WSK „PZL Rzeszów”;
- powłoki niklu chemicznego w „Mera-Błonie”;
- technologia obróbki cieplnej blach na wkłady katalizatorów metalicznych prowadząca do rozwinięcia ich powierzchni (Huta Baildon);
- powłoki hybrydowe dla kotłów energetycznych. Zastosowane między innymi przez Vattenfall A.B. (EC „Siekierki” i inne), Electricite de France (EC „Łęg” w Krakowie, EC Wybrzeże) i inne (sumarycznie ok. 10 000 m2).


Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-05-07 15:17

Nauczyciel akademicki, związany z AGH od 1971, wcześniej w l. 1965-1971 studiował na tej uczelni. Stopień doktora uzyskał w 1979, habilitację w 1985. W 1992 otrzymał tytuł profesora. Od 1999 kierownik Katedry Fizykochemii Ciała Stałego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Ma na koncie ponad 200 prac naukowych, współautor i autor kilkunastu patentów. należy m.in. do Komitetu Nauki o Materiałach oraz Nauk Ceramicznych PAN, zasiada w Radzie Programowej Materials Transaction (Japonia)
*
Na podst. Who is who w Polsce
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net